kültürel miras alanları / sürdürülebilirlik

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN (Şehir ve Bölge Planlama)
Prof. Dr. Tülay ZORLU (İç Mimarlık)
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA (İç Mimarlık)
Doç. Dr. Funda KURAK AÇICI (İç Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Özge İSLAMOĞLU (İç Mimarlık)
Arş. Gör. Seda ÖZLÜ (Şehir ve Bölge Planlama)
Arş. Gör. Emrehan ÖZCAN (Şehir ve Bölge Planlama)
Arş. Gör. Ayşe ŞAHİNER TUFAN (İç Mimarlık)