genel bilgiler

Genel Bilgiler

Kuruluş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 yılında kurulmuştur. Veterinerlik bölümü 2015 yılında açılmış ve Laborant ve Veteriner Sağlık programı ön lisans eğitimine 2018-2019 Eğitim/Öğretim yılında başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 - 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Derecenin Seviyesi  

Ön Lisans 

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, 
b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Öncel Eğitim Tanımlaması

Öncel eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi istisna değildir. Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır. Örneğin yabancı diller ve bilgisayar dersleri gibi. Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına ya da başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersten muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Program Profili

Bir öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi olmak üzere toplam dört öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksekokulun fiziki ve beşeri imkânlarından birlikte faydalanılmaktadır. Bölümümüz 2 adet son donanımlı laboratuvarla hizmet vermektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Mezuniyet Şartları

Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Laborant ve veteriner sağlık bölümü mezunları, laborantlık bölümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuvarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde laborant ve veteriner sağlık teknikeri olarak çalışma imkânına sahiptirler. Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini ve veteriner sağlık kabinini de kurabilirler ve çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı(DGS) ile Veteriner Fakültesi, biyoloji, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

İletişim Bilgileri

Adres 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, 61750, Maçka, TRABZON

Telefon

:

+90 462 377 76 32

Belge Geçer

:

+90 462 512 35 52


Bölüm Olanakları 

Yüksekokulun sahip olduğu fiziki ve beşeri imkânlardan müşterek faydalanılmaktadır.