misyon ve vizyon

Misyon

Güçlü akademik kadrosu, laboratuvar ve araştırma altyapısı ile öğrencilerine kimyanın teorik ve uygulamalı alanlarında gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandıran, bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon

Temel ve uygulamalı kimya alanındaki gelişmelere yön veren, bölgemizde en kaliteli eğitim öğretimi veren, yürüttüğü projeler ve bilimsel çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır bir bölüm olmaktır.