kurumsal akreditasyon programi

Kurumsal Akreditasyon Programı Sürecinde Hedefe Birlikte Ulaşalım

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) üniversitelerdeki;

  • Kalite güvencesi,
  • Eğitim-öğretim,
  • Araştırma-geliştirme,
  • Toplumsal katkı,
  • Yönetim sistemi,

süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir.

KAP, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Her yıl KAP’a dâhil edilecek Üniversiteler YÖKAK tarafından belirlenmekte ve belirlenen bu üniversitelerin yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturulmaktadır. Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili üniversitelere iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirilmektedir.

Bu ziyaretler neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından o üniversite ile ilgili;

  • Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
  • Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
  • Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi,

kararlarından biri verilmektedir.

2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dâhil olmak için Üniversitemiz tarafından yapılan başvuru; Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanmış olan KTÜ 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun (KİDR) YÖKAK tarafından uygun bulunması ile olumlu sonuçlanmış ve Üniversitemiz KAP sürecine alınmıştır.

KAP süreci kapsamında YÖKAK değerlendirme takımı tarafından Üniversitemize; 16 Aralık 2021 tarihinde ön ziyaret, 5-6-7 Ocak 2022 tarihlerinde ise saha ve yüz yüze ziyaretler gerçekleştirilecektir.