kalite

BİRİM KALİTE YÖNETİMİ

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü birim olarak 2547 sayılı kanunun 58.Maddesi kapsamında hizmet üreten alt birimlerin (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurum içi veya kurum dışı, gerçek/tüzel kişilerle veya resmi kurumlarla arasındaki koordinasyonunu yine Üniversitemizin Kalite Politikası doğrultusunda; hizmetlerin en kısa zamanda, doğru ve mevzuata uygun biçimde verilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Birim kalite komisyonumuz dönem dönem yıl içerinde varsa tespit ettikleri eksiklik ve aksaklıkları veya yeni yöntemleri tartışmak üzere toplanır ve oluşturulan önerileri İşletme Müdürüne sunarak İşletme Müdürlüğünün ve dolayısıyla Üniversitenin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması için iyileştirme faaliyetleri bulunur.