misyon ve vizyon

Misyon

Eğitim misyonumuz,

Lisans ve lisansüstü kabul ettiği öğrencileri, öğrenci merkezli, ileri eğitim teknolojilerini kullanarak, alanında uzman öğretim elemanlarıyla, teorik ve uygulamalı bir şekilde, paydaşlarla iş birliği halinde, sağlık sektörüne nitelikli, yetkin, girişimci, manevi ve etik değerlerine bağlı sağlık yöneticisi yetiştirmektir.

Araştırma misyonumuz,

Temel ve yenilikçi bilimsel yaklaşımlar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde toplumun ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve aktivitelerde bulunmaktır.

Vizyon

Nitelikli sağlık yönetimi eğitimi vererek, alanda etkili bilimsel çalışmalar yürüterek ve bölüm akreditasyonunu sağlayarak ülkemizdeki sağlık yönetimi bölümleri arasında sektörel ve uluslararası iş birliğiyle ön plana çıkan, akademik çalışmalarıyla fark edilen, tanınır ve tercih edilir lider bölümler arasına girmektir.

Değerlerimiz

 • Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
 • Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerine uymak,
 • Öğrenci merkezli olmak,
 • Mesleki etik değerlere ve hukuki kurallara bağlı olmak,
 • Toplumsal ve ahlaki sorumluluklara sahip olmak,
 • Bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bilimsel gerçeklere uygun davranmak,
 • Etkili iletişim yöntemlerini kullanmak,
 • Güncel bilişim sistemlerini ve teknolojilerini kullanmak,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek,
 • Kişisel gelişime rehberlik etmek,
 • Mesleki yetkinlik ve becerileri geliştirmek,
 • Akademik ve bilimsel çalışmaları öncelemek,
 • Kalite esasları ve ilkelerine bağlı olmak,
 • Sağlık yönetimi alanında uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bölüme yansıtmak.