KTÜ-SAM rapor

KTÜ-SAM Rapor - 2 | KTU-CSR Report 2
THE NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN (NRRP): THE EUROPEAN ANSWER TO RESILIENCE
Pasquale Violi

Introduction
After a long period of economic crisis for Italy, the European Union has finally taken a more decisive decision for the future of the European single market. As we find out, in July 2020, the European Commission (EC) decided to review the European economic area.1 The EC has created a grand masterplan of resources called «Next Generation EU» (NGUE).
...
Raporu buradan indirebilirsiniz. | You can download the report here.

KTÜ-SAM Rapor - 1
UKRAYNA VE SURİYE KRİZLERİNİN KESİŞİMİ: RUSYA VE TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK MÜCADELESİ
Doç. Dr. Rahman DAĞ

Giriş: Uluslararası Düzenin Devinimi
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ve Sovyetler Birliği arasında geçen ideolojik karşıtlık askeri, ekonomik, sosyal ve siyasi mücadeleyi de beraberinde getirmiş ve dünya ülkeleri kendilerini yeni şartlara hazırlayıp, yeni oluşacak sistemde kendilerine en uygun yeri bulmak için mücadele etmişlerdir. ABD önderliğinde Batı bloğunun galibiyetiyle sonuçlanan Soğuk savaş sonrası dönem, Batının tüm bileşenlerinin dünya siyasetinde hâkim olmasının önünü açmış ve 1990’lar boyunca tüm ulusal ve uluslararası siyasetin belirleyicisi olmaya başlamıştır.
...
Raporu buradan indirebilirsiniz.