sorumluluklar / iş bölümü

AKREDİTASYON: Prof. Dr. H. Ebru ÇOLAK

FİNANS: Prof. Dr. Hakan ERSOY

KURUMSAL KİMLİK: Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN

ORGANİZASYON / PROJE: Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY

YAYIN / SEMİNER: Doç. Dr. Muteber ERBAY

KURUM İÇİ İLETİŞİM: Doç. Dr. Müberra PULATKAN