duyurular

21

Temmuz

Gemi Makineleri İşletmeciliği Programını Seçecek Öğrencilerimizin Dikkatine

akmyo

PROGRAM TANITIM

Programımız, ülkemizin ve dünya denizcilik endüstrisinin ihtiyacı olan 3000 KW büyüklüğe kadarki gemilere Makina Zabitlerini yetiştirmek için kurulmuştur ve ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Gemi Makineleri İşletme programından mezun olmak için okul tarafından onayı alınan atölye tesislerinde 30+30 olmak üzere toplamda 60 iş günü staj (okul stajı) yapmak zorunludur. Mezun olan öğrencilere "Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı, Tekniker" ön lisans diploması verilir. Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz, Gemi adamları yönetmeliği, yönetmelik değişikliği ile 12 aylık (6 ay atölye ve 6 ay deniz stajları) stajını tamamlayıp staj komisyonuna onaylattıktan sonra, gemi adamları sınav merkezi tarafından yapılan Makine Zabiti sınavına girebilmektedirler. Sınavda başarılı olan mezunlarımıza Makine Zabiti Yeterliği verilmektedir. Bu yeterlik sahipleri, çeşitli denizcilik şirketlerine ait ticari gemilerde Makine Zabiti olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca, meslekte edineceği tecrübe ve ileride alacağı ilave eğitimler ile ya da lisans programına Dikey Geçiş Sınavı ile dikey geçiş yaparak uzak yol vardiya mühendisliğine/Baş mühendisliğe kadar yükselenler için daha kazançlı iş olanakları da mevcuttur.

Gemi makineleri işletmeciliği programı; esas olarak gemi makine vardiya zabiti yetiştirmeyi amaçlamasının yanı sıra, gemilerdeki teknik donanım çeşitliliği nedeniyle mezunlarına ileri matematik, fizik, kimya, teknik resim, bilgisayar, statik, dinamik ve ısı transferi konularında da sektörde ihtiyaç duyulan bilgiyi kazandırmaktadır. Bu donanımlara sahip mezunlar, şirketlerde ve kara tesislerinde Bakım teknisyeni, Onarım teknisyeni, Denizcilik işletmeleri teknik destek elemanı gibi pek çok alanda iş bulma olanağına sahip olurlar.

NOT: Liman Başkanlıklarına Makine Zabiti Yeterliliği almak maksadıyla başvuru yapabilmek için mezun olunan okulun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.  Okulumuz yetki almak için hali hazırda çalışmalara devam etmekte olup mevcut durumda yetkili değildir.

Bu programa başvurabilmek için; Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak, kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir. (Bakınız: Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bk. 11)

NOT: Sağlık raporu ilinizin Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvurarak, alacağınız sevk ile Merkezin kabul gördüğü hastanelerden temin edilir. Hastaneden alınan sağlık raporu merkeze getirilir ve merkez tarafından onaylı Gemi Adamı Sağlık Raporu alınır.

'Tüm öğrencilerimize KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulunu tercih ettiklerinden dolayı teşekkür eder öğrenim hayatlarında başarılar dilerim.'

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOYTÜRK