organizasyon şeması

 
Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari İşlemler
 
 
 
 
 
Yazı İşleri Birimi
 
 
 
 
 
Hukuk Birimi
 
 
 
 
 
Kayıt ve Destek Birimi
 
 
Mali İşlemler
 
 
 
 
 
Tahakkuk Birimi
 
 
 
 
 
Bütçe Planlama Birimi