haberler

Sağlık Yönetimi Bölüm Seminerleri 11 (2023-2024 Güz)

Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları haftalık olarak bölüm seminerleri gerçekleştirmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Arş. Gör. Ahmet Yasin Yeşildağ "Aile Hekimlerinin Teletıbbın Avantaj, Dezavantaj ve Kullanım Alanları Hakkındaki Görüşleri: Trabzon İlinde Bir Nitel Çalışma" konulu sunumunu 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.


13 Kasım 2023