staj başvuru / internship application

Şartlar

  • Asgari lisans ikinci sınıf öğrencisi olmak

  • Genel not ortalaması (GANO) en az 2.60 olmak

  • Yabancı dil biliyor olmak ve bu bilgisini YDS ve eşdeğeri olan sınavlardan alınan asgari 60 puanla belgelemek

Staj Formu ve Özgeçmiş Gönderim Adresi: sam@ktu.edu.tr

Staj formunu buradan indirebilirsiniz.
 


Terms

  • Being a second-year undergraduate at the minimum
  • Having a cumulative grade point average (GPA) of at least 2.60
  • Having a good command of any language (apart from Turkish).

Internship Application Form and Resume Submission Address: sam@ktu.edu.tr

You may download the Internship Application Form here.