aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 2547 ve 2880 sayılı Yüksek Öğretim kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca 07.05.1996 tarihinde kurulmuştur. Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık programı ön lisans eğitimi 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamıştır.  Tam zamanlı 1.öğretim olarak, iki öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi olmak üzere toplam beş öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksekokulun fiziki ve beşeri imkanlarından birlikte faydalanılmaktadır.

Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve  için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler, Özel veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak sağlık, hijyen, bakım hizmetlerini uygulayabilir. Laboratuvar ekipmanlarının düzenli çalışması, laboratuvar hijyen ve güvenliğine ilişkin tedbirleri bilinçli bir şekilde uygulayabilme,  mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik ve patolojik inceleme amaçlı numuneler alabilme ve uygun şartlarda saklayabilme konularında  bilgi ve beceri sahibi olur. Bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili gerekli tedbirleri uygulayabilir. Veteriner hekim sorumluluğunda suni tohumlama uygulamalarını gerçekleştirebilir, gebelik ve doğum sürecini belirleyebilir ve takip edebilir. Hayvancılıkta en önemli sorunlardan olan, dölverimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri alabilir ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirebilir. Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlayabilir. Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarabilir. Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olabilir ve takım çalışması yapabilir. Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulayabilir. Mesleki becerilerini geliştirerek hastalıkların iyileştirmeleri için akılcı yöntemler kurabilir. Mesleki teknolojik gelişmeleri izleyerek, insan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşarak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışabilir.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP ve TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Staj Programı
KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık programı öğrencilerinin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde,öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve laboratuvar uygulamalarında edinmiş oldukları becerileri ve deneyimlerini geliştirerek, görev yapacakları iş yerlerinde sorumluluklarını, iş ve üretim süreçlerini yeni teknolojileri tanımalarını sağlayacak mesleki yetkinliklerine katkı sağlayacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (20+20) iş günüdür. 

Veterinerlik bölümü öğrencilerin staj yapabilecekleri kamu ve özel kurum/kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

a) Kamu ve Özel Kurum, şahıs veya şirket Hastanelerinin Merkezi Laboratuvar birimlerinde (Biyokimya, Mikrobiyoloji Hematoloji vb.)

b) Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü kapsamında halk sağlığı laboratuvarları

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlükleri

d) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Enstitüleri

e) Kamu - Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları

f) Klinik Veteriner Hekimliğe hizmet veren Laboratuvarlar

g) Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları

h) Kamu ve özel kurum, şahıs veya şirket Hayvan Hastaneleri

i) Yurt içi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili uygulamalı anabilim dalları

j) Resmi ve özel araştırma veya uygulama çiftliklerin

k) Hayvan yem sanayi

l) Balıkçılık işletme tesisleri

m)Arıcılık enstitüleri

n) Resmi ve özel hayvansal üretim yapan çiftlikleri

o) Özel Veteriner Klinik ve Poliklinikleri

p) Veteriner İlaç Firmaları

r) Kamu - Özel Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı İşletmeler veya şirketler

s) Hayvansal Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler veya şirketler (et, süt, bal, yumurta ve balık ürünleri üretim ve işleme Fabrikaları)

t) Resmi ve özel mezbaha ve kombina

u) Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili servisler

v) Hayvanat Bahçesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri ve Akvaryumlar

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

 

1- Tek tırnaklı iskelet takımı(kurulu)

2- Büyükbaş iskelet takımı(kurulu)

3- Büyükbaş iskelet takımı

4- Köpek iskelet takımı

5- Küçükbaş iskelet takımı

 

 

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Laborant ve veteriner sağlık bölümü mezunları, laborantlık bölümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuvarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile tarım bakanlığına bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, petshoplarda, ilaç fabrikalarında ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde laborant ve veteriner sağlık teknikeri olarak çalışma imkânına sahiptirler. Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini ve veteriner sağlık kabinlerini de kurabilirler ve çalışabilirler.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı(DGS) ile Veteriner Fakültesi, biyoloji, hayvansal üretim, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi "Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü" web sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
2021 2022 2023
Kontenjan Taban Puan Kontenjan Taban Puan Kontenjan Taban Puan
41 260,26955 41 299,88434 41 295,40912

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.