web yönetim sistemi

Web Yönetim Sistemi

KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS), KTÜ web sayfalarının yönetilebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında özel olarak tasarlanmış ve 2013 yılında kullanılmaya başlanmış web yazılım paketidir. WYS sayfanın yönetilebilmesi, yeni içerik oluşturulması, düzenlenmesi ve yayınlanmasında çeşitli kolaylıklar sağlar. Dinamik, sürekli gelişen, büyümeye elverişli, yeni teknolojiye açık, kullanıcı merkezli bir web sitesi ve yönetim paneli geliştirmeye karar verilmiş, kurumsal kimliğe uygun şekilde tasarlanmıştır.

2013, 2015, 2018, 2020 ve 2022 yıllarında olmak üzere KTÜ web sayfası tasarımı yenilenmiştir. WYS ise güncel teknolojilere uygun olarak sürekli güncellenmekte olup ihtiyaç ve taleplere göre yeni modül ve uygulamalar eklenerek büyümektedir.

Web Yönetim Sistemi Giriş Adresi: https://www.ktu.edu.tr/wys

Modüller

Sayfa Bileşenleri

 1. Menüler
  Web sayfalarının üst bölümünde bulunan üst menü, kategori ve alt menü işlemlerinin yapıldığı bileşendir.
   
 2. Slayt
  Web ana sayfalarında menü altında bulunan 1340x551 px boyutlu, ana sayfada en fazla 10 adet gösterimi yapılabilen bileşendir.
   
 3. Hızlı Bağlantılar
  Web ana sayfalarında slayt altında bulunan; simge, adı, açıklama ve link alanları olup en fazla 7 adet gösterimi yapılabilen bileşendir.
   
 4. Duyuru
  Web ana sayfalarında slayt ve hızlı bağlantılar altında bulunan başlık, ileten ve içerik alanları olan; ana sayfada en fazla 18 adet gösterimi yapılabilen ve Tüm Duyurular adımı bulunan bileşendir.
   
 5. Haber
  Web ana sayfalarında duyuru altında bulunan haber fotoğrafı, başlık, özet ve içerik alanları olan; ana sayfada en fazla 15 adet gösterimi yapılabilen ve Tüm Haberler adımı bulunan bileşendir.
   
 6. Etkinlik
  Web ana sayfalarında haberler altında bulunan etkinlik afişi, başlık, özet, tarih, saat ve konum alanları olan; ana sayfada en fazla 12 adet gösterimi yapılabilen ve Tüm Etkinlikler adımı bulunan bileşendir.
   
 7. Sayılar
  Web ana sayfalarında etkinlikler altında bulunan; simge, sayı ve adı alanları olup en fazla 8 adet gösterimi yapılabilen bileşendir.
   
 8. Sayfalar
  Web sayfalarında menüler veya bağlantısı tıklandığında açılan alt sayfalardır. Başlık ve içerik alanları olup eklentiler ile birlikte kullanılabilen bileşendir.
   
 9. Popup
  Web ana sayfası ilk açıldığında ön planda görülen image veya video kaynağı eklenebilen, başlık ve link alanları olan bileşendir.
   
 10. Formlar
  Tüm birimlerimizin bu WYS modülünü kullanarak herkese açık, sadece personele açık (Akademik veya İdari), sadece öğrenciye açık ve özel kişilere açık olacak şekilde anket yada formlar oluşturabilmektedir. Personele açık formlara KTÜ e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılırken, öğrenciye açık formlara ise öğrenci numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapılmaktadır. Form oluşturulurken ihtiyaç duyulabilecek birçok türde alan seçeneği (metin, tarih, dosya, çoktan seçmeli, ölçek v.b.) sunulmaktadır. Sonuçlar yine WYS üzerinden anlık olarak takip edilebilmekte ve istenen formatta indirilebilmektedir. 
  Form Örnekleri 

