misyon - vizyon

Misyon
Yüksekokulumuz, Laboratuvar Teknolojisi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Biyokimya, Laborant ve Veteriner Sağlık ve Eczane Hizmetleri alanlarında gerek bulunduğumuz bölgenin gerekse ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasını, öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve beceri öğretiminin yanı sıra üniversite mezununda olması gereken eğitimin kazandırılmasını, verdiği Eğitim ve Öğretimle ülke çapında örnek bir eğitim kurumu olmakla birlikte gelişen bilimi takip ederek bilimsel ve teknik amaçlı geziler, seminer ve paneller düzenleyerek söz konusu amaçlara ulaşmayı misyon edinmiştir.
 
Vizyon
Yüksekokulumuz tüm bölüm ve programlarla bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren bir kurum olma, öğrencilerin kamu kurumu yada özel sektörlerle işbirliği yapma imkanı sağlama ve ulusal/uluslararası düzeyde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip öğrencileri mezun etme vizyonunu esas almıştır.