aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Yapay zekâ çalışmaları akademik olarak 1950’li yıllarda başlamış ve günümüzde büyük bir ivme kazanmıştır. Yapay zeka, insanların yapabildiği her davranışı makinelere yaptırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısacası problemler karşısında akıllıca çözümler üretebilen makineler tasarlamak insanların yüzyıllardır hayali kurdukları bir alandır. Dolayısıyla öyle bir algoritma geliştirmelidir ki her probleme çözüm üretebilsin. Bu amaç doğrultusunda yapay zekâ bilimi başlangıçta mantıksal bir tabana dayalı olarak gelişme göstermesine rağmen zamanla problemlere çözüm üretemediği görülmüştür. Bu durumda makinelerin insanlar gibi davranmasını sağlamak için insanının davranışını ortaya öğrenme modeli taklit edilmeye başlandı. Böylelikle veri tabanlı bir yapay zekanın hızla gelişmeye başladı. Büyük veri yığınları kullanan yapay zekanın bunları anlamlandırmak için istatistik biliminin yöntemlerinden yararlanması bu iki bilimin giderek birleşmesine neden olmaktadır.

Bölümümüz yukarıda sözü edilen hedef kapsamında 1993 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü olarak kurulmuştur. 1994-1995 eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılında öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Başarılı öğrencilerine yan dal ve çift ana dal programlarından faydalanma imkânı sunan bölümümüz, Erasmus programı kapsamında yurt dışı üniversiteler, Farabi programı kapsamında yurt içi üniversiteler ile yaptığı anlaşmalar ile öğrenci değişimi de gerçekleştirmektedir. Bölümümüzün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim veren Yüksek Lisans ve Doktora programları da mevcuttur.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri toplumlarda büyük değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimlere ayak uydurmak ve yön verebilmek için bilginin kullanımı ve yönetilmesi konusu acil çözüm bekleyen sorunlardandır. Ülkemizin bu sorunları çözmek için yeterli ve yetişmiş insan gücü ihtiyacı her gecen gün artmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimizi geleceği kucaklayan ve onları aranan bir çalışan olmaları sağlamak en temel hedeflerimizden birisidir. Bu hedefi gerçekleştirirken ülkemize yararlı, kişisel gelişimini sağlamış ve kendine güvenen, sosyal ilişkileri güçlü bireyler haline gelmesi için tüm koşuları zorlamayı amaç edinmekteyiz.

Bölüm olarak iyi yetişmiş genç ve dinamik bir kadromuz hem akademik hem de proje bazında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar dahilinde öğrencileri de bu çalışmalara aktif olarak katılmasını teşvik ederek öğrencilerin ufkunda bir kıvılcım oluşturmayı amaçlamaktayız.

Bölümüzdeki ders içeriklerindeki hedeflerimiz mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki donatıları kazanması sağlamaktır.

  1. Büyük verileri analiz eden ve geleceğe ışık tutacak isabetli tahminler yapabilen iyi bir İSTATİSTİKÇİ (VERİ BİLİMCİ),
  2. İstenen ihtiyaçları karşılayabilecek uygulamalar geliştirebilen iyi bir YAZILIM GELİŞTİRİCİ (YAZILIMCI),
  3. Günümüzde ülkeleri yarış içerine sokan ve her alanda uygulama şansı bulan YAPAY ZEKA ve MAKİNE ÖĞRENMESİ konusunda deneyimli problemleri çözecek algoritmalar geliştiren iyi bir ALGORİTMA TASARIMCISI,
  4. Ortaokul ve Liselerde Bilgisayar Öğretmenliği yapabilmek için ÖĞRETMENLİK pedagojik formasyon sertifikası verilmektedir.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz Bilgisayar Bilimleri Öğrenci Kulübü ile iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz

Bilgisayar Bilimleri Bölümü ; 3 Profesör, 1 Doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 17 kişilik akademik kadrodan oluşmaktadır. 

Staj Programı
Bilgisayar Bilimleri Bölümü için staj zorunludur. Öğrenciler, 1. sınıfın sonundan itibaren mezun olana kadar yaz dönemlerinde staj yapabilirler.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders ve Sınav Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları,Ders Programları, Sınav Programları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

  • Üniversitemiz Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tolga BERBER ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK’in 2021 yılında başlatmış olduğu proje, bu yıl 61 ülkeden 3.700'den fazla adayın yarıştığı The Stevie® Awards 2023 International Business Awards yarışmasında "New Product Awards - Legal Solution" kategorisinde Bronz ödül almaya hak kazandı.
  • Fakültemiz İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Merve DERİCİOĞLU, TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde "2023 Orta İrtifa Roket" kategorisinde  üçüncülük ödülünü almaya hak kazanan KTÜ Ortahisar Creatiny takımında “Yer istasyonu ve Yazılım Sorumlusu” göreviyle ödülün paydaşlarından biri oldu.
 

Derslik ve Laboratuvarlar

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

Bölümümüzde 2 tanesi bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 6 adet derslik mevcuttur. 

 

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Bilgisayar Bilimleri Bölümünün iş alanları oldukça geniştir. Yapay zeka ile ilgilenen bilim adamlarının geçmişlerine bakıldığında aslında bir bilgisayar bilimcisi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla mezunlarımız bilgisayarın olduğu her yerde dolayısıyla yapay zekanın bulunduğu her noktada yer alabilirler. Mezun olduktan hemen sonra  veya mezun olmadan iş bulma olanakları oldukça fazladır. 

Günümüzün en önemli konularından olan yapay zekanın birer parçası olacak olan öğrencilerimiz , yurt içi veya yurt dışı farketmeden eğitimlerine lisansüstü ile devam edebilirler.

Mezunlarımız özel şirketlerde, devlet kurumlarında, sağlık,hukuk gibi hemen hemen tüm sektörlerde iş bulabilirler. Bunların yanı sıra geliştirilen üst düzey yazılımcılar olarak mezun olacakları için kendi şirketlerini kurabilir ve kendi projeleri üzerinde gelişip para kazanabilirler.

Aynı zamanda öğrencilerimiz pedagojik formasyon eğitimi alıp öğretmenlik yapabilirler.

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

Bilgisayar Bilimleri Bölümü %100 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

 Taban Puanı

Kontenjan

Taban Puanı

Kontenjan

Taban Puanı

-

-

-

-

64

369.4

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.