KTÜ Anasayfa | English | Harita
Kuruluş  
1963 yılında kurulan ve 1969 yılında eğitim-öğretime başlayan KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin en eski üçüncü makina mühendisliği bölümüdür. İlk mezunlarını 1974 yılında vermiştir. Bölüm; Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Enerji ve Otomotiv olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. 2003 yılında İngilizce hazırlık sınıfı açılmış ve karma dille eğitim-öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Makina Mühendisi
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Makina mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Makina Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu sınavında en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Trabzon
Telefonu      : +90 462 377 2905 ve 325 3162
Belge Geçer           : +90 462 325 5526
E-Posta      : baydar@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.makina.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuvarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde, Malzeme Bilimleri ve İmal Usulleri, Motorlar, Makina Elemanları, Takım Tezgahları, Termodinamik, Isıtma,havalandırma ve iklimlendirme, Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, CAD/CAM ve Bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ENF 100Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı32+1+0ZorunluTürkçe
KIM 121Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT 117Matematik - I64+0+0ZorunluTürkçe
MM 101Mühendislik Çizimi62+2+0ZorunluTürkçe
MM 105Makina Mühendisliğine Giriş22+0+0ZorunluTürkçe
PHYS121Physics - I53+0+1Zorunluİngilizce
YDI 111İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3019+3+2
Bahar Dönemi
MAT 118Matematik - II64+0+0ZorunluTürkçe
ME 102Computer Programming42+2+0Zorunluİngilizce
MM 106Bilg.Dest.Müh.Çizimi62+2+0ZorunluTürkçe
MM 108Statik64+0+0ZorunluTürkçe
PHYS122Physics - II53+0+1Zorunluİngilizce
YDI 112İngilizce - II33+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3018+4+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MAT 205Diferansiyel Denklemler64+0+0ZorunluTürkçe
ME 209Dynamics64+0+0Zorunluİngilizce
MM 201Mukavemet - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM 203Malzeme Bilgisi - I43+0+0ZorunluTürkçe
MM 205Mühendislik Termodinamiği - I53+0+0ZorunluTürkçe
TDB 209Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDI 211İngilizce Okuma ve Yazma22+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+0+0
Bahar Dönemi
ME 202Mechanics of Materials - II63+0+0Zorunluİngilizce
ME 208Engineering Thermodynamics - II53+0+0Zorunluİngilizce
MM 204Mühendislik Matematiği63+0+0ZorunluTürkçe
MM 206Malzeme Bilgisi - II42+0+1ZorunluTürkçe
MM 210Sayısal Çözümleme43+0+0ZorunluTürkçe
TDB 210Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDM 214Mesleki İngilizce - I32+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3018+0+1
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ME 311System Dynamics And Control43+0+0Zorunluİngilizce
MM 301Üretim Yöntemleri - I42+0+1ZorunluTürkçe
MM 303Makina Elemanları - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM 305Akışkanlar Mekaniği - I53+0+0ZorunluTürkçe
MM 307Ölçme ve Değerlendirme32+0+0ZorunluTürkçe
MM 309Makina Dinamiği43+0+0ZorunluTürkçe
MM 313İstatistik22+0+0ZorunluTürkçe
YDM 313Mesleki İngilizce - II32+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3020+0+1
Bahar Dönemi
ME 302Manufacturing Processes - II42+0+0Zorunluİngilizce
ME 306Fluid Mechanics - II53+0+0Zorunluİngilizce
ME 308Heat Transfer64+0+0Zorunluİngilizce
MM 304Makina Elemanları - II53+0+0ZorunluTürkçe
MM 310İçten Yanmalı Motorlar43+0+0ZorunluTürkçe
YDM 314İş Hayatında İngilizce22+0+0Zorunluİngilizce
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 324Mühendislik Ekonomisi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 326Proje Döngü Yönetimi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 328Satış Yönetimi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 330Hukuka Giriş22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 332İletişim22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 334Yönetim Ve Organizasyon22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 336Mühendislik Etiği22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 338Bilim Tarihi22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 340İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 342Girişimcilik02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3021+0+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB491Atatürk İlk. ve İnk. Tar - I22+0+0ZorunluTürkçe
MM 401Makina Müh.Deneyler - I51+0+2ZorunluTürkçe
MM 407Tasarım Projesi91+2+0ZorunluTürkçe
MM 409İmalat Teknolojisi43+0+0ZorunluTürkçe
MSL 401Mesleki Deneyim - I40+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-133+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-233+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 401Güç İletimi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 405Tahribatsız Malzeme Muayenesi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 409Isıtma, Havalandır. ve İklim.33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 411Malzeme Seçimi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 417Hava Kirliliği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 419Yatak Teknolojisi43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 423Robot ve Kinematiği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 431Isı ve Kütle Transferi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 433Termik Santraller33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 435Sonlu Elemanl.Yöntemi.Giriş33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 439Hidrolik Akım Makinaları33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 441Yakıtlar ve Yanma33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 445Bina Tesisatı33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 447Mekanik Titreşimler33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 449Kırılma Mekaniğine Giriş33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 451Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 453Motor Elemanları Tasarımı33+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3013+4+2
Bahar Dönemi
AITB492Atatürk İlk. ve İnk. Tar - II22+0+0ZorunluTürkçe
MM 402Makina Müh.Deneyler - II51+0+2ZorunluTürkçe
MM 404Üretim Yönetimi43+0+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Bitirme Çalışması90+6+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-133+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-233+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 402Transport Tekniği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 410Soğutma Tekniği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 412Hidroelektrik Santrallar33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 414Yenilenebilir Enerji Kaynakları33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 436Kompozit Mekaniğe Giriş33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 438Mekanizma Tekniği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Malzemelerin Mekanik Davranışı43+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 442Endüstriyel Akışkanlar Mekaniği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 444Gerilme Analizine Giriş33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 446Aerodinamik33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 448Buhar Kazanları ve Isı Eşanjörleri33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 450Mekatronik Sistemler33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 452Enerji Yönetimi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 454Hasar Bilgisi33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 456Makine Tasarımı33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 458Motorlu Taşıt Tekniği33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 460Kompozit Malzemeler33+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3012+8+2
YIL TOPLAMI :60
E-Hizmetler KTÜ E-Posta
Personel İzin Takip
KTÜ Maaş Küpürü
Bilimsel Araştırma Projeleri
EBYS
Öğrenci İşleri Öğrenci Girişi
Akademisyen Girişi
Bölüm Girişi
Uzaktan Eğitim Dersleri
KTÜ YÖS
Önemli Bağlantılar Kütüphane
Bilgi Paketi
KTÜ Yayınları
Akademik Takvim
Kurumlar Farabi Hastanesi
Diş Hekimliği Hastanesi
Dış İlişkiler
Teknokent
Sosyal Tesisler
Merkezler Sürekli Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yakıt Uyg.Araş.Mrk.


BizeYazın
kturadyo
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye | +90 462 377 3000 | © Copyright KTÜ
Tasarım : KTÜ WSYS
Arkaplan Resmini Gör