misyonumuz ve vizyonumuz

 MİSYONUMUZ

    Toprak ilmi ve Ekoloji konusunda gerekli bilgi ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak çağın gereklerine uygun bir biçimde öğrencilere aktararak; onların uluslar arası düzeyde gerekli donanıma sahip olmasını sağlamak ve toprak ilmi ve ekoloji konusunda yeterli, iyi bir orman mühendisi yetiştirmektir. Verimsiz orman alanlarını gerekli ıslah çalışmalarıyla iyileştirerek verimlerini yükseltmek; ormansız alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarını türlerin ekolojik isteklerini ve yetişme ortamını dikkate alarak yapmak ve bu alanları orman rejimi içerisine almak.

 

VİZYONUMUZ

    Ormanlarda yaşayan canlılarla yaşadıkları çevre arasındaki ilişkilerden yola çıkarak ormanların yapısını anlaşılır kılmak, orman toprağının fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerini açıklayarak özellikle bitki beslenmesi bakımından toprağın önemini ortaya koymak, bu faaliyetleri yürütürken çağın gerektirdiği yöntem ve araçları kullanmaktır.