etkinlikler

14

Ağustos

Mezuniyet Programı

2020-21 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet programıyla birlikte ikinci mezunlar buluşma programımızı yapıyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştireceğimiz Mezuniyet Programımız 14 Ağustos günü saat 13.00-16.00 arasında olacaktır. Tüm mezunlarımızı bu özel programa davet ediyoruz.

Bağlantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVjNDRmMjYtMzhhYi00OGFhLThjNGYtZGIxODY3YWE2M2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c2df639-7ec1-451b-a108-dc4a509da000%22%2c%22Oid%22%3a%22d67ff669-4bcb-4f78-98c2-9e3c83ea2165%22%7d

Herhangi bir program kurulumuna gerek olmadan herhangi bir tarayıcıdan programa katılım sağlayabilirsiniz. Sadece mikrofon ve kamera izinlerini vermeniz gerekmektedir.

ŞBP Bölüm Başk.