düzenleme kurulu

Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. A. Muzaffer FEYZİOĞLU KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü
Deniz Albay Hakan KUŞLAROĞLU SHOD Başkanı
Dr. Ercan KÜÇÜK TOB, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü