genel bilgiler

Kongre Tarihi

Kongre 08-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında online/yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Kongre Merkezi

Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi, Üniversite Kanuni Kampüsü, TRABZON 

 

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Düzenleyen Kurumlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adli Bilimciler Derneği

 

Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 30/04/2023

Erken Kayıt: 20/04/2023

Geç Kayıt: 21/04/2023

 

Davet Mektubu

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımakta olup hiçbir finansal destek sağlamamaktadır.

 

Kongre Kitabı

Kongre kaydını yaptıran ve bildirisi kabul edilen katılımcıların bildirileri e-Kongre Kitabında yer alacaktır. Kitap kongre sonrası web sitemize yüklenecektir.

 

Kongre Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri

08-09 Mayıs 2023 tarihleri arasında, saat 08:00-17:00 arasında sekreterya yetkilileri katılımcılara hizmet verecektir.

 

Yaka Kartları

Tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.

 

Kongre Katılım Belgesi

Katılım Belgesi düzenlenmesi için en az dört oturuma katılmış olmak gerekmektedir.

 

Doçentlik Başvuru Kriteri

Kongre ÜAK (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı) tarafından ilan edilen "Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı" kriterini sağlamaktadır.