sürekli iyileştirme

Merkezin iyileştirilmesi, iç ve dış paydaşlardan oluşan Danışma Kurulu toplantıları ve çalışma gruplarının yaptığı çalışmalar doğrultusunda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu amaçla yılda bir kere Danışma kurulu toplantısı ve çalışma grupları bütüncül toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çalışma gruplarından yılda bir kere alınan toplantı ve etkinlik faaliyetlerini anlatan raporlar arşivlenmektedir. Bu raporlar yönetim kurulu tarafından değerlendirilmekte ve merkezin sürekli iyileştirilmesinde ve faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır.