duyurular

10

Şubat

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları

(Tıp  Fakültesi  ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Hariç)

 

1. Kayıt Hakkında

a) 2022-2023 Bahar Dönemi Ders Kayıtları 06/02/2023-24/02/2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders Kayıtları  KTÜ DERSE YAZILIM ARAYÜZÜNDEN yapılacaktır.

b) Normal öğrenim süresini okuyan gündüz öğretim öğrencileri Interaktif Ders Kayıtlarını doğrudan yapabileceklerdir. Normal öğrenim süresini aşan gündüz öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir. İkinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ve yurt dışından kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Vakıflar Bankasına T.C. Kimlik numarası veya Yabancı kimlik numarasıyla yapılacaktır. Katkı payı ve Öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır. Katkı payı ve Öğrenim ücreti ödemeleri 06/02/2023  tarihinde başlayacaktır. Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde Harç durumunuzu görebilirsiniz.

Bir yüksek öğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yüksek öğretim kurumuna yerleşen öğrenciler,kayıt yaptıracakları yüksek öğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.  

2022-2023 Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri (Harç) Miktarları  

2.) Danışman Onayı

Yönetmeliğimize göre normal kayıt süresinde alınan dersler için danışman onayı gerekmemektedir. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

3.) Çift Anadal/Yandal öğrencileri ders kayıtlarını interaktif olarak yapacaklardır.

4.) Ders Kayıtlarının İnternetten İlanı, İtirazlar ve Düzeltmeler

 a) Öğrenciler yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını 02/03 Mart 2023 tarihleri arasında, ÖİDB'ye posta ya da kayit@ktu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapabileceklerdir.

b) Derse yazılıma ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayan öğrencilerin, Ders Kayıtları interaktif olarak yazıldıkları şekilde kesinlik kazanacaktır.

5.) Genel Hükümler

a) Yönetmelik gereği; öğrenciler, E-Öğrenci şifresini kullanarak yaptıkları Interaktif Ders Kayıt işlemlerinin tümünden sorumludurlar.

b) Ön koşullu derslere yazılım yapılabilmesi için, o dersin ön koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir. Ancak azami öğrenim süresinin son yılındaki öğrenciler (normal öğrenim süresi 2 yıl için 4. yılda, normal öğrenim süresi 4 yıl için 7. yılda, 5 yıl için 8. yılda bulunan)öğrenciler için bu sınırlama yoktur.

c) Öğrencilerin ders yazılımında 40 saat sınırlaması vardır. Ancak azami öğrenim süresinin son yılındaki öğrenciler ve tüm derslerini aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler için bu sınırlama yoktur.

d) Genel not ortalaması 1,80 den küçük olan öğrenciler, üst yarıyıldan (3.sınıftan) ders alamayacaktır. Ancak azami öğrenim süresinin son yılındaki öğrenciler (normal öğrenim süresi 4 yıl için 7. yılda, 5 yıl için 8. yılda bulunan) öğrenciler için bu sınırlama yoktur.

Meslek Yüksekokullarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ve daha sonraki eğitim-öğretim yıllarında ikinci yarıyılını tamamlayan ve genel not ortalaması 1,00 den küçük olan öğrenciler, üst yarıyıldan (2.sınıftan) ders alamayacaktır.

e) Ders Kayıt esaslarına aykırı olarak işlem yaptığı tespit edilen öğrencinin söz konusu yazılımı iptal edilecektir.

6.) Ders Kaydı Yapmayacak ve Kaydı Geçersiz Olacak Öğrenciler

 a) Katkı payı ve Öğrenim ücretini ödemeyenler,

 b) Güz yarıyılı uzaklaştırma disiplin cezası alanlar

7.) Kayıt Yaparken

Ders kayıt işlemi 2 aşamalıdır.

* Her bir ders için yaptığınız ekle ya da çıkar işlemi ile kayıt için onay istenecek ve onaylamanız durumunda ders kaydınızın 1. aşaması gerçekleşecektir. 

* 2. aşamada ise   'Yazılımı Onayla'  butonunu tıklayarak ders kaydınız tamamlanmış olacaktır. Sadece tekrar dersi olup yeni ders seçmeyecek olan öğrencilerin mutlaka   'Yazılımı Onayla' butonuna  tıklayarak kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 'Yazılımı Onayla' işlemini bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

8.) Katkı Payları / Öğrenim Ücretleri

 a) Normal öğrenim süresini okuyan gündüz öğretim öğrencileri katkı payı (harç) ödemeyeceklerdir.

 b) İkinci öğretim, uzaktan öğretim ve yurt dışından kabul edilen öğrenciler öğrenim ücretini ödeyecektir.

 c)  Bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir Yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler  katkı payı (harç) ödeyecektir.

9.) Bölüm Dersleriniz

 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerin açtığı dersleri Dönem Dersleri  arayüzünden öğrenebilirsiniz.

10.) Seçmeli Dersler

 a) Bölüm Seçmeli derslerinde her ders için belirlenen kontenjan kadar yazılım yapılacaktır.(Kontenjanlar Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.)

 b) Kontenjanı dolan seçmeli dersler ekranda kırmızı olarak görülecektir.

 c) Tekrara kaldıkları başarısız seçmeli derslerini başka seçmeli ders ile değiştirmek isteyen öğrenciler; tekrar dersini silerek yeni seçmeli derslerine Interaktif olarak yazılacaklardır.

 11.) Tüm Öğrencilerin Dikkatine

 Ders Kayıtları ile ilgili duyurular için Fakülteniz,  Meslek Yüksekokulunuz veya Bölümünüzün internet sayfasına mutlaka bakınız.

12.) 1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

  1. Sınıf Öğrencileri Bahar dönemi  için ders kaydı yapacaklardır. 

Katkı payı, öğrenim ücreti (harç) ve ikinci üniversiteden dolayı harç ödemesi gereken öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanmak ve derslere devam etmek için süresi içinde  ödeme yapmaları gerekmektedir.