KTÜ Anasayfa | English | Harita

Başkanlığımız;


       2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46 ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, dayanışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Hükmünde Kararname” ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

       Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri ;

• Öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
• Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek.

    Daire Başkanlığının amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktadır.
 

 

E-Hizmetler KTÜ E-Posta
Personel İzin Takip
KTÜ Maaş Küpürü
Bilimsel Araştırma Projeleri
EBYS
Öğrenci İşleri Öğrenci Girişi
Akademisyen Girişi
Bölüm Girişi
Uzaktan Eğitim Dersleri
KTÜ YÖS
Önemli Bağlantılar Kütüphane
Bilgi Paketi
KTÜ Yayınları
Akademik Takvim
Kurumlar Farabi Hastanesi
Diş Hekimliği Hastanesi
Dış İlişkiler
Teknokent
Sosyal Tesisler
Merkezler Sürekli Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yakıt Uyg.Araş.Mrk.


BizeYazın
kturadyo Radyo KTÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye | +90 462 377 3000 | © Copyright KTÜ
Tasarım : KTÜ WSYS
Arkaplan Resmini Gör