duyurular

05

Haziran

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Mustafa Özgün Atalay Yüksek Lisans Tezini Başarı ile Savunmuştur.

Yunus KILIÇ

Fakültemiz araştırma görevlisi Mustafa Özgün ATALAY Etik İhlallerin Bildirilmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama adlı yüksek lisans tezini başarı ile savunmuştur.


 Tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
 

Dekanlık