kariyer günleri

KARİYER GÜNLERİ 

-          05.03.2014 tarihinde Spekroskopik Teknikler ile Ferroelektrik ve Yarı-iletken Fonksiyonel Nano-Malzeme İnceleme isimli eğitim semineri verilmiştir.

-          12.10.2014 22.09.2016 tarihinde 1. Sınıfa başlayan öğrencilere, derslerin başladığı ilk hafta oryantasyon programı düzenleniştir.

-          09.03.2015 tarihinde öğrencilere staj bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

-          07.05.2015 – 10.05.2015 Tarihleri arasında Samsun – Ankara – Zonguldak illerinde bulunan çeşitli firmalara teknik gezi düzenlenmiştir.

-          29.09.2015 tarihinde 1. Sınıfa başlayan öğrencilere, derslerin başladığı ilk hafta oryantasyon programı düzenleniştir.

-          04.11.2015 tarihinde bölgede faaliyet gösteren firmaların katılımı ile mesleki alanla ilgili bir seminer düzenlenmiştir.

-          10.12.2015 tarihinde Uygulamalı Tahribatsız Muayene (NDT) Semineri düzenlenmiştir.

-          01.04.2015 – 06.05.216 tarihlerinde düzenlenen meslek tanıtım fuarında bölümümüz tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

-          27.04.2016 – 01.05.2016 tarihlerinde Samsun – Ankara – Bursa – Zonguldak illerinde bulunan çeşitli firmalara teknik gezi düzenlenmiştir.

-          05.05.2016 – 06.05.2016 tarihlerinde çeşitli firmaların katıldığı Kariyer Günleri düzenlenmiştir.

-          15.06.2015 ve 06.06.2016 tarihlerinde bilgisayar destekli çizim dersi alan öğrencilerin çizim yeteneklerini sertifikalandırma olanağı sağlayan ve uluslararası geçerliliği olan CSWA sınavı düzenlenmiştir.

-          22.09.2016 tarihinde 1. Sınıfa başlayan öğrencilere, derslerin başladığı ilk hafta oryantasyon programı düzenleniştir.

-          27.10.2016 tarihinde uygulamalı malzeme veritabanı araştırma semineri Total Material tarafından verilmiş olup firma öğrencilerin faydalanabilmesi için 2016 sonuna kadar 2 ay süreyle KTÜ öğrencileri için ücretsiz erişim izni vermiştir.

-          Bölümümüz öğrenci topluluğu olan KTÜ Metalurji ve Malzeme Kulübü’nün katkısıyla 13.12.2014, 18.10.2015 ve 29.10.2016 tarihlerinde tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlenmiştir.

 

-          01.12.2016 tarihinde bölümümüz öğrencilerine MÜDEK tanıtım semineri düzenlenmiştir.