haberler

Bölümümüz Lisans Öğrencileri TÜBİTAK/TÜSEB Destek Programı Hakkında Bilgilendirildi

Bölümümüz öğretim üyesi Doç Dr. Ertuğrul AYYILDIZ’ın liderliğinde gerçekleşen etkinlikte akademik araştırma süreci, literatür taraması, problem tanımlama ve TÜBİTAK/TÜSEB programları hakkında önemli bilgiler verildi.

Araştırma yapma sürecinin temel adımlarını vurgulanarak, öğrencilere kendi araştırma projelerini nasıl başarılı bir şekilde yönetebilecekleri, literatür taramasının nasıl yapılacağı, makalelerin nasıl değerlendirileceği gibi konular hakkında bilgiler verildi. Problem tanımlama aşamasında, öğrencilere sorunlarını net bir şekilde tanımlamaları ve çözüm yollarını belirlemeleri konusunda rehberlik edildi. Son olarak, TÜBİTAK ve TÜSEB gibi ulusal destek programları hakkında bilgi verildi.


20 Kasım 2023