yürütme kurulu

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri  Fakültesi
Doç. Dr. Ali ALKAN  KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Doç. Dr. Sercan EROL  KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri  Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Koray ÖZŞEKER KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi İlknur YILDIZ KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Umar K. DURRANI KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Rafet Çağrı ÖZTÜRK KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri  Fakültesi
Dr. Yahya TERZİ KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri  Fakültesi
Dr. Müh. Yüzbaşı Emre TÜKENMEZ SHOD Başkanlığı