hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde yer alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü, deneyimli ve geniş imkanlar sunarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 27 Prof.Dr., 5 Doç.Dr., 1 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr.Gör., 1 Arş.Gör.Dr., 10 Arş.Gör., 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 8 idari ve teknik personel görev yapmaktadır.

Kimya Bölümümüz, 1969-1970 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlanmış olup; 1972-1980 yılları arasında “kimya mühendisliği” eğitim-öğretimi yapılmıştır. Kimya Bölümü ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı pek çok bölüme servis dersleri ve laboratuvar uygulama dersleri sunmaktadır. Bölümümüzde 1983-1984 eğitim-öğretim yılında ise Kimyagerlik Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimine başlanmıştır.

Kimya Bölümümüzde Biyokimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Analitik Kimya anabilim dalları mevcuttur. Ayrıca bu bilim dallarına bağlı olarak Analitik Kimya Laboratuvarı, Genel Kimya Laboratuvarı, Fizikokimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı gibi uygulama dersleri bulunmaktadır. Bütün bu uygulama laboratuvarları, dönemlik olarak -I ve -II kodlu dersler olarak bütün öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, bölümümüz bünyesinde mevcut olan bütün anabilim dallarına ait toplam 40 adet Lisansüstü Araştırma Laboratuvarı da araştırmacı öğretim üye ve asistanlarımıza hizmet vermektedir.