haberler

Sağlık Yönetimi Bölüm Seminerleri 14 (2023-2024 Güz)

Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları haftalık olarak bölüm seminerleri gerçekleştirmektedir. Arş. Gör. Ferit Sevim "Status of Rare Diseases in Burden of Disease Studies: A Bibliometric Analysis" konulu sunumunu 8 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.


11 Aralık 2023