misyon ve vizyon

KTÜ-SAM Kurumsal Misyon ve Vizyon

KTÜ Stratejik Araştırma Merkezi’nin temel misyonu, disiplinlerarası bir anlayışla, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili olarak tarihi, kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Bu hedef doğrultusunda Merkezimiz Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, İktisat bölümlerinin ilgi alanına giren güncel konularda konferanslar, paneller, çalıştaylar düzenlemektedir.

Benzer alanlarda çalışan merkezler ile işbirliğinin güçlendirilmesi KTÜ-SAM’ın hedefleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Stratejik Araştırma Merkezi ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlama faaliyetlerini de sürdürmektedir. Ayrıca üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunmaktadır.