Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Telefon :0462 377 2522
E-mail :belduz@ktu.edu.tr
Web :http://avesis.ktu.edu.tr/belduz
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü Trabzon 61080 TÜRKİYE
Telefon :0 462 377 25 81
Faks :belduz@ktu.edu.tr
Web :http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/biyoloji/index.php
Bölüm Hakkında :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 1974 yılında kurulmuştur. Bölümün ana hedefleri daha geniş anlamda biyoloji öğretmek ve araştırmalar gerçekleştirmektir. Bölümün lisans ve lisans üstü programları biyoloji alanında vasıflı biyologlar ve araştırmacı bilim adamları yetiştirmek amacı ile belirlenmiştir. Bölümdeki lisans programlarına başlamadan önce ilk yıl İngilizce Dil kursu alınması zorunludur. Programların amaçları: Öğrencileri biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek, temel biyolojik problemlerin çözümü için sonuçların analiz edilmesi, mevcut bilginin yaratıcı bir biçimde kullanılabilmesi yönünde öğrencileri eğitmek yanında sosyal yönlerini geliştirmektir. Lisans eğitimi boyunca derslerle kuşatılmış öğrenciler aktif laboratuvar çalışmalarının, bilgisayar uygulamalarının ve yaz stajların tadını çıkarmaktadırlar. Lisansüstü programlar biyolojinin herhangi bir dalında yüksek lisans ve doktorayı sürdürebilecek biçimde tasarlanmıştır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları biyolojik bilimlerde geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Araştırma alanlarının uygulamaları genel biyoloji, zooloji, botanik, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Bölüm hem eğitim ve hem de araştırma için kullanılmak üzere Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Bitki Fizyolojisi ve Biyokimya Laboratuvarı, Zooloji Laboratuvarı ve Botanik Laboratuvarı'na sahiptir.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. ERTUĞ DÜZGÜNEŞ -- ertug@ktu.edu.tr 7522419
Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ Moleküler Biyoloji belduz@ktu.edu.tr 0462 377 2522
Prof. Dr. Asim KADIOĞLU Botanik kadioglu@ktu.edu.tr 0462 377 2436
Prof. Dr. Bilal KUTRUP Zooloji kutrup@ktu.edu.tr 0462 377 2683
Prof. Dr. Cemil KARA HİDROBİYOLOJİ cemilkara67@ktu.edu.tr 0 462 377 3717
Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ Botanik faa@ktu.edu.tr 0462 377 3712
Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Botanik inceer@ktu.edu.tr 0462 377 2508
Prof. Dr. İsmail DEMİR Genel Biyoloji idemir@ktu. edu.tr 0462 377 3560
Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Botanik kamil@ktu.edu.tr 0462 377 3563
Prof. Dr. Kazım SEZEN - - -
Prof. Dr. Kenan YAZICI Botanik kenanyazici_1965@yahoo.com 0462 377 4223
Prof. Dr. Rabiye TERZİ Botanik - -
Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU Mikrobiyoloji remziye@ktu.edu.tr 0462 377 3554
Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI Moleküler Biyoloji sabriye@ktu.edu.tr 0462 377 3582
Prof. Dr. Sema AYAZ Botanik sha@ktu.edu.tr 0462 377 3564
Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR Genel Biyoloji tozdemir@ktu.edu.tr 0454 216 1255
Prof. Dr. Ufuk BÜLBÜL Zooloji ufukb@ktu.edu.tr 0462 377 3714
Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Genel Biyoloji zihni@ktu.edu.tr 0462 377 3320
Doç. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ -- inank@ktu.edu.tr 3687
Doç. Dr. Nevzat BATAN Botanik nbatan@ktu.edu.tr 5123536
Dr. Öğr. Üyesi FULYA AY ŞAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ fulyaay@ktu.edu.tr ---
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK Botanik .. ..
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
BIY 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
BIY 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5080 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme 3-0-0-3 Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
BIY 5100 Moleküler Genetik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5120 Böcek Biyolojisi 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BIY 5130 Bitkilerde Stress Fizyolojisi 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BIY 5140 Sitotaksonomi 3-0-0-3 Prof. Dr. Hüseyin İNCEER
BIY 5150 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
BIY 5190 Herpetoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5210 Rekombinant DNA Teknolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 5230 Gene Regulation 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5260 Elektron Mikroskobu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5270 Hücre Kültürü ve Viroloji Teknikleri 3-0-0-3 Prof. Dr. İsmail DEMİR
BIY 5320 Tohum Çimlenmesi 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIY 5380 Moleküler Biyoteknoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5400 Biyolojide Preparat Teknikleri 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BIY 5420 Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5870 Mikrobiyal Mücadele 3-0-0-3 İlgili Öğretim Üyesi
BIYL 5890 Bakteri Sistematiği 3-0-0-3 Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
BIYL 5900 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 5930 Filogenetik Sistematik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 5950 Populasyon Ekolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7120 Bitkilerde Beslenme ve Korunma 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7122 Allelopati 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7123 Fotobiyoloji 3-0-0-3 Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
BIY 7130 Genetik Mühendisliği 3-0-0-3 Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
BIYL 7131 Moleküler Mikrobiyoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7132 Molecular Virology 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7141 Nucleic Acids 3-0-0-3 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
BIYL 7142 Ekstrakromozomal Elementler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7143 Molecular Biomethods 3-0-0-3 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
BIY 7150 Taksonomik Revizyon ve Filogeni 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7152 Hayvan Taksonomisinde Yeni Metodlar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7157 Hayvanlarda Türleşme 3-0-0-3 Prof. Dr. Bilal KUTRUP
BIY 7160 Botanikte Adlandırma 3-0-0-3 Prof. Dr. Sema AYAZ
BIY 7161 Sitogenetik 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7162 Paleobotanik 3-0-0-3 Prof. Dr. Sema AYAZ
BIY 7181 Karayosunları Ekolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7182 Bryoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7220 Özel Bakteriyoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7221 Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7222 Bakteri Fizyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7230 Bitki Sekonder Metabolizması 3-0-0-3 Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
BIYL 7231 Bitkilerde Programlanmış Hücre Ölümü 3-0-0-3 Prof. Dr. Rabiye TERZİ
BIYL 7232 Bitki Hücre Çeperi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7241 Kırmızı Liste Tayini ve Kriterleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7242 Türkiye'nin Floristik Yapısı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7244 Bitkilerde Teknik Preparasyon 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7245 Taksonomide Sayısal Yöntemler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7290 Bitki Biyosistematiği 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7292 Mutajenler ve Kromozom Anormallikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7293 Tohum Anatomisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7300 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7301 Protozooloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7302 Entomopatojenik Protistler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7304 Ekonomik Entomoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7310 Tıbbi Viroloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7311 Moleküler Hücre Biyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7320 Mikrofunguslar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7321 Mikrobiyal İnsektisitler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7323 Virolojik Tanı 3-0-0-3 Prof. Dr. İsmail DEMİR
BIY 7330 Moleküler Tekniklerde Uygulama Hataları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7331 Proteinler 3-0-0-3 Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
BIY 7341 Mikoloji 3-0-0-3 Prof. Dr. Kenan YAZICI
BIYL 7342 Likenoloji 3-0-0-3 Prof. Dr. Kenan YAZICI
BIYL 7360 Ecotoxicology of Amphibians and Reptiles 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7361 Animal Behavior 3-0-0-3 Prof. Dr. Ufuk BÜLBÜL
BIYL 7362 Amfibi ve Sürüngenlerde Markalama 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7370 Bitkilerde Sinyal İletimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7371 Bitkilerde Moleküler Stres Fizyolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7372 Hücre Fizyolojisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Rabiye TERZİ
BIYL 7380 Türkiyenin Briyofloristik Kompozisyonu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7381 Radyoekoloji 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
BIYL 7400 Heavy metal stress in plants 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIYL 7401 Plant Propagation 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIYL 7410 EUNIS Habitat Sınıflandırması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
BIY 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
BIY 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 5080Bitkilerde Büyüme ve GelişmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
BIY 5140SitotaksonomiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hüseyin İNCEER
BIY 5150Karşılaştırmalı Bitki AnatomisiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
BIY 5270Hücre Kültürü ve Viroloji TeknikleriTRK3-0-0-3Prof. Dr. İsmail DEMİR
BIY 5320Tohum ÇimlenmesiTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIYL 5890Bakteri SistematiğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
BIY 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
BIY 7123Fotobiyoloji TRK3-0-0-3Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
BIY 7130Genetik MühendisliğiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
BIY 7143Molecular BiomethodsING3-0-0-3Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
BIY 7157Hayvanlarda TürleşmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bilal KUTRUP
BIY 7160Botanikte AdlandırmaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sema AYAZ
BIYL 7162PaleobotanikTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sema AYAZ
BIY 7230Bitki Sekonder MetabolizmasıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
BIYL 7231Bitkilerde Programlanmış Hücre ÖlümüTRK3-0-0-3Prof. Dr. Rabiye TERZİ
BIYL 7323Virolojik TanıTRK3-0-0-3Prof. Dr. İsmail DEMİR
BIY 7331ProteinlerTRK3-0-0-3Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
BIYL 7400Heavy metal stress in plantsING3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIYL 7401Plant PropagationTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK
BIYU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BIYU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
BIYU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU 106 8-9 - - - -
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Asim KADIOĞLU 107 - 9-10 - - -
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Z109 - - - /16-17 10-11/11-12
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ 103 - 8-9 - - -
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 16-17 16-17 - - -
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ O-203 - 8-9 - - -
BIYL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Ufuk BÜLBÜL Z105 - - 16-17 - -
BIYL5010 Seminer Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU 106 10-11/11-12 - - - -
BIYL5010 Seminer Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 - 16-17 16-17 - -
BIYL5080 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ 109 - - 13-16 - -
BIYL5140 Sitotaksonomi Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Z109 - - 13-16 - -
BIYL5150 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Z107 - - 9-12 - -
BIYL5270 Hücre Kültürü ve Viroloji Teknikleri Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 - 9-12 - - -
BIYL5320 Tohum Çimlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK 110 - - 9-12 - -
BIYL5890 Bakteri Sistematiği Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 - - 13-16 - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 10-11/11-12/15-/16- - - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR Z102 - - - 13-14 -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Bilal KUTRUP Z106 - - 8-9/9-10/16-17 - -
BIYL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Nevzat BATAN L102 - - 13-14 - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ 104 - 15-16/16-17 - - 8-9
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ 109 - 8-9 - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. ERTUĞ DÜZGÜNEŞ L103 - 8-9 - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Kazım SEZEN 102 - - - 10-12 -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Z107 8-9 - - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Z109 - 9-10/10-11 - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Asim KADIOĞLU 107 - 10-11/11-12 - - -
BIYL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 - - 16-17 - -
BIYL6010 Seminer Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ 104 - - - 10-12 -
BIYL6010 Seminer Prof. Dr. Bilal KUTRUP Z106 15-17 - - - -
BIYL6010 Seminer Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Z107 9-11 - - - -
BIYL7123 Fotobiyoloji Prof. Dr. Asim KADIOĞLU 107 - - 9-12 - -
BIYL7130 Genetik Mühendisliği Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ 103 - - 9-12 - -
BIYL7143 Molecular Biomethods Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ 104 - - - 13-16 -
BIYL7157 Hayvanlarda Türleşme Prof. Dr. Bilal KUTRUP Z106 - - 13-16 - -
BIYL7160 Botanikte Adlandırma Prof. Dr. Sema AYAZ Z110 - - 13-16 - -
BIYL7162 Paleobotanik Prof. Dr. Sema AYAZ Z110 13-16 - - - -
BIYL7230 Bitki Sekonder Metabolizması Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ 109 - - - 13-16 -
BIYL7231 Bitkilerde Programlanmış Hücre Ölümü Prof. Dr. Rabiye TERZİ 108 9-12 - - - -
BIYL7323 Virolojik Tanı Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 - 13-16 - - -
BIYL7331 Proteinler Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 - - - 9-12 -
BIYL7400 Heavy metal stress in plants Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK 110 9-12 - - - -
BIYL7401 Plant Propagation Dr. Öğr. Üyesi Nesrin ÇOLAK 110 13-16 - - - -
BIYL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Ufuk BÜLBÜL Z105 - 8-12 - - -
BIYL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU 106 - - - 13-17 -
BIYL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Z109 - - - 8-12 -
BIYL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ 103 13-17 - - - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Z109 - - 8-12 - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Kazım SEZEN 102 - - - - 8-12
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Bilal KUTRUP Z106 - 13-17 - - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ 104 - 8-12 - - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 - 8-12 - - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Asim KADIOĞLU 107 - - - - 8-12
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 8-12 - - - -
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Rabiye TERZİ 108 - - - - 8-12
BIYL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Ufuk BÜLBÜL Z105 - 13-17 - - -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Asim KADIOĞLU 107 - - - - 13-17
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Doç. Dr. Nevzat BATAN L102 - - 8-12 - -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ 109 8-12 - - - -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Bilal KUTRUP Z106 - 8-12 - - -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR Z102 - - 13-17 - -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI 105 - - - 13-17 -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Kazım SEZEN 102 - - - 13-17 -
BIYL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. İsmail DEMİR 101 - - - 8-12 -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5080 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Prof. Dr.Faik Ahmet AYAZ 109 20/04/2022 11/05/2022 13:00 10/06/2022 13:00 29/06/2022 10:00
5140 Sitotaksonomi Prof. Dr.Hüseyin İNCEER Z109 20/04/2022 11/05/2022 13:00 10/06/2022 10:00 02/07/2022 10:00
5150 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi Prof. Dr.Kamil COŞKUNÇELEBİ Z107 20/04/2022 11/05/2022 09:00 07/06/2022 10:00 29/06/2022 10:00
5270 Hücre Kültürü ve Viroloji Teknikleri Prof. Dr.İsmail DEMİR 101 19/04/2022 10/05/2022 09:00 10/06/2022 13:00 29/06/2022 14:00
5320 Tohum Çimlenmesi Dr. Öğr. ÜyesiNesrin ÇOLAK 110 20/04/2022 11/05/2022 09:00 10/06/2022 14:00 02/07/2022 14:00
5890 Bakteri Sistematiği Prof. Dr.Sabriye ÇANAKÇI 105 20/04/2022 11/05/2022 14:00 14/06/2022 10:00 30/06/2022 10:00
7123 Fotobiyoloji Prof. Dr.Asim KADIOĞLU 107 20/04/2022 11/05/2022 09:00 08/06/2022 10:00 28/06/2022 10:00
7130 Genetik Mühendisliği Prof. Dr.Zihni DEMİRBAĞ 103 20/04/2022 11/05/2022 10:00 14/06/2022 14:00 01/07/2022 14:00
7143 Molecular Biomethods Prof. Dr.Ali Osman BELDÜZ 104 21/04/2022 12/05/2022 13:00 09/06/2022 10:00 28/06/2022 13:00
7157 Hayvanlarda Türleşme Prof. Dr.Bilal KUTRUP Z106 20/04/2022 11/05/2022 13:00 08/06/2022 10:00 01/07/2022 10:00
7160 Botanikte Adlandırma Prof. Dr.Sema AYAZ Z110 20/04/2022 11/05/2022 13:00 14/06/2022 14:00 01/07/2022 10:00
7162 Paleobotanik Prof. Dr.Sema AYAZ Z110 18/04/2022 09/05/2022 13:00 08/06/2022 10:00 30/06/2022 10:00
7230 Bitki Sekonder Metabolizması Prof. Dr.Faik Ahmet AYAZ 109 21/04/2022 12/05/2022 13:00 09/06/2022 10:00 28/06/2022 10:00
7231 Bitkilerde Programlanmış Hücre Ölümü Prof. Dr.Rabiye TERZİ 108 18/04/2022 09/05/2022 10:00 13/06/2022 10:00 30/06/2022 10:00
7323 Virolojik Tanı Prof. Dr.İsmail DEMİR 101 19/04/2022 10/05/2022 14:00 09/06/2022 10:00 29/06/2022 14:00
7331 Proteinler Prof. Dr.Sabriye ÇANAKÇI 105 21/04/2022 12/05/2022 10:00 14/06/2022 15:00 30/06/2022 09:00
7400 Heavy metal stress in plants Dr. Öğr. ÜyesiNesrin ÇOLAK 110 18/04/2022 09/05/2022 09:00 13/06/2022 14:00 01/07/2022 14:00
7401 Plant Propagation Dr. Öğr. ÜyesiNesrin ÇOLAK 110 18/04/2022 09/05/2022 13:00 15/06/2022 14:00 02/07/2022 14:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
AMIR TOWFIQ HASAN ALKOWLANI Prof. Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ Amino asitlerin özellikleri ve aminoasitlerin subsitisyonları (ikamelerinin) sonuçları 203 02/06/2022 10:00
Emine DUMAN ERBAŞ Prof. Dr. Bilal KUTRUP Böceklerdeki epigenetik mekanizmaların önemi D304 30/05/2022 13:00
Gülşah YILMAZ Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Nadir ve endemik bitkilerin tür dağılım modelleme çalışmaları Rhodothamnus sessilifolius P.H. Davis (Ericaceae) örneği D304 03/06/2022 10:00
Kübra ZENGİN Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU Koronavirüs ve konak hücre interaksiyonları 304 31/05/2022 13:00
Serpil BEKTAŞ Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI Gıda endüstrisinde rekombinant enzimler D304 01/06/2022 13:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Necmettin YILMAZ DOĞU KARADENİZ MİDYELERİNİN (Mytilus galloprovincialis Lamarck) BAZI BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Seginer TUNCER
Berna ERGÜL INVESTIGATION ON THE HERPETOFAUNA SPECIES OF THE MURGUL Asst. Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Bilal KUTRUP ŞANA DERESİNDE YAŞAYAN BARBUS PLEBEJUS (BON 1832)’UN BİYO- EKOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Arif BAYSAL
İmren ATTİLA CONSOLIDA ORIENTALİS (GAY) SCHROD BİTKİSİNİN ORGANİK ASİTLERİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALAR Doç.Dr.Arif BAYSAL
A.MuzafferFEYZİOĞLU DOĞU KARADENİZ FİTOPLANKTON TÜRLERİNİN KALİTATİF VE KANTİTATİF YÖNDEN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr.Sezginer TUNÇER
Arzu HUZ TRABZON ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI CAREX TÜRLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Tuba KOLOT PİNUS RADİATA D.DON ,PİNUS MARİTİMA MİLL. VE PİNUS ELDERİCA MEDW' İN EMBRİYO KÜLTÜRÜ İLE YETİŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Ayten KIRMIZI
Sema HAYIRLIOĞLU TRABZON ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI VİCİA TÜRLERİNİN KARYOTİP ANALİZLERİ Doç.Dr. Osman BEYAZOĞLU
Hatice ÖZDEMİR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN RHODODENDRON TÜRERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANATOMİSİ Doç. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Faik Ahmet AYAZ NEKTAR ÜRETEN BAZI BİTKİLERİN ÇİÇEKLERİNDE TOPLAM ŞEKER, İNDİRGEN ŞEKER VE SAKKAROZ TAYİNİ Doç. Dr. Osman BEYAZOĞLU
İ. Uğur KARADAŞ TRABZON LİMANI VE KÜÇÜK LİMANDA AVLANAN BAZI KAYA BALIĞI TÜRLERİNDE ORGAN VE DOKU DÜZEYİNDE AĞIRMETAL ( Cu, Mn, Zn) BİRİKİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Sezginer TUNCER
Hülya GÖKSEL TRABZON LİMANI VE ÇEVRESİNDEN AVLANAN MEZGİT(Merlangius merlangus euxinus Nordmann,1840) ' TE BAZI AĞIR METAL(Cu,Mn,Zn) BİRİKİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.D.r.Sezginer TUNÇER
Hülya ÖZDEMİR ESCHERICHIA COLI’DE SİKLİK ADENOZİN MONOFOSFAT PROTEİNİ’NİN AMİNO BÖLGESİNİN ÜRETİLMESİ Yrd. Doç. Dr. A. Osman BELDÜZ
Kamil ÇOŞKUNÇELEBİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN DOĞAL ÇİCEKLİ BİTKİLERİ Prof Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ömer ERTÜRK BAZI BİTKİLERDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN BACULOVİRUS¢ E ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Zihni DEMİRBAĞ
Saadet KOLAYLI ŞANA DERESİ(TRABZON) EPİPELİK ve EPİLİTİK ALG FLORASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Prof.Dr.Arif BAYSAL
Hasan Oğuz İMAMOĞLU İKİZDERE VE KOLLARINDA YAŞAYAN Salmo trutta labrax (PALLAS, 1811)’IN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Arif BAYSAL
İlknur YAVRU KARAYEMİŞ (Prunus laurocerasus L.) MEYVELERİNDE GELİŞME VE OLGUNLAŞMAYA BAĞLI OLARAK BAZI ORGANİK MADDE MİKTARLARI İLE POLİFENOL OKSİDAZ AKTİVİTESİNDEKİ DEĞİŞMELERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Asım KADIOĞLU
Sabriye DÜLGER AYDER KAPLICASINDAN TERMOFİLİK BAKTERİ İZOLASYONU VE TEŞHİSİ Yrd. Doç. Dr. Ali O. BELDÜZ
Fatma ONAY MEZGİT BALIĞINDA [Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840)] ENDOPARAZİT OLARAK YAŞAYAN Contracaecum aduncum (Rudolphi, 1802)’un HİSTOLOJİK YASININ MALLORY BOYAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ayten KIRMIZ
Davut TURAN DEĞİRMENDERE SU AKARLARININ EKOLOJİK VE SİSTEMATİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof Dr. Osman BEYAZOĞLU
Hakan HARMAN ŞANA DERESİ (TARBZON) CHIRONOMİDAE (DIPTERA) LARVALARI Prof. Dr. Arif BAYSAL
Yılmaz ÇİFTÇİ Doğu Karadenizde Çipura (Sparusaurata L. 1758) Balığının Yetiştiriciliği Prof.Dr.Sezginer TUNÇER
Mustafa YAMAN EUPROCTIS CHRYSORRHOEA (l)’NIN BAKTERİYAL FLORASININ VE BİYOLOJİK MÜCADELE AJANLARININ ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Rabiye TURGUT CTENANTHE SP. (MARANTACEAE) BİTKİSİNİN SICAKLIK VE KURAKLIK STRESİNE ADAPTASYON MEKANİZMASININ FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL SEVİYEDE ARAŞTIRILMASI Prof. Dr.Asım KADIOĞLU
Osman ATEŞ OMURGALILARIN KARACİĞERLERİNDE ENDOPARAZİT OLARAK YAŞAYAN FASCIOLA HEPATICA¢ ¢ NIN (L.1758),IŞIK MİKROSKOBU DÜZEYİNDE MORFOLOJİK VE HİSTOLOJİK İNCELENMESİ Prof.Dr.Sezginer.TUNÇER
Remziye NALÇACIOĞLU BACİLLUS THURINGIENSIS cryIVA VE cryIVD GENLERİNE AİT PROTEİNLERİN BACULOVİRÜS EKSPRESYON VEKTÖR SİSTEMİNDE ÜRETİLMESİ Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Hatice KATI PRİMULA LONGİPES (PRİMULACEAE) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN BACULOVİRUS’ÜN REPLİKASYONUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Emine SAMANCI BAZI ALCHEMİLLA L. TÜRLERİNİN MUKAYESELİ ANATOMİSİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Yakup YAZICI EGZOS KİRLİLİĞİNİN BAZI ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE ANATOMİK YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Serdar MAKBUL DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI SCROPHULARIA L. (SCHOPHULARIACEAE) TAKSONLARININ MORFOLOJİK VE ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Halim Aytekin ERGÜL PAZAR (RİZE) YÖRESİ LİTORAL ZONUNDAKİ BAZI RADYONÜKLİD VE AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Arif BAYSAL
Zekiye TOPALOĞLU TRABZON'DAKİ BAZI HASTANELERDE HAMAMBÖCEĞİ TÜRLERİNİN VE DAĞILIMLARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Bilal KUTRUP
Çiğdem ALBAYRAK MUŞ-ÇUKURBAĞ GAZLI SONDAJ SUYUNDAN BAKTERİ İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Cavidan ÖMÜR SEMERCİOĞLU BAZI GERANİUM L. ( GERANİACEAE ) TÜRLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZLERİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ümit AROL YENİ SENTEZLENEN BAZI KİMYASAL MADDELERİN MERCİMEK (Lens esculenta) VE MARUL (Lactuca sativa) TOHUMLARININ ÇİMLENME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Ali Doğru FOLIAR FITOHORMON Ve ÇİNKO İYONU UYGULAMALARININ MISIR(ZEA MAYS L. CV. RX 788) FİDELERİNİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN FİZYOLOJİK Ve BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım Kadıoğlu
Özlem BÜLBÜLOĞLU ÇEŞİTLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDEN BACİLLUS THURİNGİENSİS’LERİN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE İNSEKTİSİDAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Nurhayat YILMAZ YILDIZLI DERESİ (TRABZON) Rana ridibunda (SU KURBAĞASI) POPULASYONUNDA YAŞ TAYİNİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Hülya AKAYDIN BAZI DOĞAL MATRİKSLERİN DNA BAĞLANMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Neşe AYDIN TRABZON YÖRESİNDEKİ BAZI YABANİ MEYVELERDE ORGANİK MADDE MİKTARI İLE BAZI ENZİM AKTİVİTELERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Cemal SANDALLI KARAYEMİŞ (Laurocerasus officinalis Roem.) BİTKİSİNİN RAPD (RANDOM AMPLİFİED POLYMORPHIC DNA) MARKIRLARI İLE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Hüseyin BAYKAL ÇAKALLI (SAMSUN) VE ÇEVRESİNİN FLORİSTİK FİTOSOSYOLOJİK VE EKOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Zafer TÜRKMEN İYİDERE DERE YATAĞININ MAKRO FLORASI Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Neslihan SARUHAN POLİAMİNLERİN YAPRAK KIVRILMASINA ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL SEVİYEDE ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Hülya Nur ERYİĞİT MALATHİON VE LİNURON PESTİSİTLERİNİN HELİANTHUS ANNUUS L. KÖK UCU HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOGENETİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr.Osman BEYAZOĞLU
Hüseyin YILMAZ DENDROCTONUS MİCANS’IN BAKTERİYAL FLORASI VE MİKROBİYAL MÜCADELE AJANLARININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Zeliha ÇOLAK OVA KURBAĞASI, Rana ridibunda PALLAS, 1771 (ANURA: RANIDAE)’NIN BESLENME BİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Nuran DURMUŞ KABAK (Cucurbita pepo L.) ve AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) KOTİLEDONLARININ SENESENSİ SÜRESİNCE BENZİLADENİN'İN FOTOSENTETİK PİGMENT SEVİYESİ, ÇÖZÜNEBİLİR PROTEİN MİKTARI ve PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Asım KADIOĞLU
Kazım SEZEN FINDIK KURDU (BALANİNUS NUCUM)’NUN BİYOLOJİSİ, BAKTERİYAL FLORASI VE BİYOLOJİK MÜCADELE AJANLARININ ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
İsmail DEMİR FUEL OİL İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDAN BAZI PSEUDOMONAS TÜRLERİNİN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Hüseyin İNCEER BAZI LİLİUM L. (LİLİACEAE) TÜRLERİNİN KARYOTİP ANALİZLERİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Berna ERGÜL MURGUL (ARTVİN) İLÇESİ HERPETOFAUNASININ ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Elif SEVİM INVESTIGATION OF TRANSFERABLE RESISTANCE AND TEM-TYPE OF Β-LACTAMASE GENES IN Escherichia coli STRAINS ISOLATED FROM RIZE AND ITS SURROUNDINGS Yrd. Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
Bahadır KOZ GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI Yrd. Doç. Dr. Turan ÖZDEMİR
Haydar ODABAŞ MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL INVESTIGATIONS ON VIBURNUM L. (CAPRIFOLIACEAE) SPECIES IN TURKEY Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ali SEVİM INVESTIGATION OF FECAL COLIFORM POLLUTION OF RIVERS IN TRABZON AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES OF COLIFORM BACTERIA Yrd. Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Bülent AKAR EPIPELIC AND EPILITHIC ALGAL FLORA OF KARANLIK LAKE (GÜMÜŞHANE) Assoc. Prof. Dr. Bülent ŞAHİN
Bahadır KOZ THE MOSS (MUSCI) FLORA OF BULANCAK BOROUGH OF GİRESUN PROVINCE Asst. Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR
Yusuf BEKTAŞ THE MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE WHITING ALONG THE TURKISH BLACK SEA COAST USING RAPD MARKERS Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Dilek DENKTAŞ THE EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON THE SOME OF GROWING PARAMETERS OF INSECTICIDES APPLIED HAZELNUT PLANTS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Serdar ÜLKER A RESEARCH ON SOIL FUNGI FLORA AND ITS SEASONAL VARIABILITY OF MICROFUNGI IN THE VICINITY OF İYİDERE- İKİZDERE (RİZE) Yrd. Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU
Ünsal UMDU MORFOLOJICAL AND ANATOMICAL STUDIES OF SOME SPECIES OF PILOSELLA HILL (COMPOSITAE) Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Fatih Şaban BERİŞ PHYLOGENETIC ANALYSIS OF TEA CLONES USING RAPD MARKERS IN TURKEY Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Zekiye TOPALOĞLU THE INVESTIGATION OF COCKROACHES SPECIES AND DISTRIBUTIONS SOME HOSPITALS IN TRABZON Asst. Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Emel ÇAKIR EFFECT OF ALTITUDE ON AGE STRUCTURE AND SOME GROWTH PARAMETERS OF Rana macrocnemis POPULATIONS IN EASTERN BLACK SEA REGION Asst. Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Emel ÇAKIR DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN Rana macrocnemis (ULUDAĞ KURBAĞASI) POPULASYONLARININ YAŞ YAPISI VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE YÜKSEKLİĞİN ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Dilek DENKTAŞ İNSEKTİSİT UYGULANAN FINDIK BİTKİLERİNİN BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN ETKİLERİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Fatih Şaban BERİŞ PHYLOGENETIC ANALYSIS OF TEA CLONES USING RAPD MARKERS IN TURKEY Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Ufuk BÜLBÜL INVESTIGATION OF AGE STRUCTURE AND SOME GROWTH PARAMETERS OF TWO POPULATIONS OF Triturus vittatus ophryticus INHABITED AT DIFFERENT ALTITUDES IN TRABZON Asst. Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Mutlu GÜLTEPE Polymorphism in nrDNA ITS Region of Wild Hieracium L. (Asteraceae) Taxa Distributed in North Anatolia Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Melahat ÖZCAN BAZI LATHYRUS L. (LEGUMINOSAE) TAKSONLARININ KARYOTİP ANALİZLERİ Doç. Dr. Sema AYAZ
