7. uluslararası adli hemşirelik kongresi bildiri kitabı

08-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında online/yüz yüze gerçekleştirilen 7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi'nin  "Bildiri Kitabı"na ulaşmak için tıklayınız.