aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde yer alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü, deneyimli ve geniş imkanlar sunarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 26 Prof.Dr., 6 Doç.Dr., 1 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr.Gör., 1 Arş.Gör.Dr., 10 Arş.Gör. ve 8 idari ve teknik personel görev yapmaktadır.

Kimya Bölümümüz, 1969-1970 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlanmış olup; 1972-1980 yılları arasında ?kimya mühendisliği? eğitim-öğretimi yapılmıştır. Kimya Bölümü ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi?ne bağlı pek çok bölüme servis dersleri ve laboratuvar uygulama dersleri sunmaktadır. Bölümümüzde 1983-1984 eğitim-öğretim yılında ise Kimyagerlik Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimine başlanmıştır.

Kimya Bölümümüzde Biyokimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Analitik Kimya anabilim dalları mevcuttur. Ayrıca bu bilim dallarına bağlı olarak Analitik Kimya Laboratuvarı, Genel Kimya Laboratuvarı, Fizikokimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Endüstriyel Kimya Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı gibi uygulama dersleri bulunmaktadır. Bütün bu uygulama laboratuvarları, dönemlik olarak -I ve -II kodlu dersler olarak bütün öğrencilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, bölümümüz bünyesinde mevcut olan bütün anabilim dallarına ait toplam 40 adet Lisansüstü Araştırma Laboratuvarı da araştırmacı öğretim üye ve asistanlarımıza hizmet vermektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Güçlü akademik kadrosu, laboratuvar ve araştırma altyapısı ile öğrencilerine kimyanın teorik ve uygulamalı alanlarında gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandıran, bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bir bölüm olmaktır.

 

Öğrencilerimiz
 

Akademisyenlerimiz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni yerleşkesinde yer alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü, deneyimli ve geniş imkanlar sunarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 26 Prof.Dr., 6 Doç.Dr., 1 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr.Gör., 1 Arş.Gör.Dr., 10 Arş.Gör. ve 8 idari ve teknik personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dallarımız

  •  Analitik Kimya
  •  Anorganik Kimya
  •  Biyokimya
  •  Fizikokimya
  •  Organik Kimya

Staj Programı
 

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 

Laboratuvar ve Uygulama

   

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   Kimya Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında ayrı laboratuvar dersleri yoktur. Laboratuvarlar derslerin ayrılmaz birer parçası olarak derslerle birlikte verilmektedir. Bazı derslerimizin haftalık yükü 3 saat teori 1 saat laboratuvar, bazıları 3 saat teori 2 saat laboratuvar, bazıları 2 saat teori ve 2 saat de laboratuvar şeklindedir. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki Laboratuvar Föyleri adlı başlıktan ulaşabilirsiniz. Kimya Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü  laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 

Biyokimya Laboratuvarı
 

Analitik Kimya Laboratuvarı
 

Fizikokimya Laboratuvarı
 

Anorganik Kimya  Laboratuvarı
 

Enstrümental Analiz Laboratuvarı
 

Endüstriyel Kimya Laboratuvarı
 

 Ar-Ge Laboratuvarlarımız

 

     
   

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Kimyagerlerin iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde kimyanın kullanım alanlarını sınırlamak mümkün değildir. İlaç, boya, gıda gibi endüstrinin hemen her sektöründe kimya aktif olarak kullanılmaktadır. 


Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

 

 

 

 

   

 

Taban Puanı

Kimya Bölümü için %100 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

31

356.02

266,43

31

360.44

232,78

31

334.60

287,73

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.