Nihal KUTLU THE INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL LEVELS OF EFFECT OF 24-EPIBRASSINOLIDE ON LEAF ROLLING IN Ctenanthe setosa Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Nihal KUTLU Ctenanthe setosa’da YAPRAK KIVRILMASI ÜZERİNE BRASSİNOSTEROİDLERİN ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL SEVİYEDE ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Melahat ÖZCAN KARYOTYPE ANALYSES OF SOME LATHYRUS L. (LEGUMINOSAE) TAXA Assoc. Prof. Dr. Sema AYAZ
Elif SEVİM İZE İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ İÇME SULARINDAN İZOLE EDİLEN Escherichia coli SUŞLARINDA AKTARILABİLİR DİRENÇ VE TEM TİPİ ß- LAKTAMAZ GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Şengül ALPAY
Haydar ODABAŞ TÜRKİYE’DEKİ VIBURNUM L. (CAPRIFOLIACEAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ali SEVİM TRABZON’DAKİ DERELERİN FEKAL KOLİFORM KİRLİLİĞİ VE KOLİFORM BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASı : Yrd. Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Ünsal UMDU BAZI PILOSELLA HILL (COMPOSITAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Bülent AKAR KARANLIK GÖL’ÜN (GÜMÜŞHANE) EPİPELİK VE EPİLİTİK ALG FLORASI Doç. Dr. Bülent ŞAHİN
Mutlu GÜLTEPE Kuzey Anadolu Bölgesi’nde Dogal Olarak Yayılış Gösteren Bazı Hieracium L. (Asteraceae) Taksonlarının nrDNA ITS Bölgeleri Bakımından Karşılaştırılması Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Fatih Şaban BERİŞ ÇAY BİTKİSİNİN (CAMELLİA SİNENSİS (L.) O. KUNTZE) RAPD (RANDOM AMPLİFİED POLYMORPHİC DNA) TEKNİĞİ İLE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Ufuk BÜLBÜL TRABZON’DA FARKLI RAKIMLARDAKİ İKİ Triturus vittatus ophryticus POPULASYONUNUN YAŞ YAPISININ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Çiğdem ALBAYRAK ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF BACTERIA IN MUS-CUKURBAG GAS SATURATED GROUNDWATER Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Cavidan ÖMÜR SEMERCİOĞLU MORPHOMETRIC ANALYSIS IN SOME GERANIUM L. ( GERANIACEAE ) SPECIES Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ümit AROL THE EFFECTS OF SOME NEW SYNTHESISED CHEMICAL SUBSTANCES ON GERMINATION PARAMETERS OF LENTIL AND LETTUCE SEEDS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Yakup YAZICI THE EFFECT OF EXHAUST POLLUTION ON THE MORPHOLOGY AND ANATOMY OF SOME FLOWERING PLANTS Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Serdar MAKBUL THE INVESTIGATION OF ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF SOME SCROPHULARIA L. (SCHOPHULARIACEAE) TAXA IN EAST BLACKSEA REGION Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Halim Aytekin ERGÜL DETERMINATION OF SOME RADIONUCLIDES AND HEAVY METALS LEVELS IN PAZAR (RIZE) REGION LITTORAL ZONE Prof. Dr. Arif BAYSAL
Ali DOĞRU THE INVESTIGATION OF SYNERGISTIC EFFECTS OF FOLIAR PLANT GROWTH REGULATORS AND ZINC TREATMENTS IN PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL LEVELS IN CORN (Zea mays L. cv. RX 788) SEEDLINGS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Özlem BÜLBÜLOĞLU ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BACILLUS THURINGIENSISES FROM VARIOUS SOIL SAMPLES AND DETERMINING INSECTICIDAL EFFECTS OF THEM Assoc. Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Nurhayat YILMAZ AGE DETERMINATION AND SOME GROWTH PARAMETERS OF Rana ridibunda (WATER FROG) POPULATION FROM YILDIZLI STREAM, TRABZON Asst. Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Hülya AKAYDIN DETERMINATION OF DNA BINDING PROPERTIES OF SOME NATUREL MATRIXES Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Neşe AYDIN THE CHANGES IN THE ACTIVITIES OF SOME ENZYMES AND ORGANIC SUBSTANCES OF SOME WILD FRUITS IN THE REGION OF TRABZON Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Cemal SANDALLI PHYLOGENETIC ANALYSIS OF CULTIVARS OF Laurocerasus Officinalis Roem. USING RAPD MARKERS Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Yusuf BEKTAŞ KARADENİZ’İN TÜRKİYE KIYILARINDAKİ MEZGİT (MERLANGIUS MERLANGUS EUXINUS NORDMANN, 1840)’IN RAPD TEKNİĞİ İLE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Hüseyin BAYKAL THE INVESTIGATION OF FLORISTICAL PHYTOSOCIOLOGICAL ANDECHOLOGICAL CHARACTERS OF ÇAKALLI (SAMSUN) AND ITS ENVIRONMENTS Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Zafer TÜRKMEN A STUDY ON RIPARIAN FLORA OF İYİDERE RIVER Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Neslihan SARUHAN THE INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL LEVELS OF POLYAMINES ON LEAF ROLLING DURING DROUGHT STRESS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Hülya Nur ERYİĞİT INVESTIGATION OF CYTOGENETIC EFFECTS OF THE PESTICIDES MALATHION AND LINURON ON ROOT TIP CELLS OF HELIANTHUS ANNUUS L. Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Hüseyin YILMAZ INVESTIGATION OF BACTERIAL FLORA AND MICROBIAL CONTROL AGENTS OF DENDROCTONUS MICANS KUGELANN (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Emine ŞENTÜRK BAZI HIERACIUM L. (ASTERACEAE) TÜRLERİNİN KARYOTİP ANALİZLERİ Doç. Dr. Sema AYAZ
Hülya TORUN FOLİAR OLARAK UYGULANAN 24-EPİBRASSİNOLİDİN Ctenanthe setosa (Rosc.) Eichler BİTKİSİNDE KURAKLIK STRESİ SIRASINDA BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Doç. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Hülya TORUN THE EFFECT OF 24-EPIBRASSINOLIDE APPLIED AS FOLIAR ON SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES DURING DROUGHT STRESS IN Ctenanthe setosa (Rosc.) Eichler Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Kadriye İNAN Türkiye’nin Çeşitli Kaplıcalarından Anoxybacıllus Türlerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Tanımlanması Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Kadriye İNAN Isolation, Characterization and Identification of The Anoxybacillus Species from Varied Hot Springs of Turkey Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Ali Adem BAHAR Investigation of Bacterial Flora and Microbial Control Agents of Oberea linearis l. (Coleoptera: Cerambycidae) Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Fatma KARTAL Transcriptional Analysis Of Core Cell Cycle Genes İn Develpmental Stage And Cold-İnduced Effects İn Maize Leaves Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Fatma KARTAL Mısır (Zea mays cv. B73) Yaprağında Soğuk Stresi Etkileri ve Gelişim Evrelerinde Hücre Döngüsü Genlerinin Transkript Analizleri Doç. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Ali Adem BAHAR Oberea lınearıs’in Bakteriyal Florasının ve Mikrobiyal Mücadele Ajanlarının Araştırılması Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Uğur UZUNER Kuzey Anadolu Doğal Primula L. (PRIMULACEAE) Taksonlarının nrDNA ITS Bölgeleri Bakımından Karşılaştırılması Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Uğur UZUNER Polymorphism in nrDNA ITS Region of Wild Primula L. (Primulaceae) Taxa Distributed in North Anatolia Assoc. Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Örenay DEMİR Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvelerinin Olgunlaşması Sırasındaki Polifenol Oksidazın Karakterizasyonu Doç.Dr. Faik Ahmet AYAZ
Örenay DEMİR Characterization of Polyphenol oxidase of Medlar (Mespilus germanica L.) Fruit Throughout Ripening Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Feyza ÇOLAKOĞLU RİZE ŞEHİR SAHİLİNDE DENİZ SUYUNDAN İZOLE EDİLEN ENTERİK BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN KARAKTERİZASYONU Yrd.Doç.Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Feyza ÇOLAKOĞLU Characterization of Antibiotic Resistance in Enteric Bacteria Which are Isolated from Sea Water in Rize City Coast Yrd. Doç. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Dilşat Nigar ÇOLAK recN, flaA ve ftsY Genlerine Göre Anoxybacillus Cinsinin Moleküler Analizi Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Dilşat Nigar ÇOLAK Molecular Analysis of The Genus Anoxybacillus Based on Sequence Similarity of The Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Gökçe KODAL BazıOnosma L. (Boragınaceae) Türlerinin Anatomik Yönden İncelenmesi Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Gökçe KODAL The Anatomic Analysis of Some Species of Onosma L. Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Demet MERT TATAR Bacillus thuringiensis Xd3’e Ait cry3Aa Geninin Klonlanması, Karakterizasyonu ve Ekspresyonu Yrd.Doç.Dr.Remziye NALÇAÇIOĞLU
Demet MERT TATAR Cloning, Characterization and Expression of cry3Aa Gene of Bacillus thuringiensis Xd3 Asst. Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Derya YANMIŞ Cloning of Anoxybacillus gonensis G2T Xylose Isomerase Gene and Purification and Characterization of Gene Product Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Esra ERBAŞ Anoxybacillus gonensis Ksiloz İzomeraz H99E Mutantının Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Esra ERBAŞ Purification and Characterization of Anoxybacillus gonensis Xylose Isomerase H99E Mutant Prof.Dr. Ali Osman BELDÜZ
Nurten GÜREL Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ün Malacosoma disstira Hücre Kültüründe In vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumunun Araştırılması Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR
Nurten GÜREL Replication of Malacosoma neustria Nucleopolyhedrovirus in Malacosoma disstria Cell Line and Investigation of the Host Range Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR
Murat KAÇAĞAN Anoxybacillus kestanbolensis AC26Sarı Suşundan Arabinofuranosidaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Enzimin Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Murat KAÇAĞAN Cloning, Expression and Characterization of Thermophilic α-L Arabinofuranosidase from Anoxybacillus kestanbolensis AC26Sari Yrd. Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Nevzat BATAN Artvin Bölgesi Yapraklı Karayosunu ( Musci) Florası’na Katkılar (Hatila Vadisi Milli Parkı Karayosunları) Yrd. Doç. Dr. Turan ÖZDEMİR
Nevzat BATAN The Moss (Musci) Flora of Hatila National Valley in Artvin Yrd. Doç. Dr. Turan ÖZDEMİR
Çiçek AYDIN Rhızophagus grandıs (Coleoptera, Rhızophagıdae)’Ten Bir Entomopatojenik Mıcrosporıdıum’un İlk Kaydı ve Tanımlanması Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Çiçek AYDIN First Report and Description of an Entompathogenic Microsporidium from Rhizophagus grandis (Coleoptera, Rhizophagidae) Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Onur TOSUN Helıcosporıdıum (Chlorophyta) Patojeninin Rhızophagus grandıs (Coleoptera: Rhızophagıdae) Üretim Laboratuarlarındaki Varlıgı Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Onur TOSUN Presence of Helicosporidium (Chlorophyta) in Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) Rearing Laboratories Çiçek AYDIN
Hatice NAR Ctenanthe setosa’da Kuraklık Koşullarında Yaprak Kıvrılması ile Fotosentetik Verim Arasındaki İlişki Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Hatice NAR Relationship Between Leaf Rolling and Photosynthetic Efficiency During Drought Stress in Ctenanthe setosa Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Emine DEMİR Amsacta moorei Entomopoksvirüse Ait Amv133 Kodlu Açık Okuma Zincirinin Moleküler Analizi Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Emine DEMİR Molecular Analysis of ORF AMV133 Encoded by Amsacta moorei Entomopoxvirus Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Murat BAL Anthemideae Tribusunda Karpolojik Araştırmalar Doç. Dr. Hüseyin İNCEER
Murat BAL Carpological Investigations in the Tribe Anthemideae (Asteraceae) Doç. Dr. Hüseyin İNCEER
Şehriban BAYRAKTAR Asteracea ve Umbellifera Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Şehriban BAYRAKTAR An Investigation on the Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Asteraseae and Umbelliferae Species Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Şerife İŞCİ Gryllotalpa Gryllotalpa’nın Bakteriyal Florasının ve Biyolojik Mücadele Ajanlarının Araştırılması Doç. Dr. Kazım SEZEN
Şerife İŞCİ Investigation of Bacterial Flora and Microbial Control Agents of Gryllotalpa gryllotalpa Doç. Dr. Kazım SEZEN
Zehra Duygu BAK Tuz Stresine Maruz Bırakılan İki Kabak Çeşidinde (Cucurbita Pepo L.) Salisilik Asit Uygulamasıyla Gelişen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Zehra Duygu BAK Physiological and Biochemical Changes InTwo Squash Species (Cucurbita Pepo L.) Which Were Exposed to Salt Stress After Treatment of Salicylic Acid Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Emine ERYÜZLÜ Malacosoma neustrıa Orjinli Bacıllus thurıngıensıs’e Ait Cry2ab Geninin Karakterizasyonu, Ekspresyonu Ve İnsektisidal Aktivitesinin Araştırılması Doç. Dr. İsmail DEMİR
Emine ERYÜZLÜ Characterization, Expression and Investigation of the Insecticidal Activities of cry2Ab Gene Which Belongs to Bacillus thuringiensis Bacteria Origin Malacosoma neustria Doç. Dr. İsmail DEMİR
Özhan AYDİN Bazı Endemik Centaurea L. ( Asteraceae) Türlerinin Anatomik Yönden İncelenmesi Doç. Dr. Kamil COSKUNÇELEBİ
Özhan AYDİN An Anatomic Study on Selected Endemic Centaurea L. (Asteraceae) Species from Turkey Doç. Dr. Kamil COSKUNÇELEBİ
Seda OKUR Bazı Hieracium L. (Asteraceae) Taksonlarının Palinolojik Özellikleri Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Seda OKUR Palynological Properties of Some Hieracium L. (Asteraceae) Taxa Doç. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Seher GÜVEN Bazı Onosma L. (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Anatomik Çalışmalar Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Seher GÜVEN Anatomical Investigations on Some Species of Onosma L. (Boraginaceae) Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ersan BEKTAŞ Üç Thymus l. Türüne Ait Özüt ve Uçucu Yağların Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Ersan BEKTAŞ Investigation of Biological Activities of Extracts and Essential Oils Obtained from Three Thymus L. Species Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Fulya AY Anoxybacillus sp. PDF1 Lipaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Fulya AY Cloning, Expression and Characterisation of Lipase From Anoxybacillus sp. PDF1 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Nejla ÖZCAN LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) NIN BİR MİKROSPORİDİUM PATOJENİNİN KARAKTERİZASYONU VE VARLIĞI Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Nejla ÖZCAN CHARACTERIZATION AND OCCURENCE OF A MICROSPORIDIUM PATHOGEN OF LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) Doç. Dr. Mustafa YAMAN
Emrah Sami SEÇİL OSTRINIA NUBILALIS İN KÜLTÜRE EDİLEBİLİR BAKTERİYAL FLORASININ BELİRLENMESİ VE MİKROBİYAL ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. İsmail DEMİR
Emrah Sami SEÇİL Investigation of Culturable Bacterial Flora and Microbial Agent of Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) Doç.Dr. İsmail DEMİR
Halil Selim GÜLER BAZI TANACETUM L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ KARYOTİP ANALİZLERİ Prof. Dr. Sema AYAZ
Halil Selim GÜLER Karyotype Analyses of Some Tanacetum L. (Asteraceae) Taxa Prof. Dr. Sema AYAZ
Zeliha CEVHER Geobacillus sp. 71 ENDOKSİLANAZ GENİNİN KLONLANMASI, EKSPRESYONU VE ENZİMİN KARAKTERİZASYONU Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Zeliha CEVHER Cloning, Expression and Characterisation of Endoxylanase From Geobacillus sp. 71 Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Merve KONGUR Study Towards Knockdown of Spodoptera exigua pkg gene by antisense RNA Asist. Prof. Remziye NALÇACIOĞLU
Asiye SEZGİN Ozmotik Stres Altındaki Mısır Fidelerinde Absisik Asitin Yaprak Kıvrılması Üzerine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Asiye SEZGİN Investigation of the Effect of Abscisic Acid on Leaf Rolling in Maize Seedlings Under Osmotic Stress Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Elif TANYELİ ESMER Isolation abd characterizationof entomopathogennic fungi from Dendroctonus micans and investigation their microbial control potential Assoc. Prof. İsmail DEMİR
Ayşe YILDIZ TRABZON YÖRESİNE AİT YABAN MERSİNİ (Vaccinium myrtillus L.)’NİN HPLC İLE FENOLİK YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Ayşe YILDIZ CLARIFYING THE PHENOLIC STRUCTURE OF BLUEBERY ( Vaccinium myrtillus L.) IN TRABZON REGION USING HPLC AND DETERMINING THE ANTIOXIDANT PROPORTIES Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Arzu ÖZGEN SERRATIA MARCESCENS KİTİNAZ B VE C GENLERİNİN Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Arzu ÖZGEN EXPRESSION OF CHITINASE B AND C GENES OFSERRATIA MARCESCENS AND DETERMINING THEIR INSECTICIDAL ACTIVITIES AGAINST Asist. Prof. Remziye NALÇACIOĞLU
Şule GÜZEL HİDROJEN PEROKSİT ÖN MUAMELESİNİN BAKIR STRESİ TOLERANSI ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Rabiye TERZİ
Şule GÜZEL THE EFFECT OF HYDROGEN PEROXİDE PRE-TREATMENT ON COPPER STRESS TOLERANCE Asist. Prof. Rabiye TERZİ
Merve KONGUR Spodoptera exigua pkg Geninin Antisense RNA ile Susturulmasına Yönelik Çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Elif TANYELİ ESMER Dendroctonus micantan entomopatohenik fungusların izolasyonu karakterizasyonu ve mikrobiyal mücadele potansiyellerinin araştırılması Doç. Dr. İsmail DEMİR
Nurdan ŞAHİN Giresun-Espiye Sahil Yolu İnşaatı (km: 1+030 - 1+170) Sağ Yamacının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Fikri BULUT
Nurşen AKSU Bazı Achillea L. (Asteraceae) Taksonlarının Karyolojik Analizi Doç. Dr. Hüseyin İNCEER
Nurdan ŞAHİN The Analysıs Of The Rıght Slope Of Giresun-Espiye Coastal Road Constructıon By Engıneerıng Geology Prof. Dr. Fikri BULUT
Umay SELVİ BULANCAK, DERELİ VE TİREBOLU (GİRESUN) LİKENLERİ ÜZERİNE TAKSONOMİK İNCELEMELER Doç. Dr. Kenan YAZICI
Umay SELVİ TAKONOMICAL INVESTIGATIONS OF LİCHENS OF BULANCAK, DERELİ AND TİREBOLU (GİRESUN) Assoc. Prof. Kenan YAZICI
Kadriye İNAN İzmir ve Aydın İllerindeki Bazı Kaplıcalardan İzole Edilen Termofilik Bakteri İzolatlarının Moleküler Taksonomisi ve D1021 İzolatının Glukoz İzomerazının Karakterizasyonu Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Kadriye İNAN Molecular Taxonomy Of Thermophilic Bacteria Isolated From Hot Sprins in The Provinces Of Aydin and Izmir, and Characterization Of Glucose Isomerase Of The Isolate D1021 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Emine ARAS NOSEMA LYMANTRİAE ENFEKSİYONUNUN İZLENMESİ VE SICAKLIĞIN LYMANTRİA DİSPAR’IN GELİŞİMİNE VE NOSEMA LYMANTRİAE İLE ENFEKSİYONUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. Kazım SEZEN
Emine ARAS Monitoring the Infection of Nosema lymantriae and Determination the Effect of Temperature on Development of Lymantria dispar and Infection with Nosema lymantriae Assoc. Prof. Kazım SEZEN
İnci CEVHER Amsacta Mooreı Entomopoksvirüse Ait Amv133 Kodlu Açık Okuma Zincirinin Homolog Rekombinasyonla Silinmesi ve Rekombinant Virüs Oluşturulması Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
İnci CEVHER Detectıon Of Amv133 Orf Of Amsacta Mooreı Entomopoxvırus By Homolog Recombınatıon And Consructıon Of Recombınant Vırus Prof.Asist. Remziye NALÇACIOĞLU
Nihan BİŞKİN Aşırı Bakır Koşullarındaki Mısır Çeşitlerinde Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Fotosentetik Aygıt ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi Doç. Dr. Rabiye TERZİ
Nihan BİŞKİN Pre-Treatment Of Hydrogen Peroxide on Photosynthetic Machinery And Antioxidant System in Maize Cultivars Exposed to Excess Copper Assoc. Prof. Dr. Rabiye TERZI
Mustafa CÜCE VACCINIUM ARCTOSTAPHYLOS L. (ERICACEAE)’NİN SÜRGÜN KÜLTÜRÜ İLE MİKROÇOĞALTIMI Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Mustafa CÜCE MICROPROPAGATION OFVACCINIUM ARCTOSTAPHYLOS L. (ERICACEAE) VIA SHOOT-BUD CULTURES Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Çağrı BEKİRCAN BÜYÜK LAHANA KELEBEĞİ (PIERIS BRASSICAEL.; LEPIDOPTERA: PIERIDAE)’NDE YENİ BİR MİKROSPORİDİUM (PROTİSTA) TÜRÜNÜN KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Çağrı BEKİRCAN CHARACTERIZATION OF NEW MICROSPORIDIUM (PROTISTA) FROM LARGE CABBAGE BUTTERFLY (PIERIS BRASSICAE L.; LEPIDOPTERA: PIERIDAE) Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Fatih TÜRÜT KALKANDERE (RİZE) LİKENLERİ ÜZERİNE TAKSONOMİK İNCELEMELER Doç. Dr. Kenan Yazıcı
Fatih TÜRÜT TAXONOMICAL INVESTIGATIONS OF LICHENS OF KALKANDERE (RİZE) Assoc. Prof. Kenan YAZICI
