Anabilim Dalı Başkanı :Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
Telefon :3771678
E-mail :aydintan61@hotmail.com
Web :.
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 61080 TRABZON, TÜRKİYE
Telefon :+90 462 3772695
Faks :aydintan61@hotmail.com
Web :http://www.icmimarlik.ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğelim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden KTÜ İç Mimarlık Bölümü 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1993’te kurulan KTÜ İç Mimarlık Bölümü 1 profesör, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretime başlamış olmasına karşın, bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başla KTÜ Mimarlık Bölümü olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin öğretim üyelerinin katılımı ile yürütülmektedir. Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık uzmanlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. KTÜ İç Mimarlık Bölümü bu anlamda işlevsel, simgesel, tinsel, estetik konforlu iç mekanların yaratılması için nitelikli, uzman, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, mekan sorunlarına ekonomik ve çağdaş gereksinimler üreten iç mimarlar yetiştirmektedir. Önerilen lisans programı iç mimar adayına yaşam kalitesini geliştirecek üretkenliği artıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca benimsenen bütünsel ve katılmalı yaklaşım serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile pekiştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin deneyimli mimar ve iç mimarlardan meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Lisans düzeyinde diploma veren eğitim süresi 4 yıldır ve mezunlar “İç Mimar” diploması almaktadır. Fen Bilimleri bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Doç. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR - adonmez@ktu.edu.tr 3771682
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN İç Mimarlık aydintan61@hotmail.com 3771678
Doç. Dr. Filiz TAVŞAN İç Mimarlık ftavsan @hotmail.com 3771675
Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI İç Mimarlık fundaacici@windowslive.com 3771684
Doç. Dr. Muteber ERBAY İç Mimarlık merbay@ktu.edu.tr 3771677
Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ İç Mimarlık sebnemarc@hotmail.com 377 1683
Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA İç Mimarlık sengulyk@yahoo.com 3771681
Doç. Dr. Tülay ZORLU İç Mimarlık zorlut@ hotmail.com 377 1676
Öğr. Gör. Dr. Dilara ONUR İç Mimarlık dilara.onur@hotmail.com -
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
IMB 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBT 5001 Dönem Projesi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5020 Proje 0-6-0-2 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5040 Tasarım İlkeleri ve Teorileri 3-0-0-3 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMB 5050 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMB 5060 Mekan ve Temel Tasarım İlkeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5120 Antik Çağdan 19.yy ’a Kadar Mobilya ve İç Mekan 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5140 Aydınlatma ve Renk 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5190 Estetik Kuramı ve Mimarlık 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5290 Sanat, Bilim ve Teknoloji 3-0-0-3 Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
IMBL 5291 Mimarlık ve Küreselleşme 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 5292 Mimarlık Okumaları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMBL 5293 İç Mekanda Ergonomi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5294 Kültür ve Konut 3-0-0-3 Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMB 7650 Çocuk Mekanları 3-0-0-3 Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMBL 7651 İç Mekan Tasarımında Sürdürülebililik 3-0-0-3 Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMB 7652 İç Mekanda Dekoratif Elemanlar 3-0-0-3 Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMBL 7660 Cumhurıyetten Günümüze Konut Tasarımı 3-0-0-3 Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMBL 7661 Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Mimarisinde Camiler 3-0-0-3 Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMBL 7662 Konutlarda İç Mekan Organizasyonu 3-0-0-3 Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMB 7663 İç Mimarlıkta Restorasyonun Temel Prensipleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMB 7740 Konut Tipolojileri 3-0-0-3 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMBL 7741 Konutta Değişim 3-0-0-3 Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMBL 7750 Mimari Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları 3-0-0-3 Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMB 7751 Çağdaş Mobilya ve İç Mimari 3-0-0-3 Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 7752 Kırsal Yerleşmelerde Turizm Amaçlı İç Mekanların Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 7760 Nanomaterials in İnterior Architecture 3-0-0-3 Doç. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR
IMBL 7761 Smart Home and its Applications 3-0-0-3 Doç. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR
IMBL 7770 Mekanda Sınır Algısı 3-0-0-3 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMBL 7771 Tasarımda Göstergebilim 3-0-0-3 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMBL 7772 İç Mekan Analiz Yöntemleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMBL 7780 Yaratıcılık ve Tasarım İlişkisi 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Dilara ONUR
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
IMB 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5020ProjeTRK0-6-0-2Ilgili Ögretim Üyesi
IMB 5050 Araştırma Yöntem ve TeknikleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMB 5290Sanat, Bilim ve TeknolojiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Erkan AYDINTAN
IMB 5294Kültür ve KonutTRK3-0-0-3Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMB 7650Çocuk MekanlarıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMB 7751Çağdaş Mobilya ve İç MimariTRK3-0-0-3Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 7752Kırsal Yerleşmelerde Turizm Amaçlı İç Mekanların DeğerlendirilmesiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 7760Nanomaterials in İnterior ArchitectureTRK3-0-0-3Doç. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR
IMBL 7772İç Mekan Analiz YöntemleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMBL 7780Yaratıcılık ve Tasarım İlişkisiTRK3-0-0-3Öğr. Gör. Dr. Dilara ONUR
IMB 8653Mekan ve AnlamTRK4-0-0-0Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMBL 8655Eğitim Yapılarında Evrensel Tasarım BoyutuTRK4-0-0-0Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
IMBL 8660İç Mekan Tasarımında KonseptTRK4-0-0-0Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMBL 8664İç Mekan AnaliziTRK4-0-0-0Doç. Dr. Tülay ZORLU
IMBL 8733İç Mimarlıkta Göstergebilim ÇalışmalarıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Muteber ERBAY
IMBL 8742Mekana Dair SöylemlerTRK4-0-0-0Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA
IMBL 8751Kültürel kimlik ve TurizmTRK4-0-0-0Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 8752Kaybolan Kültür Varlıkları DeğerlendirilmesiTRK4-0-0-0Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ
IMBL 8770Eğitim Yapılarında Sosyal Kullanım AlanlarıTRK4-0-0-0Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
IMBL 8771İç Mekanlarda Görsel AnalizTRK4-0-0-0Doç. Dr. Funda Kurak AÇICI
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Yarıyıl Sınavı Saat
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Aylin ARAZ Spatial Organization In Cafes: Trabzon Samples Assistant Professor İlkay ÖZDEMİR
Aylin ARAZ Kafelerde Mekan Örgütlenmesi:Trabzon Örneği Yrd.Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Funda KURAK AÇICI İç Mekan Örgütlenmesinde Sınır Öğeleri : Post Modern ve Minimal Mekanlar Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Funda KURAK AÇICI THE COMPONENTS OF BOUNDARY IN SPATIAL ORGANIZATION OF INNER SPACES: POSTMODERN AND MINIMAL SPACES Asst. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Şebnem ERTAŞ Türkiye'de Alışveriş Birimleri Mağazaların Mekansal Analizleri Prof. Dr. Gülay USTA
Şebnem ERTAŞ The Space Analysis of Shopping Unit Stores in Turkey Prof.Dr. Gülay K. USTA
Dilara ONUR Hastane Yapılarının İç Mekanlarının Görsel Algı Açısından Değerlendirilmesi: Acıbadem Hastaneleri Örneği Prof. Dr. Gülay K. USTA
Dilara ONUR The Evaluation of the Interior Spaces of the Health Care Buildings from the Point of Prof. Dr. Gülay K. USTA
Çiğdem DEMİRBAŞ Deprem Bölgesi Konutları İçin İç Mekanların Güvenlik Analizi Ve Çözüm Önerileri Yrd.Doç.Dr.Figen KARS
Çiğdem DEMİRBAŞ Safety Analysis and Suggestions of Solution in Interior Spaces for Earthquake Region Housing Yrd.Doç.Dr.Figen KARS
Özge SEVER Otellerde Mekansal Analiz Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Özge SEVER The Space Analysis at Hotels Prof. Dr. Gülay KELEŞ USTA
Gaye İlknur ÇELİK İç Mimarlık Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizine Yönelik Bir Çalışma Prof. Dr. Gülay USTA
Gaye İlknur ÇELİK A Study Directed to the Comparability Analysis of the Interior Architecture Educational Programs Prof. Dr. Gülay USTA
Armağan Seçil MELİKOĞLU Marka Mekanı Olarak Vitrin Tasarımının Önemi, Tüketici Davranışları Üzerinden Deneysel Bir Araştırma Doç. Dr. Ayhan USTA
Armağan Seçil MELİKOĞLU The Importance Of Shopwindow Design As A Trademark Space; An Experimental Study On Consumer Attitude Associate Prof. Dr. Ayhan USTA
Kübra ÖZLÜ Konut Yaşama Mekanlarında Yapay Aydınlatma: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Kübra ÖZLÜ Artificial Lighting In the House-Living Space: Sample Trabzon Ass. Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR
Pınar KÜÇÜK Mutfak Mekanlarına Ait Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Örneği Yrd.Doç.Dr. Filiz TAVŞAN
Elif Sönmez Günümüz Klasik/Modern Yaşama Mekanlarında Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir İrdeleme: Trabzon Kenti Örneği Yrd.Doç.Dr. Filiz Tavşan
Elif SÖNMEZ A Study On User’s Preferences for the Present Day Classic/Modern Living Rooms: The Case Study of Trabzon Yrd. Doç. Dr. Filiz TAVŞAN
Erdal Güner Avangard Kuramı Modern Sanat ve Mimarlık İlişkisi Yrd.Doç. Dr. Asu Gençosmanoğlu
Erdal Güner The Relation of Avant-garde Theory, Modern Art and Architecture Asist. Prof. Asu Gençosmanoğlu
Erdinç ALP The Effect Of Interdisciplinary Teaching Approach On Students' Academic Successes And Permanence Of Learning In Probability Subject Assoc. Prof. Dr. Bülent GÜVEN
Burcu EFE The Examining of the Architectural Understanding of Bruno Taut in the Example of Prof.Dr. Gülay K. USTA
Hamide TEMEL YAPAY AYDINLATMA - VİTRİN İŞLEVİ İLİŞKİSİ;GİYİM MAĞAZALARI ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Hamide TEMEL The Relationship Between Artificial Lighting and Store Function; A Case of Apparel Stores Assist.Prof.Dr. Erkan AYDINTAN
Pınar Yorulmaz Poliklinik Oturma Elemanı Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Kent Hastaneleri Örneği Yr.Doç.Dr. Erkan Aydıntan
Pınar Yorulmaz Polyclinic Seating Furniture’s Users Choices: City of Trabzon asist. Prof. Erkan Aydıntan
Serap FAİZ Cumhuriyet Modernizmi Bağlamında 1960-1979 Dönemi Apartman Tipi Konutlardaki Mekansal Değişimler: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. Tülay ZORLU
Serap FAİZ SPATIAL CHANGES IN THE APARTMENT TYPE OF RESIDENCE OF THE 1960-1979 PERIODS AS RESPECT TO REPUBLIC MODERNISM: TRABZON EXAMPLE Yrd. Doç. Dr. Tülay ZORLU
Nihle BOZDAĞ Gerçeklik ve Mekan:Melez Mekan Mimarlığı Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN
Nihle BOZDAĞ REALITY AND SPACE HYBRID SPACE ARCHITECTURE Assist. Prof. Dr. Erkan AYDINTAN
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı