iklim değişikliği

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Prof. Dr. H. Ebru ÇOLAK (Harita Mühendisliği)
Prof. Dr. Yücel ÖZMEN (Makina Mühendisliği)
Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI (Maden Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan GÜRSEL ÖZMEN (Makina Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet NUROĞLU (Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş. Gör. Dr. Tuğba MEMİŞOĞLU BAYKAL (Harita Mühendisliği)
Arş. Gör. Mihriban ÖZTÜRK SAKA (Şehir ve Bölge Planlama)