Kübra SİVRİKAYA LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. (İNGİLİZ LAVANTASI)’ NIN MİKROÇOĞALTIMI VE IN VITRO KOŞULLARDA ÜRETİLEN FİDELERİN FENOLİK BİLEŞİKLERİNİN ANALİZİ Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Kübra SİVRİKAYA MICROPROPAGATION OF LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MİLL.(ENGLISH LAVENDER) AND THE ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF THE PLANTLETS WHICH ARE PRODUCED İN VİTRO CONDITIONS Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Songül TANRIVER ORIGANUM MINUTIFLORUM O.SCHWARZ VE P. H. DAVİS (SÜTÇÜLER KEKİĞİ)’UN MİKROÇOĞALTIMI VE IN VITRO KOŞULLARDA ÜRETİLEN FİDELERİN FENOLİK BİLEŞİKLERİNİN ANALİZİ Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Songül TANRIVER MICROPROPAGATION OF ORIGANUM MINUTIFLORUM O. SCHWARZ AND P. H. DAVIS (SÜTÇÜLER THYME) AND THE ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF THE PLANTLETS WHICH ARE PRODUCED IN VITRO CONDITIONS Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Müslüm TOKGÖZ Anoxybacillus Kestanbolensis AC26 Sarı Ribulokinaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Müslüm TOKGÖZ Cloning, Expression and Characterization of Ribulokinase from Anxybacillus Kestanbolensis AC26 Sarı Assoc. Prof. Sabriye ÇANAKÇI
Elif KADIOĞLU DORONICUM ORIENTALE HOFFM. TÜRÜNÜN POPÜLASYON DÜZEYİNDE BAZI MOLEKÜLER ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Elif KADIOĞLU THE ASSESSMENT OF DORONICUM ORIENTALE HOFFM. BASED ON MOLECULAR FEATURES AT THE POPULATION LEVEL Prof. Kamil COŞKUNÇELEBİ
İslam YILDIZ KURU İNCİR KURDU, EPHESTİA (CADRA) CAUTELLA’NIN BAKTERİYAL MÜCADELE ETMENİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Kazım SEZEN
İslam YILDIZ DETERMINATION OF BACTERIAL CONTROL AGENTS OF ALMOND MOTH, EPHESTIA (CADRA) CAUTELLA Assoc. Prof. Kazım SEZEN
Zeynep MUTANOĞLU KAYA ÜÇ ANADOLU DAĞ KURBAĞASI TÜRÜ ARASINDA İSKELET KASI PROTEİN BANTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Ufuk BÜLBÜL
Zeynep MUTANOĞLU KAYA COMPARISON OF SKELETAL MUSCLE PROTEIN BANDS AMONG THREE ANATOLIA MOUNTAIN FROG SPECIES Assoc. Prof. Ufuk BULBUL
Ayşegül ÖZER DEĞİŞİK KAYNAKLARDAN LİGNİN DEGREDE EDEN BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE LİGNİNOLİTİK AKTİVİTELERİNİN TEST EDİLMESİ Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Ayşegül ÖZER ISOLATION OF LİGNİN DEGRADING BACTERIA FROM DIFFERENT SOURCES AND TESTING THEIR LIGNINOLYTIC ACTIVITIES Assoc. Prof. Sabriye ÇANAKÇI
Hüseyin ERATA INVESTIGATION ON FEEDING BIOLOGY OF CAUCASICAN SALAMANDER, Mertensiella caucasica (WAGA, 1876) (URODELA: SALAMANDRIDAE) Prof. Dr. Bilal KUTRUP
Meriç DEMELİ FINDIK VE TAHIL AMBARLARINDAN BACILLUS İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE İZOLATLARIN İNSEKTİSİDAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Kazım SEZEN
Meriç DEMELİ ISOLATION, CHARACTERIZATION AND INVESTIGATION OF INSECTICIDAL PROPERTIES OF BACILLUS FROM WAREHOUSES Assoc. Prof. Kazım SEZEN
Funda Gül GÜVEN EFFECT OF ALPHA LİPOİC ACID PRE-TREATMENT ON DROUGHT TOLERANCE IN DROUGHT-SENSITIVE AND DROUGHT-RESISTANT MAIZE GENOTYPES Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Müjgan TOPUZ TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN BAZI PATLICAN (Solanum melongena L.) ÇEŞİTLERİNE AİT MEYVELERİN BESİN İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Müjgan TOPUZ A COMPARATIVE STUDY OF THE NUTRIENT COMPOSITION OF FRUITS OF SOME EGGPLANT (Solanum melongena L. ) CULTIVARS COMMONLY GROWN IN TURKEY Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Funda Gül GÜVEN KURAKLIĞA HASSAS VE DAYANIKLI MISIR ÇEŞİTLERİNDE ALFA LİPOİK ASİT ÖN MUAMELESİNİN KURAKLIK TOLERANSI ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
İclal ŞAHİN Geobacillusstearothermophilus 12 SUŞUNDAN İKİ FARKLI Doç. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
İclal ŞAHİN CLONING, EXPRESSION, PURIFICATION AND CHARACTERIZATION of TWO DIFFERENT ALPHA-L-ARABINOFURANOSIDASE GENES FROM Geobacillusstearothermophilus 12 STRAIN Prof. Sabriye ÇANAKÇI
Gül GÜNER CICHORIEAE (ASTERACEAE) TRİBUSUNDA BULUNAN CREPIS L. CİNSİNE AİT BAZI TAKSONLARIN AKEN ANATOMİSİ Prof. Dr. Sema AYAZ
Gül GÜNER THE ACHENE ANATOMY OF SOME TAXA OF THE GENUS CREPIS L. IN THE CICHORIEAE (ASTERACEAE) TRIBE Prof. Dr. Sema AYAZ
Mustafa GÜNAYDIN MICROPROPAGATION OF THYMUS PSEUDOPULEGIOIDES KLOKOV&DES-SHOST AND ANALYSIS OF PHENOLIC CONSTITUENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Mustafa GÜNAYDIN THYMUS PSEUDOPULEGIOIDES KLOKOV&DES-SHOST’UN MİKROÇOĞALTIMI VE FENOLİK BİLEŞİKLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Aydın YEŞİLYURT CHILO IRIDESCENT VİRÜS (CIV)’E AİT MATRİKS METALLOPROTEİNAZ GENLERİNİN (136R & 165R) BAKÜLOVİRÜS VEKTÖR SİSTEMİNDE İFADESİ VE ÜRÜNLERİNİN AKTİVİTE TAYİNİ Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Aydın YEŞİLYURT EXPRESSION OF CHILO IRIDESCENT VIRUS (CIV) MATRIX METALLOPROTEINASE GENES (136R & 165R) IN BACULOVIRUS EXPRESSION VECTOR SYSTEM AND DETERMINATION OF THE ACTIVITIES OF THE PRODUCTS Doç. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Zeynep TÜRKER TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN PARONYCHIA MILL. CİNSİNE AİT BAZI TAKSONLARIN nrDNA ITS BÖLGELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Zeynep TÜRKER COMPARATION OF SOME PARONYCHIA MILL. (CARYOPHYLLACEAE) TAXA DISTRIBUTED IN TURKEY BASED ON nrDNA DATA Prof. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Osman ÖZCAN TURNASUYU VADİSİ (ORDU) YAPRAKLI KARAYOSUNU (MUSCI) FLORASI Yrd. Doç Dr. Nevzat BATAN
Osman ÖZCAN THE BRYOPHYTA (MUSCI) FLORA OF TURNASUYU VALLEY (ORDU) Yrd. Doç Dr. Nevzat BATAN
Feyza ALEV RİCANİA SİMULANS’IN BAKTERİYAL MÜCADELE ETMENİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Kazım SEZEN
Feyza ALEV DETERMINATION OF BACTERIAL CONTROL AGENTS OF RICANIA SIMULANS Prof. Kazım SEZEN
Pınar GÜNGÖR KURU MEYVE GÜVESİ (PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER), LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)’NDE PATOJENİK BİR MİKROSPORİDYUM TÜRÜNÜN KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Pınar GÜNGÖR CHARACTERIZATION OF NEW MICROSPORIDIUM (Protista) FROM INDIAN MEAL MOTH (Plodia interpunctella (Hubner); Lepidoptera: Pyralidae) Prof. Mustafa YAMAN
Eray KÜÇÜK CHILO IRIDESCENT VIRUS’E AİT 337L VE 295L GENLERİNİN İFADESİ VE PROTEİNLERİNİN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMLERİ Doç Dr. İsmail DEMİR
Eray KÜÇÜK Doç. Dr. İsmail DEMİR Doç. Dr. İsmail DEMİR
Özge DUMAN CREPIS L.(ASTERACEAE) CİNSİNE AİT BAZI TAKSONLARIN ANATOMİK VE MİKROMORFOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Hüseyin İNCEER
Özge DUMAN THE ANATOMY AND MICROMORPHOLOGY OF SOME TAXA OF THE GENUS CREPIS (ASTERACEAE) Prof. Özge DUMAN
Merve TUNÇEL YÜKSEK SICAKLIK ve pH DA AKTİF YENİ BİR KİMERİK KSİLANAZIN Prof. Dr. Sabriye Çanakçı
MERVE ŞİRİN Gümüşhane İlinde Doğal Olarak Yetişen Göbek Elma [Malus sylvestris (L.) Miller]sının Farklı Olgunlaşma Periyodunun Besin İçeriğine Olan Etkisi PROF. DR. FAİK AHMET AYAZ
Merve ŞİRİN THE EFFECT OF DIFFERENT RIPENING PERIOD ON NUTRIENT CONTENT IN YELLOW GOBEK APPLE [Malus sylvestris (L.) Miller] WHICH GROWS NATURALLY IN GUMUSHANE PROVINCE PROF. DR. FAİK AHMET AYAZ
HALİME KOÇ TÜRKİYEDEKİ DAREVSKIA RUDIS (BEDRIAGA, 1886) VE DAREVSKIA BITHYNICA (MEHELY, 1909) TÜRLERİNİN MİKROSATELLİT BELİRTEÇLERİ İLE SİSTEMATİĞİNİN İNCELENMESİ PROF. DR. BİLAL KUTRUP
HALİME KOÇ AN INVESTIGATION ON SYSTEMATICS OF DAREVSKIA RUDIS (BEDRIAGA, 1886) AND DAREVSKIA BITHYNICA (MEHELY, 1909) SPECIES IN TURKEY BY MICROSATELLITE MARKERS PROF. DR. BİLAL KUTRUP
CANSU HACISALİHOĞLU OZMOTİK STRESE MARUZ BIRAKILAN MISIR FİDELERİNDE DIŞTAN SAKKAROZ UYGULAMASININ YAPRAK KIVRILMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DOÇ. DR. RABİYE TERZİ
CANSU HACISALİHOĞLU INVESTIGATION OF EXOGENOUS SUCROSE APPLICATION EFFECT ON LEAF ROLING EXPOSED TO OSMOTIC STRESS IN MAIZE SEEDLINGS DOÇ. DR. RABİYE TERZİ
AYNUR KURT FARKLI OLGUNLAŞMA PERİYODUNUN KOKULU ÜZÜM PROF. DR. FAİK AHMET AYAZ
AYNUR KURT THE EFFECT OF DIFFERENT RIPENING PERIOD ON NUTRIENT CONTENT IN KOKULU GRAPE (Vitis labrusca L.) FRUIT PROF. DR. FAİK AHMET AYAZ
Merve TUNÇEL Construction and Characterization of A New Chımeric Xylanase Active At High Temperature and Ph Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
GÖNÜL ALGI IZOLATION, CHARACTERIZATION OF A MICROSPORIDIUM (Protista) FROM POPLAR LEAF BEETLE AND DİFFERENT POPULATIONS DISTRIBUTION PROF DR MUSTAFA YAMAN
MUAMMER KURNAZ ARTVİN KERTENKELESİNİN TÜRKİYEDE YAYILIŞ GÖSTEREN İKİ ALTTÜRÜNE AİT MORFOLOJİK VARYASYONLARIN İNCELENMESİ PROF DR BİLAL KUTRUP
MUAMMER KURNAZ INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL VARIATIONS BELONGED TO TWO SUBSPECIES OF ARTVIN LIZARD DISTIBUTED IN TURKEY PROF DR BİLAL KUTRUP
Gönül ALGI Kavak Yaprak Böceği (Crepıdodera Aurata (Marsham), Coleoptera: Chrysomelıdae) nde Bir Mikrosporidyumun İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Farklı Populasyonlardaki Dağılımı Prof. Dr. Mustafa YAMAN
GÖZDE GÖÇMEN TERMOFİLİK BİR KSİLANAZIN KRAFT KAĞIT HAMURU AĞARTILMASINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI PROF DR SABRİYE ÇANAKÇI
GÖZDE GÖÇMEN INVESTIGATION OF A THERMOPHILIC XYLANASE FOR BLEACHING OF KRAFT PAPER PULP PROF DR SABRİYE ÇANAKÇI
Salih UZUNER AVCI BÖCEK CALOSOMA SYCOPHANTA L (COLEOPTERA:CARABIDAE)DA TESPİT EDİLEN MİKROSPORİDYUM PATOJENİNİN ÜRETİM LABORATUVARLARINDAKİ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ PROF DR MUSTAFA YAMAN
SALİH UZUNER DETERMINATIONOF MICROSPORIDIUM PATHOGEN DISTRIBUTION IN THE MASS-REARING LABORATORIES OF CALOSOMA SYCOPHANTA L (COLEOPTERA: CARABIDAE) PROF DR MUSTAFA YAMAN
Kamil Ozturk TERMOFİL HELIOTROPIUM THERMOPHILUM BİTKİSİNİN LABORATUVAR KOŞULLARINA ADAPTASYONUNUN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOGLU
Kamil Ozturk INVESTIGATION OF ADAPTATION OF THERMOPHILIC HELIOTROPIUM THERMOPHILUM PLANT TO LABORATORY CONDITIONS Prof. Dr. Asım KADIOGLU
Ömür AYAR AVCI BÖCEK CALOSOMA SYCOPHANTA L. (COLEOPTERA: CARABİDAE)’DA TESPİT EDİLEN BAKTERİLERİN TANIMLANMASI VE PATOJENİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Ömür AYAR IDENTIFICATION OF BACTERIA DETECTED FROM PREDATORY INSECT CALOSOMA SYCOPHANTA L. (COLEOPTERA: CARABIDAE) AND DETERMİNATION OF PATHOGENIC EFFECTS Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Dilara KARAHAN SİS DAĞI LİKENLERİ ÜZERİNE TAKSONOMİK İNCELEMELER Prof. Dr. Kenan YAZICI
