KTÜ Anasayfa | English | Harita

KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm LogosuKaradeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere HARİTA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavları (ÖSS)'den yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. 3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma veya İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak ya da muafiyet sınavında başarılı olmak).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.
Program Profili  
Türkiye'de ilk defa Üniversite bünyesinde KTÜ'de eğitimi başlatılan Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en önemli hizmet sektörlerinden birinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 30, yarıyıl içi çalışmalarının % 20 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Harita Mühendisleri, harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, Afet İşleri, Mesken, Arsa Ofisi, TOKİ, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlarda; Harita Genel Komutanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlına bağlı kuruluşlardan MTA, TEK, DSİ TPAO gibi genel müdürlüklere bağlı birimlerde; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve özellikle Belediyelerde istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 328 0918
E-Posta      : biyik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Harita Mühendisliği Bölümünün bağımsız kendisine özgü iki bloktan oluşan 3 katlı bir binası vardır. Bölüm binasında 3 katlı öğretim elemanları bloku, Bölüm idari birimleri ve seminer salonu, 11 sınıf, 1 anfi ile 6 laboratuar, Jeodezi Müzesi, Arşiv, öğrenci çalışma odaları, Kitaplık, Öğrenci Kulüpleri odaları mevcuttur. Laboratuarlar; - CBS Laboratuarı (GIS Lab), - Ölçme Laboratuarı, - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı (Foto Lab), - Bilişim Laboratuarı, - GPS Laboratuarı (GPS Lab) - IVS Analiz Merkezi olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB191Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
ENF 100Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı32+1+0ZorunluTürkçe
FIZ 121Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
HRT 105Harita Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
HRT 111Ölçme Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
KIM 121Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT 117Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
PHYS121Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
TDB 101Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI 111İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3526+2+3
Bahar Dönemi
AITB192Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
GEOM146Computer Programing52+2+0Zorunluİngilizce
HRT 112Ölçme Bilgisi - II42+1+0ZorunluTürkçe
HRT 124Mühendislik İstatistiği33+0+0ZorunluTürkçe
HRT 146Bilgisayar Prıogramlama02+2+0ZorunluTürkçe
MAT 118Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
PHYS122Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
TDB 102Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI 112İngilizce - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :2923+5+1
YIL TOPLAMI :64
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
GEOM215Numerical Analysis53+0+0Zorunluİngilizce
GEOM233Cartography53+0+0Zorunluİngilizce
HRT 219Yükseklik Ölçmeleri52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 229Taşınmaz Mal Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
MAT 205Diferansiyel Denklemler64+0+0ZorunluTürkçe
MHN 257Mühendislik Mekaniği43+0+0ZorunluTürkçe
YDI 211İngilizce Okuma ve Yazma22+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3120+1+0
Bahar Dönemi
GEOM208Computer Aided Mapping Design53+1+0Zorunluİngilizce
HRT 226Jeodezik Ölçmeler52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 228Kadastro Bilgisi52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 230Arazi Uygulaması41+3+0ZorunluTürkçe
HRT 260Mühendislik Matematiği64+0+0ZorunluTürkçe
MIMB222Bölge Ve Şehir Planlama32+0+0ZorunluTürkçe
YDM 214Mesleki İngilizce - I22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3016+6+0
YIL TOPLAMI :61
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT 327Fotogrametri - I52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 331Jeodezi - I52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 333Dengeleme Hesabı - I53+0+0ZorunluTürkçe
HRT 335Kentsel Alan Düzenlemesi52+1+0ZorunluTürkçe
YDM 313Mesleki İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 315Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 317Moleküler Biyoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 319Meslek Yaşamına Hazırlık42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 321Davranış Bilimleri22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 343Girişimcilik22+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3015+3+0
Bahar Dönemi
HRT 330Fotogrametri - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 340Jeodezi - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 342Dengeleme Hesabı - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 344Kırsal Alan Düzenlemesi52+1+0ZorunluTürkçe
HRT 346Proje Planlaması42+1+0ZorunluTürkçe
YDM 314İş Hayatında İngilizce22+0+0Zorunluİngilizce
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 324Yer Fotogrametrisi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 326Dijital Görüntü İşleme42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 328Ulaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 332Mühendislik Ekonomisi02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 334Koordinat Sistemleri22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 338Uzaktan Algılamanın Temelleri22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 340Lazer Tarama Teknolojisi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEL 330Database Management Systems22+0+0Seçmeliİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3016+5+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
GEOM405Geographıcal Informatıon Systems43+1+0Zorunluİngilizce
GEOM407Satellıte Geodesy42+1+0Zorunluİngilizce
GEOM409Engineering Surveying42+1+0ZorunluTürkçe
GEOM427Remote Sensing42+1+0Zorunluİngilizce
HRT 429Tasarım Projesi41+2+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 421Fiziksel Jeodezi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 423Jeodezik Ağlar22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 425Jeoid Ve Düşey Datum22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 427Jeodezik Ağların Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 431Defermasyon Ağlarının Analizi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 433Jeodezi Tarihi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 435Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 437İmar Uygulama Ve Çevre İlişkileri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 439Taşınmazların Değerlendirilmesi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 441Mesleki Uygulamada Bilirkişilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3214+8+0
Bahar Dönemi
HRT 406Mühendislik Etiği42+0+0ZorunluTürkçe
HRT 432İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
ISL 402İş Hukuku22+0+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması60+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 422Yerel Yöne.Harita Müh.Uygulama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Altyapı Kadastrosu02+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Yapılaşmış Alan.İmar Uygulamla32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Kamulaştırma Tekniği32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Kadastral Veriler Ve Uygulamal32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 432Orman Kadastrosu22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 434İmar Uygulama Teknikleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 436Kent Bilgi Sistemleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 438Alet Bilgisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Yükseklik Belirlemede Özel Kon32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 442Madencilik Ölçmeleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 444Hidrografik Ölçmeler32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 446Elektronik Ölçmeler32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 448Gps Uygulamaları32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 450Gps Kullanım Alanları32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2610+8+0
YIL TOPLAMI :58
E-Hizmetler KTÜ E-Posta
Personel İzin Takip
KTÜ Maaş Küpürü
Bilimsel Araştırma Projeleri
EBYS
Öğrenci İşleri Öğrenci Girişi
Akademisyen Girişi
Bölüm Girişi
Uzaktan Eğitim Dersleri
KTÜ YÖS
Önemli Bağlantılar Kütüphane
Bilgi Paketi
KTÜ Yayınları
Akademik Takvim
Kurumlar Farabi Hastanesi
Diş Hekimliği Hastanesi
Dış İlişkiler
Teknokent
Sosyal Tesisler
Merkezler Sürekli Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yakıt Uyg.Araş.Mrk.


BizeYazın
kturadyo
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye | +90 462 377 3000 | © Copyright KTÜ
Tasarım : KTÜ WSYS
Arkaplan Resmini Gör