bilgisayar ağları laboratuvarı

Dersin Adı : BIL 410 Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu : Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ

Dönem / Kredi : 4. Sınıf - Bahar Yarıyılı / Haftada 2 saat

Dersle İlgili Duyurular

 2022 - 2023 YarıplanıEski Duyurular

Bilgisayar Ağ. Lab. Final Sınavı uygulamalı olarak laboratuvarda yapılacaktır. Deney-öğrenci eşleştirmesi lab. sınavından önce kura yolu ile belirlenecektir.
Tarih ve saat, ilan edilen sınav programındaki tarih ve saattir (15 Haziran 14:30).
A grupları 14.20'de, B grupları 15.00'da lab girişinde kura için bulunmalıdır.
Ortalama sınav süresi 40 dk. verilecektir. 
Sınavda öğrenci, kendisine kurada çıkan deneye ilişkin deney sorumlusunun isteyeceği deneyi icra etmelidir.


 • Bilgisayar Organizasyonu Laboratuarı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları'na buradan ulaşabilirsiniz. Dersi alan her öğrenci bu kurallara uymakla yükümlüdür. <26.02.2020> 
 • Deney Raporu ile ilgili Uygulama Esasları
  • Deney raporları takım halinde hazırlanacaktır.
   Deney rapor şablonu (Rapor içeriğindeki tarih, konu, deney sorumlusu, deney esnasında yapılan uygulamalar vb. içerikler güncel olmalıdır)
  • Deneye gelmeden önce hazırlık soruları cevaplanarak deney raporunun hazırlık soruları kısmına yazılmalıdır.
  • Deneye gelmeden önce deneyle ilgili video kesinlikle izlenmelidir. 
  • Deneylerden ve deney hazırlık sorularından her öğrenci sorumludur.
   • Deney föyleri Moodle platformu üzerinden toplanacaktır. Sisteme nasıl giriş yapacağınız, ilk şifrenizi nasıl oluşturacağınız ve rapor ödevlerinizi nasıl yükleyeceğiniz web sayfasında ana menüdeki bağlantılarda verilmiştir.
   • Rapor ödevlerini deney grubundaki herhangi birinin sisteme yüklemesi yeterlidir. Ödevinizi deneyinizin bitiş saatinden bir sonraki deney saatine kadar (13:00) yüklemeniz gerekmektedir. Diğer zaman aralıklarında ödev yükleyemezsiniz.
   • Pdf dosyasının ön sayfası ilgili deneyinizin kapağı olmalıdır.

Deneyler ve Deney Föyleri 

    Deney Adı / Deney Sorumlusu Kaynaklar

 1  

Ağ İletişim Ortamları

Sorumlu : Arş. Gör. Dr. Mustafa YAZICI

Deney Föyü  

 


 2  

Kablosuz Sensör Ağlar

Sorumlu : Öğr. Gör. Dr. Zafer YAVUZ

Deney Föyü | Github


 3  

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Sorumlu : Arş. Gör. Burak AYDIN

Deney Föyü

Uygulama ve İşleyiş


 4  

WIRESHARK ile AĞ PAKET ANALİZİ (NETWORK SNIFFING)

Sorumlu : Arş. Gör. Samet DİNÇER

Deney Föyü

Ek Belgeler


 5  

Oturum Başlatma Protokolü ve Uygulamaları

Sorumlu : Arş. Gör. İlknur KAYIKÇIOĞLU BOZKIR

Deney Föyü


 6  

İkinci Katman Yönlendirme (MPLS)

Sorumlu : Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ

Deney Föyü


 7  

Soket Programlama

Sorumlu : Arş. Gör. Dr. Gül TAHAOĞLU

Deney Föyü | Deney Kodları | Rapor Şablonu

Deney rapor şablonu deney föyünün son sayfasında yer almaktadır.