Eklentiler

 1. Dosyalar
  Web sayfası içeriklerinde kullanılacak dosyaların (jpg, png, gif, bmp, pdf, docx, xlsx, pptx, rar, zip, mp3, mp4, swf, dwg) sisteme ekleme, düzenleme, silme ve arama işlemlerinin yapıldığı eklenti bileşenidir
   
 2. Galeriler
  Web sayfası içerikleri alt bölümünde Dosyalar bileşeniyle sisteme yüklenen fotoğrafların seçilmesi ve sıralama işlemi ile oluşturulmaktadır. Yan yana küçük fotoğraf listesi şeklinde görüntülenen tıklandığında popup penceresinde fotoğrafın büyük hali açılan ve fotoğraflar arasında ileri geri hareket edilebilen eklenti bileşenidir
  Galeri Örneği 
   
 3. Slaytlar
  Web sayfası içeriklerinde Dosyalar bileşeniyle sisteme yüklenen aynı boyutlu fotoğrafların seçilmesi ve sıralama işlemi ile oluşturulmaktadır. Başlık ve açıklama eklenebilmektedir. Slayt şeklinde görüntülenen fotoğraflar arasında ileri geri hareket edilebilen eklenti bileşenidir
  Slaytlar Örneği
   
 4. Sekmeler
  Birden fazla başlık ve içerik alanı ile oluşturulabilen; başlıkların sayfanın sol tarafında menü şeklinde gözüktüğü içeriklerin ise başlıklara tıklandığında sağ tarafta görüntülendiği başlık ve içerik bütünü eklenti bileşenidir. Örnek olarak bulunduğunuz sayfa içeriği sekmeler bileşeni kullanılarak düzenlenmiştir.
   
 5. Pencereler
  Birden fazla başlık ve içerik alanı ile oluşturulabilen; başlıkların alt alta listelendiği, başlıklara tıkladığında başlıklar arasında içeriklerin dikey akordiyon yapısı ile açılarak görüntülendiği başlık ve içerik bütünü eklenti bileşenidir.
  Pencere Örneği

Uygulamalar

 1. Web Sayfası İşlemleri (WYS Yöneticileri)
  Web sayfası talepleri ve işlemleri, WYS yöneticileri tarafından bu uygulama ile yapılmaktadır.  
  https://www.ktu.edu.tr/web/form/web-sayfasi-talep-formu
   
 2. Kullanıcı İşlemleri (WYS Yöneticileri)
  WYS yetkilendirme talepleri ve işlemleri, WYS yöneticileri tarafından bu uygulama ile yapılmaktadır.  
  https://www.ktu.edu.tr/web/form/wys-yetki-talep-formu
   
 3. ÖYP Ödenekler (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamındaki personelin ödenek ve harcamaların eklenmesi düzenlenmesi ve takibi bu uygulama ile birim personeli tarafından WYS üzerinden yapılmaktadır.
   
 4. Güvenlik Personel (Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü)
  Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli bilgileri, izin, fazla mesai, rapor vb. işlemleri müdürlük personeli tarafından bu uygulama ile WYS üzerinden takip edilmekte ve yapılmaktadır.
  https://www.ktu.edu.tr/guvenlik/kgpersonel
   
 5. Senato Kararları (Genel Sekreterlik)
  KTÜ Senatosu Kararları gündem, içerik ve eklerinin; ekleme, düzenleme ve takip işlemleri bu ugulama ile dinamik olarak yapılmaktadır. 
  https://www.ktu.edu.tr/genelsekreterlik/senatokararlari 
   
 6. Protokoller (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü)
  KTÜ Rektörlüğü ile dış paydaşlar arasında imzalanan protokollerin ekleme, düzenleme ve takip işlemleri bu ugulama ile WYS üzerinden yapılmaktadır. 
  Ulusal Protokoller - Uluslararası Protokoller
   
