haberler

8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Sonuç Bildirgesi

Bu yıl 2-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında, “8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi” Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin 3 Mayıs Çarşamba sabahı açılış töreninde Kongre düzenleme Kurulu Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Bostan bir konuşma yaparak kongrenin ilk gününden bu gününe tarihçesini özetlemiş ve bu yılın temasının Sağlıkta İnsan Kaynakları ve İstihdamı olarak belirlenme nedenlerini açıklamıştır.

Açılış konuşmalarının sonuncusunu ev sahipliği yapan ve kongrenin de onursal başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı yapmıştır. Prof. Dr. Çuvalcı konuşmasında uluslararası çapta ve ülkemizden de geniş katılımlı böyle bilimsel etkinlikleri düzenlemenin zorluğuna dikkat çekmiş, kendisinin bu kongrede olduğu gibi her zaman bilimsel çalışmaları desteklediğini belirtmiş, kongreyi düzenleyen akademisyenleri kutlayarak, misafirlere “hoş geldiniz” demiştir.

Kongrenin açılış konuşmasını  Prof. Dr. Haydar Sur çevrimiçi ortamda Dünya Sağlık Örgütü İnsan Kaynakları Koordinatörü Dr. Jim Campbell yapmıştır. Dr. Campbell konuşmasında önce dünyada sağlık insan gücünün sayısal durumunu ve ülkelere-kıtalara göre dağılımını ortaya koymuş, daha sonra 21. Yüzyılda bütün ülkelerde yaşanan nitelikli sağlık insan gücü sıkıntısına çözüm olabilecek öneriler üzerinde durmuştur. Özellikle yetişmiş sağlık insan gücünün az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere göç etmesiyle, zaten kıtlığın büyük boyutta yaşandığı bu ülkelerde, dış göçlerin bu ülkeleri hizmet veremez hale getirdiğini söylemiştir. Sağlık insan gücü yetiştirmenin hem zaman alıcı hem de pahalı yatırım olması nedeniyle bu ülkelere destek olunmasının önemine dikkat çekmiştir. Gelişen sağlık teknolojileri ve bilişim olanaklarının, yaşlanan dünya nüfusunun ve toplumların sağlık sistemlerinden beklentilerinin gittikçe artıyor olmasının sistemleri yeniden düzenlememizi zorunlu hale getirdiğini belirtmiştir. Dr. Campbell Türkiye’yi de sağlık insan gücü açısından ele alarak OECD ülkeleri ile karşılaştırmış ve ülkemiz için önerilerde bulunmuştur.

Kongre kapsamında hekim, hemşire, diş hekimi, sağlık yönetimi, eczacılık, diyetisyenlik ve fizyoterapi panelleriyle birlikte sağlık turizmi, kanser araştırmaları, yayın etiği, sağlık teknolojileri değerlendirme gibi toplamda fiziki ve çevrimiçi 17 panel ve konferans düzenlenmiş, bu etkinliklerde çok sayıda yabancı ve yerli uzman birikimlerini kongre katılımcılarıyla paylaşmıştır.

Kongre çerçevesinde üç gün boyunca yüz yüze ve çevrimiçi olarak 200’ü aşkın Sağlıkta İnsan Kaynakları ve Sağlık Yönetimi alanında sözel bildiri sunumu yapılmıştır.

Kongrenin sosyal programı kapsamında ise Sümela, Uzungöl, Ayder Yaylası ve Batum’a gezi turları düzenlenmiş ve 4 Mayıs Perşembe akşamı Gala Yemeği gerçekleştirilmiştir.

Dört yüz kişinin fiziki ve 200 kişinin çevrimiçi katılımıyla kongre sağlık yönetimi alanında yaşanan güncel gelişmeleri her açıdan ortaya koyan ve gelecekte yapılması gerekenler konusunda önemli öneriler sunan özelliğiyle alana büyük katkılar sağlayan bir etkinlik olarak tamamlanmıştır.


31 Mayıs 2023