davet

Değerli Bilim İnsanları;

Ülkemizdeki tüm deniz ve denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşların katılımcılarının katkılarıyla gerçekleşmesi planlanan V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı 01-03 Haziran 2022 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Trabzon’da yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere Ulusal Deniz Bilimleri Konferans serisinin ilki 2000, ikincisi 2016 yıllında  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi ve dördüncüsü ise İstanbul Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Deniz bilimleri alanında yapılacak olan araştırma ve çalışmaların ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar kapsamında olduğu bir gerçektir. Bu alanda yapılacak olan bilimsel araştırmaların ise nispeten pahalı alet ve ekipmanlara gereksinim duyduğu da bilinmektedir. Söz konusu bu alet ve ekipmanların her enstitü, fakülte veya kurum ve kuruluş için için. ayrı ayrı edinilmesi yerine belli miktarlarda alınıp ortak kullanıma sunulmasının ülkemizin ulusal ekonomisine önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı muhakkaktır. Edinilen bu tasarrufun ise ihtiyaç duyulan başkaca alet ve cihazların alınmasında kullanılarak araştırma zenginliğinin artırılması sağlanabilir. Bu ise deniz bilimleri konusunda araştırma yapan kuruluşların koordinasyonu ile gerçekleştirilebilir. Bahse konu ulusal konferansın bu amaca da önemli ölçüde hizmet edeceği düşünülmektedir.

Biyolojik, kimyasal, fiziksel oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği, deniz politikalari ve yönetimi gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan 5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansına göstereceğiniz ilgi, katkı ve katılım için sizlere içten teşekkür eder yurdumuzun güzide ili Trabzon’da sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyarız.

Düzenleme Komitesi