konu başlıkları

A. BİYOLOJİK OŞİNOGRAFİ

 • Biyoçeşitlilik
 • Deniz Ekosistemi
 • Denizel Plankton Ekolojisi
 • Bentik Ekoloji
 • Deniz Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi
 • Populasyon Dinamiği ve Genetiği
 • Avcılık, İşleme Teknolojileri, Yetiştiricilik ve Balık Biyolojisi

 

B. KİMYASAL OŞİNOGRAFİ

 • Deniz Kirliliği
 • Ekotoksikoloji
 • Biyokimyasal Döngüler
 • Ötrofikasyon
 • Deniz Çöpleri

 

C. FİZİKSEL OŞİNOGRAFİ

 • Denizel Ekosistem Modelleri
 • Hidrografik Değişimler
 • Gözlem Sistemleri

 

D. DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ

 • Derin Deniz Araştırmaları
 • Deniz Sismolojisi
 • Jeolojik ve Sedimantolojik Araştırmalar
 • Su Altı Arkeolojisi

 

E. DENİZ POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ

 • Deniz Hukuku
 • Kıyı Alanları Yönetimi
 • Deniz İşletmeciliği

 

F. DENİZ TEKNOLOJİSİ

 • Kıyı Yapıları
 • Açık Deniz Yapıları
 • Gemi İnşaa

 

G. KUTUP ve DERİN DENİZ ARAŞTIRMALARI

 • Arktik/Antartik ve Derin Deniz Çalışmaları