bilimsel kurul

Prof. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK - Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, Türkiye

Prof. Dr. Rahşan AKYIL - Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın, Türkiye

Prof. Dr. Sevban ARSLAN - Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana, Türkiye

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye

Prof. Dr. Rukuye AYLAZ - İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye

Prof. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye 

Prof. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Prof. Dr. Meral BAYAT - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prof. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Murat BEKTAŞ - Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Nezihe BULUT UĞURLU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla, Türkiye

Prof. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Prof. Dr. Gürol CANTÜRK - Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Cantürk ÇAPIK - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU - Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Mersin, Türkiye

Prof. Dr. Hacer ÇETİN - Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Mersin, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe ÇEVİRME - Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Prof. Dr. K. Meltem ÇOLAK - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Emel EGE - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya, Türkiye

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Prof. Dr. Behice ERCİ -  İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye

Prof. Dr. Emine ERDEM - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prof. Dr. Serap EJDER APAY - Atatürk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Zerrin ERKOL - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Prof. Dr. Ayla Sevim EROL - Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Gürkan ERSOY - Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Gülşen ERYILMAZ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM - Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ- Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep,  Türkiye

Prof. Dr. Ayla GÜRSOY - Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya, Türkiye

Prof. Dr. Adalat HASANOV - Medical University Department of Pathological Anatomy, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Azerbaycan

Prof. Dr. Gülay İPEK ÇOBAN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ - Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

Prof. Dr. Ersi KALFOĞLU - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Sena KAPLAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Hülya KARADENİZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Prof. Dr. Papatya KARAKURT - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Prof. Dr. Mağfiret KARA KAŞIKCI - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Mehtap KAVURMACI - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Dilek KILIÇ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU - Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye

Prof. Dr. Mukadder MOLLAOĞLU - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Salime MUCUK - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prof. Dr. Evşen NAZİK - Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe OKANLI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Nimet OVAYOLU - Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Prof. Dr. Özlem OVAYOLU - Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Prof. Dr. Fatma ÖZ - Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Nadiye ÖZER - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Prof. Dr. Erdal ÖZER - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Trabzon, Türkiye

Prof. Dr. Zülal ÖZKURT - Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU - SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Prof. Dr. Birol SOYSAL - Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Selmin ŞENOL - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kütahya, Türkiye

Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR - İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Mehtap TAN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale, Türkiye

Prof. Dr. Fulya TEKŞEN - Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Ayfer TEZEL - Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Prof. Dr. Hülya UÇAR - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prof. Dr. Hatice ULUSOY - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN - Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Ayla ÜNSAL - Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Kırşehir, Türkiye

Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Suzan YILDIZ - İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Handan ZİNCİR - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prof. Sinegugu (Sine) DUMA - University of KwaZulu-Natal, College of Health Sciences, South Africa

Prof. Sarah NEIL - Plymouth University, School of Health Nursing and Midwifery, England

Assoc. Prof. Sarah CHURCH - Acting Dean & Head of Division Institute of Health & Social Care, School of Nursing & Midwifery London South Bank University, England

Assoc. Prof. Ghaniya EDE DAAR - Turkish Hospital, Pediatry Department, Doha, Qatar

Assoc. Prof. Mirna FAWAZ - Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Beirut, Lebanon

Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Doç. Dr. Elif AKYÜZ -  Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Doç. Dr. Gülçin AVŞAR - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Sibel ASİ KARAKAŞ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Öznur BAŞDAŞ - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Doç. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ -  İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Dilek CİNGİL - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya, Türkiye

Doç. Dr.  Zehra ÇALIŞKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nevşehir, Türkiye

Doç. Dr. Funda ÇETİNKAYA - Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aksaray, Türkiye

Doç. Dr. Ümran ÇEVİK GÜNER - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tokat, Türkiye

Doç. Dr. Nuray DAYAPOĞLU - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN - Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Doç. Dr. Sergül DUYGULU - Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Üyesi Dilek EFE ARASLAN - Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri, Türkiye