Dilara KARAHAN TAXONOMICAL INVESTIGATIONS ON LICHENS OF SIS MOUNTAIN Prof. Dr. Kenan YAZICI
Gülşah YILMAZ TÜRKİYE DOĞAL VACCINIUM L. (ERICACEAE) TAKSONLARININ Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Gülşah YILMAZ COMPARATIVE BIOSYSTEMATIC PROPERTIES OF WILD VACCINIUM L. (ERICACEAE) TAXA IN TURKEY Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Orcan DEMİRCAN KÂĞIT HAMURU BLACK LİKÖRÜNÜN BİYOREMİDİASYONUNDA BAZI BACİLLUS SUŞLARININ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Orcan DEMİRCAN STUDIES ABOUT USING OF SOME BACILLUS STRAINS IN THE BIOREMEDIATION OF PULP BLACK LIQUOR Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Ekrem OKUTAN FASULYE TOHUM BÖCEĞİN (ACANTHOSCELIDES OBTECTUS SAY)DEN BAKTERİ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI Prof. Dr. Kazım SEZEN
Ekrem OKUTAN ISOLATION AND DETERMINATION BACTERIA FROM BEAN WEEVIL (ACANTHOSCELIDES OBTECTUS SAY) Prof. Dr. Kazım SEZEN
Kübra YILDIRIM PATATES BÖCEĞİ (LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA, COLEOPTERA CHRYSOMELİDAE)’NİN FUNGAL PATOJENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE PROTOTİP FUNGAL MÜCADELE ÜRÜNÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. İsmail DEMİR
Sebahat Duygu GÜMRÜKÇÜ OSMOTİK STRES KOŞULLARINDA ALFA LİPOİK ASİT SİNYALİZASYONU İLE ANTİOKSİDAN MEKANİZMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Rabiye TERZİ
Zübeyde COŞKUN BAZI PROPOLİS FENOLİKLERİNİN HIV-1 REVERS TRANSKRİPTAZ İLE MOLEKÜLER İNTERAKSİYONU: MOLEKÜLER DOCKİNG (KENETLENME) ÇALIŞMASI Prof. Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ
Zübeyde COŞKUN MOLECULAR INTERACTION OF SOME PROPOLIS PHENOLICS WITH HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTASE: A MOLECULAR DOCKING STUDY Prof. Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ
Kübra YILDIRIM PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BACILLUS HALODURANS C-125 ALKALINE SERINE PROTEASE AND INVESTIGATION OF USING AS DETERGENT ADDITIVE Prof. Dr. İsmail DEMİR
Sebahat Duygu GÜMRÜKÇÜ INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN ALPHA LIPOIC ACID SIGNALIZATION AND ANTIOXIDANT MECHANISM UNDER OSMOTIC STRESS CONDITIONS Prof. Dr. Rabiye TERZİ
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Arzu HUZ OLGUN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI CAREX L. SUBGENUS CAREX (CYPERACEAE) TÜRLERİ ÜZERİNE MORFOLOJİK, MİKROMORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ömer ERTÜRK ELMA ZARARLILARI CYDIA POMONELLA VE YPONOMEUTA MALINELLUS’UN PATOLOJİ VE MİKROBİYAL KONTROLLERİ Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Mustafa YAMAN Malacosoma neustrİa (Lepİdoptera: Lasİocampİdae)’dan virus izolasyonu, karakterizasyonu ve mikrobiyal mücadelede kullanılma potansiyeli Prof Dr. Zihni DEMİRBAĞ
İlhami GÖK İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA CARD15/NOD2 GENİ 3020 insC MUTASYONU VE SİTOKİN GEN POLİMORFİZİMLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Fahri UÇAR
Ünsal UMDU DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE YAYILIŞ GÖSTEREN DORONİCUM L. (COMPOSİTAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK, PALİNOLOJİK VE SİTOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Bilal KUTRUP TRABZON YÖRESİNDEKİ TATLISU BALIKLARININ TAKSONOMİSİ VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Doç. Dr. Arif BAYSAL
İmren ATTİLA TTM 813 VE C 6127 ZEA MAYS L. (MISIR) HİBRİTLERİNİN 1,4-BENZOKSAZİN-3-ON TÜREVLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK
Sema HAYIRLIOĞLU AYAZ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ALCHEMİLLA L. TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE SİTOTAKSONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Fatma ATALAY KUŞBURNU (Rosa canina L.), TRABZON HURMASI (Diospyros lotus L.) VE ATEŞ DİKENİ (Pyracantha coccineae Roemer.) BİTKİLERİNDE TOHUMSUZ MEYVE OLUŞUMU ÜZERİNE BAZI BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN ETKİSİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Faik Ahmet AYAZ MISIR (ZEA MAYS L.) FİDELERİNİN SICAKLIK STRESİNE ADAPTASYONUNDA BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN ROLÜ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Ali KANDEMİR KÖSE DAĞLARI’NIN (GÜMÜŞHANE) FLORASI Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Kamil COŞKUNÇELEBİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN HIERACIUM L. (COMPOSITAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE NÜMERİK TAKSONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Sabriye ÇANAKÇI (DÜLGER) GÖNEN, KESTANBOL VE DİYADİN KAPLICALARINDAN TERMOFİLİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU, MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE KARAKTERİZASYONU VE TANIMLANMASI Doç. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Nuran DURMUŞ BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Kazım SEZEN COLEOPTERA TAKIMINA AİT FINDIK ZARARLILARINDA VİRÜS TESPİTİ VE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIM POTANSİYELİ Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Halim Aytekin ERGÜL KARADENİZ’İN TRABZON YÖRESİNDE OKSİK ZON’DA SEDİMANTASYON YAPAN MATERYALİN BAZI AĞIR METAL, RADYONÜKLİD, ORGANİK KARBON VE KLOROFİL-A DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Rabiye (TURGUT) TERZİ CTENANTHE SETOSA’DA YAPRAK KIVRILMA MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Faik Ahmet AYAZ THE ROLE OF PLANT GROWTH REGULATORS IN ADAPDATION OF MAIZE(Zea mays L.) Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Fatma ATALAY INDUCTION OF PARTHENOCARPY IN DOG ROSE (ROSA CANINA L.), PERSIMMON (DIOSPYROS LOTUS L.) AND FIRETHORN (PYRACANTHA COCCINEAE ROEMER) BY THE APPLICATION OF GROWTH SUBSTANCES Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Ali KANDEMİR THE FLORA OF KÖSE MOUNTAINS (GÜMÜŞHANE) Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Ömer ERTÜRK THE PATHOLOGY AND MICROBIAL CONTROL OF APPLE PESTS, CYDIA POMONELLA AND YPONOMEUTA MALINELLUS Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Kamil COŞKUNÇELEBİ MORPHOLOGY AND NUMERICAL TAXONOMY OF HIERACIUM L. (COMPOSITAE) SPECIES DISTRIBUTED IN BLACK SEA REGION Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Nuran DURMUŞ THE EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON OXIDATIVE STRESS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Kazım SEZEN DETERMINATION OF VIRUSES FROM COLEOPTERAN PESTS OF HAZELNUT AND THE POTENTIAL USAGE AS BIOLOGICAL CONTROL AGENT Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
İlhami GÖK INVESTIGATION OF 3020 insC MUTATION IN THE CARD 15/NOD2 GENE AND CYTOKINE GENE POLIMORPHISMS WITH PATIENTS OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES Asst. Prof. Dr. Fahri UÇAR
Mustafa YAMAN ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF VIRUS FROM MALACOSOMA NEUSTRIA (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE) AND ITS POTENTIAL USE IN MICROBIAL CONTROL Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Sabriye ÇANAKÇI (DÜLGER) ISOLATION, CHARACTERIZATION WITH MOLECULAR METHODS AND DESCRIPTION OF THERMOPHILIC BACTERIA FROM GONEN, KESTANBOL AND DIYADIN HOT SPRINGS Assoc. Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Serdar MAKBUL DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SCORZONERA L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ MORFOLOJİK VE ANATOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Serdal MAKBUL Morphological and Anatomical Features of Scorzonera L. (Asteraceae) Taxa Distributed in Black Sea Region of Turkey Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Zafer TÜRKMEN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ONOSMA L. (BORAGINACEAE) TAKSONLARININ MORFOLOJİK VE PALİNOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Zafer TÜRKMEN Morphological and Palynological Features of Onosma L. (Boraginaceae) Taxa Distributed in Black Sea Region of Turkey Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU
Fatih Şaban BERİŞ Anoxybacillus gonensis G2 BAKTERİSİNİN ALÜMİNYUMA DİRENÇLİLİK GENİNİN BELİRLENMESİ, EKSPRESYONU VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Fatih Şaban BERİŞ CLONING, EXPRESSION and CHARACTERIZATION of THE ALUMINUM RESISTANCY GENE of Anoxybacillus gonensis G2 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Cemal SANDALLI TERMOFİLİK Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 SUŞUNDAN DNA POLİMERAZ I’İN KLONLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Cemal SANDALLI CLONING and CHARACTERIZATION of the DNA POLYMERASE I from THERMOPHILIC Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Bahadır KOZ SARP-SAMSUN SAHİL KARAYOLU ÇEVRESİNDEKİ KARAYOSUNU VE LİKENLERDE ELEMENT ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Turan ÖZDEMİR
Ufuk BÜLBÜL Triturus vittatus (SERİTLİ SEMENDER)’UN TÜRKİYE’DEKİ TAKSONOMİK DURUMUNUN MORFOMETRİK, İSKELET KASI PROTEİNLERİ VE MİTOKONDRİYAL 16SrRNA VE CYTB GENLERİ İLE İNCELENMESİ Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Ufuk BÜLBÜL Study of Taxonomical Status of the Banded Newt (Triturus vittatus) by Morphology, Skeletal Muscle Proteins and 16S rRNA and CytB Data Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Neslihan SARUHAN GÜLER Ctenanthe setosa’da Yaprak Kıvrılması Sırasında Apoplastik ve Simplastik Alanlarda Antioksidan Sistemde Meydana Gelen Değişimler Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
İkbal Agah İNCE Chilo iridescent Virüs Muhtemel Apoptosis İnhibitör Genlerinin Araştırılması ve Fonksiyonel Analizi Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
İkbal Agah İNCE Functional Analysis of a Putative İnhibitor Genes of Apoptosis (IAP) Encoded by Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Neslihan SARUHAN GÜLER Antioxidant System Changes in Apoplastic and Symplastic Areas During Leaf Rolling in Ctenanthe setosa Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Beran FİRİDİN Değişik Besin Kalitesindeki Kızılağaç, Salkım Söğüt ve Fındık Yapraklarının Agelastica alni (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Beslenme Ve Gelişimine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU
Beran FİRİDİN The Effect of the Different Food Quality of the Leaves of Alder, Cluster willow and Hazelnut on the Feeding and Development of Agelastica alni (L.) (Coleoptera; Chrysomelidae) Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU
Bahadır Koz Elemental Analysis of Mosses and Lichens along Sarp-Samsun Highway in Turkey by EDXRF and AAS Spectrometry Asst. Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR
Yusuf BEKTAŞ Genetic and Morphological Analyses of Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868, Trachurus trachurus Linnaeus, 1758 and Trachurus picturatus Bowdich, 1825) Distributed Along Turkish Coastal Waters Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Melahat ÖZCAN Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Cirsium Miller (Asteraceae) Taksonlarının Morfolojik ve Sitotaksonomik Yönden İncelenmesi Prof. Dr. Sema AYAZ
Melahat ÖZCAN Morphological and Cytotaxonomical Investigation of Cirsium Miller (Asteraceae) Taxa Distributed in the East Black Sea Region Prof. Dr. Sema AYAZ
Ali SEVİM DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEN ENTOMOPATOJENİK FUNGUSLARIN İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE VİRÜLANSLARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Ali SEVİM Isolation and Characterization of Entomopathogenic Fungi from The Eastern Black Sea Region and Determination of Their Virulence Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Elif SEVİM Aeribacillus pallidus AC6’DA YÜKSEK SEVİYEDE EKSPRES EDİLEN FLAGELLİN GENİNİN (hag) KLONLANMASI, PROMOTOR YAPISI, FLAGELLAR SPESİFİK TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜNÜN (SİGMA-D) İZOLASYONU ve SAFLAŞTIRILMASI Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
ELİF SEVİM Cloning and Promoter Architecture of Flagellin Gene (hag) Expressed at High-level in Aeribacillus pallidus AC6 and Isolation and Purification of Aeribacillus pallidus AC6 Flagellar-specific Transcription Factor (σD). Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Hakan KARAOĞLU Anoxybacillus gonensis Glukoz İzomerazının Genetik Manipulasyonlarla Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Geliştirilmesi Prof.Dr.Ali OSMAN BELDÜZ
Hakan KARAOĞLU Enhancing Some Biochemical Properties of Anoxybacillus gonensis Glucose Isomerase by Genetic Manipulation Prof.Dr.Ali OSMAN BELDÜZ
Zeliha ÇOLAK The Effects of the Ecological Factors on the Feeding Habits of Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 (Anura: Ranidae) Assoc. Prof. Bilal KUTRUP
Zeliha ÇOLAK Ekolojik Faktörlerin Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 (Anura: Ranidae)’un Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Handan KARAOĞLU AMONYUM NİTRAT SUNİ GÜBRESİNİN KAFKAS KURBAĞASI (Pelodytes caucasicus) LARVALARI ÜZERİNDEKİ AKUT VE KRONİK ETKİLERİ Doç. Dr. Bilal KUTRUP
Handan KARAOĞLU Acute and Chronic Effects of Ammonium nitrate Fertilizer on Caucasian Parsley Frog (Pelodytes caucasicus) Tadpoles Assoc. Prof. Bilal KUTRUP
Hacer MURATOĞLU AMSACTA MOOREI ENTOMOPOKSVİRÜS PROTEİN KİNAZ GENİNİN Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Hacer MURATOĞLU Functional Analysis and Characterization of Protein Kinase Gene (AMV197) Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Fatma AYDINOĞLU Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Büyümesini Düzenleyen Yeni Bir Genin Tanımlanması Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Fatma AYDINOĞLU Identification of the New Growth Regulatory Gene in Maize (Zea mays L.) Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Aykut SAĞLAM KURAK KOŞULLARDAKİ MISIR ÇEŞİTLERİNDE YAPRAK KIVRILMASI SIRASINDA FOTOSENTETİK AYGITTAKİ DEĞİŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Aykut SAĞLAM STUDYING OF THE CHANGES ON PHOTOSYNTHETIC MACHINERY OF MAIZE CULTIVARS UNDER DROUGHT STRESS DURING LEAF ROLLING Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Hülya TORUN TUZ STRESİNE MARUZ BIRAKILAN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNDE SALİSİLİK ASİT MUAMELESİNİN İÇSEL FİTOHORMONLAR DÜZEYİNDE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Hülya TORUN THE INVESTIGATION of PHYSIOLOGICAL and BIOCHEMICAL EFFECTS at ENDOGENOUS PHYTOHORMONE LEVELS of SALICYLIC ACID TREATMENT in BARLEY (Hordeum vulgare L.) CULTIVARS EXPOSED to SALT STRESS Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Tuba ACET ABA UYGULAMASININ TUZ STRESİ ALTINDAKİ ARABIDOPSIS THALIANA YABANİ TİP VE sos5 MUTANTI ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE MOLEKÜLER ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Tuba ACET INVESTIGATION ON THE PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND MOLECULAR EFFECTS OF ABA APPLICATION ON ARABIDOPSIS THALIANA WILD TYPYE AND sos5 MUTANT UNDER SALT STRESS Prof. Asım KADIOĞLU
Kabire Funda ACAR AKDENİZ UN GÜVESİ (EPHESTIA KUEHNIELLA, LEP.: PYRALIDAE)’NİN HASTALIK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Kabire Funda ACAR IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF DISEASE FACTORS OF MEDITERRANEAN FLOUR MOTH, EPHESTIA KUEHNIELLA ZELLER, (LEP.: PYRALIDAE) AND THEIR POTENTIAL USE IN BIOLOGICAL CONTROL Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Ersan BEKTAŞ ORCHIS SANCTA L. ve SERAPIAS VOMERACEA (BURM. F.) BRIQ. TÜRLERİNİN BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Ersan BEKTAŞ MICROPROPAGATION OF ORCHIS SANCTA L. ve SERAPIAS VOMERACEA (BURM. F.) BRIQ. SPECIES (ORCHIDACEAE) VIA PLANT TISSUE CULTURE TECHNIQUES Prof. Dr. Atalay SÖKMEN
Mutlu GÜLTEPE BIOSYSTEMATIC STUDIES ON TRAGOPOGON L. (ASTERACEAE) DISTRIBUTED IN TURKEY Prof. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Dilşat Nigar ÇOLAK Acidithiobacillus ferrooxidans M1 YABAN TİP ve MUTANT (Q9F ve S21Y/V22D) DEMİR OKSİDAZLARININ BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Dilşat Nigar ÇOLAK BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF WILD TYPE and MUTANT (Q9F and S21Y/V22D) IRON OXIDASES ISOLATED FROM Acidithiobacillus ferrooxidans M1 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ
Nihal ÇALIŞKAN MISIR BİTKİSİNDE (ZEA MAYS L.) POLİAMİN ÖN MUAMELESİNİN YAPRAK KIVRILMASI, ANTİOKSİDAN SİSTEM VE FOTOSENTEZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Nihal ÇALIŞKAN THE EFFECTS OF POLYAMINE PRETREATMENT ON LEAF ROLLING, ANTIOXIDANT SYSTEM AND PHOTOSYNTHESIS IN MAIZE (ZEA MAYS L.) Prof. Asım KADIOĞLU
Mutlu GÜLTEPE TÜRKİYE TRAGOPOGON L. (ASTERACEAE) TAKSONLARININ BİYOSİSTEMATİK YÖNDEN İNCELENMESİ Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ
Emine ÖZŞAHİN CHILO IRIDESCENT VİRÜS’E AİT YAPISAL PROTEİNLER ARASINDAKİ MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER PROF. DR. ZİHNİ DEMİRBAĞ
Emine ÖZŞAHİN MOLECULAR INTERACTIONS BETWEEN STRUCTURAL PROTEİNS OF CHILO IRIDESCENT VIRUS PROF. DR. ZİHNİ DEMİRBAĞ
FUAT YETİŞSİN BAKIR STRESİNE MARUZ BIRAKILAN HASSAS VE DAYANIKLI MISIR ÇEŞİTLERİNDE GLUTATYON, HİDROJEN PEROKSİT VE SALİSİLİK ASİT UYGULAMALARININ FOTOSENTETİK VERİM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI DOÇ. DR. RABİYE TERZİ
FUAT YETİŞSİN INVESTIGATION ON THE PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY EFFECTS OF GLUTATHIONE, HYDROGEN PEROXIDE AND SALICYLIC ACID APPLICATIONS ON SENSİTİVE AND RESİSTANT MAIZE VARIETIES EXPOSED TO COPPER STRESS DOÇ. DR. RABİYE TERZİ
Hacer MURATOĞLU AMSACTA MOOREI ENTOMOPOKSVİRÜS PROTEİN KİNAZ GENİNİN Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
Hacer MURATOĞLU Functional Analysis and Characterization of Protein Kinase Gene (AMV197) Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
MEHMET DEMİRALAY KURAKLIK STRESİ KOŞULLARINDA POLİAMİN METABOLİZMASI İLE HİDROJEN PEROKSİT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Mehmet DEMİRALAY INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN POLYAMINE METABOLISM AND HYDROGEN PEROXIDE UNDER DROGHT STRESS Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
AHMAD RAZBAN HAGHİGHİ İRANDA YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ARTEMISIA L. (ASTERACEAE) TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER VERİLERLE AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROF DR ALİ OSMAN BELDÜZ
AHMAD RAZBAN HAGHİGHİ ASSESSMENT OF SOME ARTEMISIA L. SPECIES (ASTERACEAE) DISTRIBUTED IN IRAN USING MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DATA PROF DR ALİ OSMAN BELDÜZ
NECLA PEHLİVAN AtNHX1 VE SOS1 GENLERİNİN EŞ ZAMANLI İFADESİ İLE ARABIDOPSIS THALIANA’DA TUZ STRESİ TOLERANSININ ARTTIRILMASI PROF DR ASIM KADIOĞLU
NECLA PEHLİVAN INCREASING SALT STRESS TOLERANCE IN ARABIDOPSIS THALIANA BY AtNHX1 AND SOS1 COOVEREXPRESSION PROF DR ASIM KADIOĞLU
ARZU ÖZGEN REKOMBİNANT BÖCEK IRIDOVİRÜSÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU DOÇ DR REMZİYE NALÇACIOĞLU
ARZU ÖZGEN CONSTRUCTION AND CHARACTERIZATION OF A RECOMBINANT INSECT IRIDOVIRUS DOÇ DR REMZİYE NALÇACIOĞLU
Aşkın TEKİN PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BACILLUS HALODURANS C-125 ALKALINE SERINE PROTEASE AND INVESTIGATION OF USING AS DETERGENT ADDITIVE Prof. Dr. Kazım SEZEN
Hüseyin ERATA SİS DAĞI BRİYOFİT FLORASI Doç. Dr. Nevzat BATAN
Hüseyin ERATA THE BRYOPHYTA FLORA OF SIS MOUNTAIN Doç. Dr. Nevzat BATAN
Asiye SEZGİN MUSLU ENDEMİK VE TERMOFİL HELİOTROPİUM THERMOPHİLUM BİTKİSİNİN AŞIRI YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI TOLERANS MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
Asiye SEZGİN MUSLU INVESTIGATION OF TOLERANCE MECHANISM AGAINST EXTREMELY HIGH TEMPERATURE OF ENDEMIC AND THERMOPHYL HELIOTROPIUM THERMOPHILUM PLANT Prof. Dr. Asim KADIOĞLU
Cansu ALTUNTAŞ ENDEMİK SCORZONERA HİERACİİFOLİA BİTKİSİNİN TUZ STRESİNE TOLERANS MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Rabiye TERZİ
Cansu ALTUNTAŞ INVESTIGATION OF TOLERANCE MECHANISM TO SALT STRESS OF ENDEMIC HALOPHYTE SCORZONERA HIERACIIFOLIA PLANT Prof. Dr. Rabiye TERZİ
Aydın YEŞİLYURT INVERTEBRATE IRIDESCENT VIRUS 6 (IIV6) GENLERİNİN TRANSKRİPSİYONEL ANALİZİ VE TRANSAKTİVATÖR PROTEİN(LER)İNİN ARAŞTIRILMASI Prof. Dr. Rezmiye NALÇACIOĞLU
Aydın YEŞİLYURT TRANSCRIPTIONAL ANALYSIS OF INVERTEBRATE IRIDESCENT VIRUS 6 (IIV6) GENES AND INVESTIGATION OF TRANSACTIVATOR PROTEIN(S) Prof. Dr. Remziye NALÇACIOĞLU
Aşkın TEKİN Bacıllus Halodurans C-125 Alkalin Serin Proteazının Üre Timi, Karakterizasyonu Ve Deterjan Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması Prof. Dr. Kazım SEZEN