Başkanlığımız;
 
    2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46 ve 47. Maddeleri uyarınca kurulan Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, dayanışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Hükmünde Kararname” ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri ;
 
•  Personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
•  Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek.
 
    Daire Başkanlığının amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktadır.

 

KÜLTÜR HİZMETLERİ

Kültür Şube Müdürlüğümüz kültürel faaliyet ve hizmetlerin akla gelebilecek ya da müdürlüğümüze sunulacak yeni her alanda yoğun hizmet vermeyi kendisine ilke edinmiştir. 
 
Bu hizmetler müzik, dans, tiyatro, resim, edebiyat vb. alanlarda olduğu gibi kongre, panel, sempozyum, seminer gibi toplantılarla da etkin bir şekilde verilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yıllık ortalama 40 adet konser, 30 adet tiyatro ve 100-150 adet arasında değişen bilimsel toplantılara müdürlüğümüz fiziki, teknik, yer hizmetleri ve alt yapı imkânları sunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 70 adet öğrenci sosyal ve bilimsel kulüplerine de fiziki, teknik ve alt yapı hizmetleri vermektedir.
 
Bu hizmetler içerisinde değişik kapasitelere sahip 6 adet salonu geniş fuaye ve sergi alanları, kokteyl salonu bulunan tam donanımlı Prof.Dr.Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde (OKM) ve yine çok geniş iki katlı fuayesi, biri tam donanımlı ve 1000 kişilik salonu olmak üzere 2 adet salonu olan Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) verilmektedir. Müdürlüğümüz mümkün olduğunca 30 bin kişi kapasiteli açık alanımızda da yapılan konser, şenlik, festival Üniversitemizin geleneksel günleri (Hamsi Şöleni) gibi, Nevruz kutlamaları ve lokal öğrenci etkinliklerini de desteklemektedir. Ayrıca şehirdeki kültürel etkinlikleri de gerek öğrencilerimizin katılımlarını teşvik etmek ve mümkün oldukça teknik ve fiziki katkıda bulunmakta Müdürlüğümüzün üstlendiği ve öncelikli olarak benimsediği görevler arasındadır. 
ÜNİVERSİTEMİZDE BULUNAN SPOR TESİSLERİ
 
  • Merkez Kanuni Kampüsünde,
  • Fatih Kampüsünde,
  • Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezinde,
  • Of Teknoloji Fakültesinde,
  • Arsin Meslek Yüksekokulunda,
  • Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunda,
  • Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda yer almaktadır. 

        Toplam spor tesis sayımız 33 adet , tesis alanımız da 32.735,74 m² 'dir. Üniversitemiz spor şöleni müsabakaları Merkez Kanuni kampüsündeki spor tesislerimizde yapılmaktadır.

 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ


GENEL BİLGİLER
 
Psikolojik Danışmanlık Birimi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik alanda yaşadıkları sorunlarda psikolojik destek sunmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikolojik Danışmanlık Biriminde verilen hizmetler ücretsizdir.
 
HİZMETLERİMİZ
 
*BİREYSEL GÖRÜŞMELER 
Danışmanınızla bire bir yapacağınız görüşmeler akademik, sosyal ya da bireysel alanlarda gelişiminizi engelleyen sorunlarınızı çözmek için gerekli becerileri edinmenize yardımcı olmayı amaçlar. Görüşmeler birkaç oturumdan oluşabileceği gibi daha uzun vadeli de olabilir. Görüşmeler 45-50 dakika ve genellikle haftada 1 olarak planlanmaktadır. Görüşmelerin sıklığı ve süresine ilk oturumdan sonra danışmanınızla birlikte karar verebilirsiniz.
 
*KISA SÜRELİ GÖRÜŞMELER
Kısa süreli görüşmeler acil durumlar ve bilgi almak isteyen bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenmiştir. Görüşmeler yaklaşık 15 dakika olarak planlanmaktadır. Bu görüşmelerin sonunda danışmanınız sizi başka bir birime yönlendirebilir ya da bireysel görüşme için randevu verebilir.
 
*YÖNLENDİRME
Psikolojik Danışmanlık Biriminde danışmanınızla yaptığınız ön görüşme ya da bir kaç görüşme sonrasında farklı bir kişi ya da kurumdan yardım almanızın uygun olacağına karar verilebilir. Böyle bir durumda, ihtiyacınıza göre psikiyatriste, nöroloğa, hastaneye v.b. kişi ve kurumlara yönlendirme yapılabilir. Bazen de görüşmeleri, bir kurum ya da kişiyle eş zamanlı yürütmek uygun görülebilir.
 
*PSİKOLOJİK TESTLER
Danışanı daha iyi tanıyabilmek ve etkin bir görüşme planı oluşturabilmek için gerekli görüldüğünde testler uygulanabilir. 
 
*SÖYLEYİŞLER
İlginizi çeken konularda, sizden gelen talepler doğrultusunda ya da ihtiyaçlara göre yıl içinde belirli zamanlarda söyleşiler düzenlemeyi planlıyoruz. Söyleşi yer ve zamanlarını buradan ya da Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı panolarından öğrenebilirsiniz.
 
*İLKELERİMİZ
Görüşmelerde gizlilik esastır. Görüşme içerikleri ve kişisel bilgileriniz sizin onayınız alınmadan hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaz. Ancak sizin ya da bir başkasının hayatı tehlike altında olduğunda bilgileriniz paylaşılabilir. Başvuranlar cinsiyet, etnik kimlik, din, milliyet, sosyal sınıf v.b faklılıklar
gözetilmeden eşitlik ve tarafsızlık ilkesiyle değerlendirilir. Randevulara zamanında gelmeniz ve gelmeyeceğiniz zaman en az bir gün öncesinden haber vermeniz beklenir. Bu ilke, görüşme akışını aksatmamak ve siz gelmediğiniz zaman bir başkasına öncelik tanımak açısından önemlidir.

BİRİM PERSONELİMİZ
Psikolog, Serra Görgün ( serragorgun@yahoo.com ) 0 462 377 32 02
Psikolojik Danışman, Musa Turhan 0 462 ¬377 22 27
 
NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?
Birimimiz randevu sistemiyle çalışmaktadır. Randevuyu telefonla ya da ofislerimize gelerek alabilirsiniz. Acil durumlarda randevu almadan gelebilirsiniz.
Tel: 0 462 377 2227- 3202
Adres: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
( Mediko-Sosyal), 61080 Trabzon

 

       Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelin beslenme hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemekleri aynı mutfakta hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda hizmete sunulmaktadır. Yemek ücretleri ihalede gerçekleşen fiyatlara göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci günlük yemek fişi ücreti öğle yemeği için 1,50 TL’dir. 
 
 
Yemekhanelerimiz

1. Kanuni Kampüsü yemekhanesi
2. Fatih Kampüsü yemekhanesi
3. Tıp Fakültesi yemekhanesi
4. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi yemekhanesi
5. İlahiyat Fakültesi yemekhanesi
6. Beşikdüzü MYO yemekhanesi
 
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrenciler için akşam yemeği de verilmektedir. Diğer yemekhanelerde sadece öğle yemeği verilmektedir.
 
Aylık yemek listesi için tıklayınız.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

       Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47. Maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi,çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar.
 
     Yükseköğretim Kurumları,  Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız