toprak kimyası lab

      Toprak ilmi ve ekoloji anabilim dalı laboratuarlarının  kullanım amacı; Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilere  toprak ve diğer yetişme ortamlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini açıklayarak özellikle bitki beslenmesi bakımından toprağın önemini ortaya koyacak  araştırmaları örneklerle göstermek; ayrıca bu kapsamda araştırma projeleri ve diğer çalışmalar için arazi ve laboratuvarda gerekli toprak, bitki ve su konularında etüt ve analizler yapmaktır

    Bu laboratuarda toprakta bulunan elementlerin tayinleri yapılmaktadır.