tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün 9.12.2010 tarihli ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılması uygun görülmüş olup 2022-2023 yıllarında lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetine başlanmıştır.