 7. Laboratuvarlar (Laboratuvar Yönetim Sistemi)
  KTÜ bünyesinde bulunan tüm laboratuvar adı, yapılan analizler ve sorumlu kişi bilgileri ekleme, düzenleme ve takip işlemleri bu ugulama ile WYS üzerinden yapılmaktadır. 
  https://www.ktu.edu.tr/tr/laboratuvarlar
   
 8. Bize Yazın (Tüm Birimler)
  Tüm birimlere yönelik web sayfalarında Bize Yazın formu oluşturulmuş ve bu form ile ziyaretciler tarafından iletilen taleplerin takip ve cevaplanması bu uygulama ile WYS üzerinden yapılmaktadır.
  https://www.ktu.edu.tr/tr/bizeyazin
   
 9. Bize Yazın İşlem Sayı (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü)
  Bize Yazın formları ile gelen taleplere ve yapılan tüm işlemlere ait; verilerinin takibi ve raporlanması bu uygulama ile ilgili birim tarafından WYS üzerinden yapılmaktadır.
   
 10. Kartvizit İşlemleri (Genel Sekreterlik-Matbaa Müdürlüğü)
  KTÜ logolu kartvizit taleplerinn alınması ve baskı öncesi gerekli ödeme ve onay işlemleri Matbaa Müdürlüğü tarafından dinamik olarak bu uygulama ile WYS üzerinden yapılmaktadır.
  https://www.ktu.edu.tr/kik/kartvizittalepformu
   
 11. Ziyaret Talepleri (Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü)
  Üniversitemizi ziyaret etmek isteyen okulların taleplerini ilettikleri ve ilgili birim personelinin gelen talepleri dinamik olarak takip edip tüm onay ve bildirim işlemlerini WYS üzerinden yaptıkları uygulamadır.
  https://www.ktu.edu.tr/kik/ziyaretkayitformu
   
 12. Malzeme Talep (Mali İşlemler Destek Birimi)
  "Mali İşlemlerin Birleştirilerek Tek Merkezden Yürütülmesi" kapsamında Üniversitemiz tüm birimlerinin Satın Alma İşlemleri Şube Müdürlüğü'ne iletecekleri malzeme talep listelerinin oluşturulması bu uygulama ile yapılmaktadır. 
  https://www.ktu.edu.tr/midb/malzemetalepformu
   
 13. Salon Kullanım Talebi (Kültür ve Kongre Merkezleri, Fen Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
  Tüm birim ve dış paydaşların Üniversitemiz salonları kullanım taleplerinin alınması; gerekli tüm işlem ve raporlamaların ilgili birimler tarafından WYS üzerinden yaptıkları uygulamadır.
  https://www.ktu.edu.tr/tr/salonkullanimtalebi
   
 14. Etik Kurul Başvuru Sistemi (Etik Kurullar) 
  Yapım Aşamasında..

Eğitim Videoları

Web Yönetim Sisteminde Uygulamalı Örnekler Eğitimi - 25 Ocak 2024


Web Yönetim Sistemi Eğitimi (Form ve Anket Oluşturma Modülü) - 23 Mart 2023


Web Yönetim Sistemi Eğitimi - 10 Kasım 2022

Sıkça Sorulan Sorular

/web/basvuru-ve-kullanim sayfamızda ki bilgileri okuyup ve Web Sayfası Talep Formu nu doldurarak başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Bu veriler üniversitemiz Personel veri tabanından alınmaktadır. Değişiklik için http://bys.ktu.edu.tr web sayfasından Personel bölümüne KTÜ E-Posta adresi ve şifresi ile giriş yapın ve Telefon Güncelle bölümünden bilgilerinizi güncelleyin ya da Personel Daire Başkanlığı 4400 dahili telefonu arayarak telefon numaranızı bildirin..

KTÜ-AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi) giriş yapın. KTÜ E-posta adresi ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra tün akademik bilgilerinizi buradan güncelleyebilirsiniz.