haberler

Tamamlanan Dönem İçi Staj Faaliyeti

Resmi Gazetede yayımlanan 17 Haziran 2021 tarihli ve 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne göre uygulamaya geçen Madde 13-(1) ‘c) Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir’ kapsamında Maçka Meslek Yüksekokulu değişim yönetimini başarılı bir şekilde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri (OLİH) Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencilerine 2021-2022 Bahar eğitim-öğretim döneminde uygulatarak gerçekleştirmiştir.

Yönetmelikteki bu değişimden öğrencilerin faydalanabilmesi için OLİH 2. sınıf öğrencilerinin haftalık derslerin 3 günde olacak şekilde planlanması sağlanarak Perşembe-Cuma-Cumartesi staj yapabilmelerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Öğrenciler ayrıca üniversitemizde yeni oluşturulan Staj Yönetim Sistemi (SYS) aracılığı ile staj evraklarının hazırlanarak sisteme yüklenmesi, kontrolü ve onayları (Birim Staj Komisyon Başkanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sigorta İşlemleri onayı) ile gerçekleştirilmiştir.

Program öğrencileri 17 Mart 2022 – 02 Haziran 2022 tarihleri arasında zorunlu 30 günlük staj faaliyetlerini KTÜ Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesinde tamamlamış olup Staj Değerlendirme Anketleri (Öğrenci-İşveren Anketi, Öğrenci-Staj Anketi ve İşveren-Öğrenci Anketi) değerlendirme sürecine geçilmiştir. Değerlendirme anketleri hem Staj Yönetim Sistemi üzerinden hem de Maçka Meslek Yüksekokulu Geri Bildirimleri ele alınarak değerlendirilecektir.


07 Haziran 2022