Doç. Dr. Meral EKİM - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Doç. Dr. Şule ERGÖL - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Doç. Dr. Seher ERGÜNEY - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Meryem FIRAT - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Doç. Dr. Salimya GANİYEVA - Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Nilgün GÖKTEPE - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Doç. Dr. Emel GÜLNAR - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Doç. Dr. Ulviye GÜNAY - İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye

Doç. Dr. Nazlı HACIALİOĞLU - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Nurcan HAMZAOĞLU - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Rukiye HÖBEK AKARSU- Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Doç. Dr. Figen İNCİ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri, Niğde, Türkiye

Doç. Dr. Ayla KANBUR - Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Özlem KARABULUTLU - Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars, Türkiye

Doç. Dr. Sibel KARACA SİVRİKAYA - Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Nazan KILIÇ AKÇA - İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Doç. Dr. Aygül KISSAL - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tokat, Türkiye

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ - Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Adalet KUTLU - Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa, Türkiye

Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Doç. Dr. Jamal MUSAYEV - Medical University, Department of Pathology, Azerbaijan

Doç. Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA - Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum, Türkiye

Doç. Dr. Funda ÖZDEMİR - Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Birgül ÖZKAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Hava ÖZKAN - Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Doç. Dr. Emine SAKA AKIN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Doç. Dr. Aslı SİS ÇELİK - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Eda ŞAHİN - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Doç. Dr. Sevil ŞAHİN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Özlem ŞAHİN ALTUN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Doç. Dr. Nuray ŞİMŞEK - Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Doç. Dr. Zeynep TEMİZ - Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Artvin, Türkiye

Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR - Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Doç. Dr. Fadime ÜSTÜNER TOP - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Doç. Dr. Fahriye VATAN - Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Doç. Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Doç. Dr. Çağla YİĞİTBAŞ - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Doç. Dr. Gamze YILMAZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ağrı, Türkiye

Doç. Dr. Afife YURTTAŞ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur AKBAL - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kamile AKÇA - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevde AKSU - Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elif AKYÜZ - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Vildan APAYDIN CIRIK - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karaman, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aydanur AYDIN - Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elif AŞIK - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Vacide AŞIK ÖZDEMİR - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ATAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Van, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Eda AY - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün AYRAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Betül BAYRAK - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Enes BULUT - Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Artvin, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seher ÇAKMAK - Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAYIR YILMAZ - Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Amasya, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇAYLAK ALTUN - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tokat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇELİK DURMUŞ - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇUVALCI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes DEMİR ACAR - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tokat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DURMAZ - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ERDEM - Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın , Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERDEN - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREK KAZAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esra EREN - Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERTÜRK YAVUZ - Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Artvin, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GENÇ - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GEZER - Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nihal GÖRDES AYDOĞDU - Erzurum Teknik Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜLNAR - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elena GÜLSÜN - Stavropol Tıp Akademisi, Moskova Devlet Üniversitesi, Russian Federation

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÜRÇAYIR - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL - Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI - Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayla HENDEKÇİ - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİROĞLU - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KALKAN UĞURLU - Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül KARAKURT - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seda KARAMAN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Necla KASIMOĞLU - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esin KAVURAN - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER - Akdeniz Üniversitesi,  Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Zila Özlem KIRBAŞ - Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kamile KIRCA - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Serap Selver KİPAY - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KİSECİK ŞENGÜL - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nurşen KULAKAÇ - Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Semanur KUMRAL ÖZÇELİK - Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KURUDİREK - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Betül KUŞ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şölen KÜLAHÇI - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lefkoşa, Kıbrıs

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap METİN KARAASLAN - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aliya MUTALLIMOVA - Yozgat Bozok Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Tataristan, Russian

Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hafize ÖZDEMİR ALKANAT - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN - Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice POLAT - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Canan SARI - Trabzon Üniversitesi, Tonya Meslek Yüksek Okulu Sağlık, Trabzon, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARIOĞLU KEMER - Trabzon Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Trabzon, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Güven SEÇKİN KIRCI - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sibel SERÇE - Gaziantep Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Serap SÖKMEN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzincan, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER TAPLAK - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nihan TÜRKOĞLU - Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elanur ULUDAĞ - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ULUDAĞ - Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aydan Eda URVAYLIOĞLU JOHNS - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esra USLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nevin USLU - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Burdur, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin USLU - İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda UZUN ŞAHİN - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Rize, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi İzzet ÜLKER - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER - Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Eylem YALMAN - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIM - Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ali YILMAZ - Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Selda YÜZER ALSAÇ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yozgat, Türkiye

Dr. Av. Alp ASLAN - Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Uzmanı, Ankara, Türkiye

Dr. Tariq Tawfeeq Yousif ALABDULLAH - University of Basrah, Discipline of Accounting, College of Administration and Economics, Irak

Dr. Atafeh MARJAEİ - Tahran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tahran, İran

Dr. Sima NAZARPOUR - Islamic Azad University, Department of Midwifery, Varamin-Pishva Branch, İran

Öğr. Gör. Dr. Didem SARIMEHMET - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon, Türkiye

Öğr. Gör. Dr. Zehra ÜNAL - Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum, Türkiye

Arş. Gör. Emine Gül TAŞ - Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Arş. Gör. Emine Tuğba TOPÇU - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye

Dr. Dt. Müge AĞIR - Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye

Dr. Essia Ries AHMED - University of Nizwa, Umman

Dr. M. Meraj ALAM SIDDIQUI - Nepal

Dr. Sabir ASKEROV - Kırgızistan

Op. Dr. Hüseyin Macir BEKİR - Yunanistan

Dr. Bourak CHOUSEİN - Yunanistan

Dr. Emjed ELUBEYD - Suriye

Dr. Jamila JAHID - Afganistan

Dr. Mojtaba JALISS - Afganistan

Dr. Dursun KARASARTOVA - Kırgızistan

Dr. Namık MUSALI - Azerbaycan

Dr. Dadash MUTALLİMOV - Bakü, Azerbaycan

Dr. Ahmad Samim NASERI - Afganistan

Dr. Said Zabihullah NOORI - Afganistan

Dr. Stefan PANAİOTOV - Bulgaristan

Dr. Leila SHAHVİRDİ - İran Hukukçu-Hekim Neval YILMAZ -Hukukçu Hekimler Enstitüsü

Dr. Altay SUROY - Kosova Anayasa Mahkemesi Önceki Üyesi, Kosova

Dr. Muhammed Nabi TARAKİ - Afganistan

Uzman Hemşire Omar BOJANG - Gambia

Forensic Nurse Examiner Albino Manuel GOMES - ANEFOR, Lisbon, Portugal

Av. Devrim KARAKÜLAH - Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri, Ankara-Türkiye

Nurse Zenaide Cavalcanti De Medeiros KERNBEİS - President of Forensic Nurse Brazilian Association, Brazil

Nurse Virginia A. LYNCH - Educator at University of Colorado, ABD

Av. Ahmet MEHMET - Yunanistan

Vet. Daryoush SHAREGHİ - İran

Av. Elham ŞAHVİRDİ - İran

Av. A. Haluk TERZİOĞLU - Erzurum Barosu, Türkiye

Av. Mustafa Remzi TOPRAK - Samsun Barosu

Yusuf AYSU - AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı

Beyhan GÜRGÖZE - Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Venera MEHMETI - Infermiere/Ekzaminere Mjeko Ligjore, Instituti I Mjekesise Ligjore/Ministria e Drejtesise, Kosovo

Altay SUROY - Anayasa Mahkemesi Üyesi, Kosova

 

* Kurul Üyeleri akademik unvan ve soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.