Yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere; 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun gereğince, 20.06.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Özürlü Öğrenciler Yönetmeliği" çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğü sorumluluğunda Sağlık Kültür Spor Dairesi bünyesinde "Engelli Öğrenci Birimi" kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde engelli öğrenciler için öğrenim görülen mevcut fakülte ve yüksekokul binalarında rampalar oluşturulmuş, bina içlerindeki tuvaletler kullanıma uygun hale getirilmiştir. Ayrıca engelli öğrenciler için özel asansör düzeneği kurulmuştur.

Üniversitemizdeki engelli öğrencilerin bilgilerine ulaşabilmek için 2009-2010 Eğitim -Öğretim yılı kayıtlarında veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır.