Fakültemizin WEB sayfasına hoş geldiniz,

 
   Eczacılık toplum sağlığını yakından ilgilendiren çok disiplinli kutsal bir meslek olup, ülkemizin çeşitli üniversitelerinin eczacılık fakültelerinde çağdaş bir eğitimle kazanılmakta; bu ünvanı almaya hak kazanan eczacılar, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinliğe sahip bireyler olmak üzere yetiştirilmektedir.
 
   Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak, hem yetiştirmekte yükümlü bulunduğumuz öğrencilerimize,  hem de ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesine katkıda bulunabilmek için ülke kaynaklarımızın çok daha verimli kullanılmasını sağlamak konusunda sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı bizimle paylaşan çalışma arkadaşlarımızın varlığı ve verdikleri güç, geleceğimizin bir hedefi olarak gördüğümüz bilimsel gelişmenin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır.
 
   Ziyaretçilerimiz,  Fakültemizin olanakları ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye web sayfamızda bulabileceklerdir. Bununla birlikte, daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak ihtiyacı olması durumunda bize ulaşmanızdan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Sayfamızı ziyaret eden değerli meslektaşlarıma, öğrencilere, öğrenci adaylarına ve diğer ziyaretçilerimize saygılar ve sevgiler sunarım.
 
Prof.Dr. Nurettin YAYLI
 
         Dekan

 

 

 

 

 

 

 

Adres  : Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi
61000 TRABZON
Telefon  : 0 (462) 325 67 62
Faks  : 0 (462) 325 67 17
E-Posta  :

yayli@ktu.edu.tr        nurten@ktu.edu.tr 
 ecz@ktu.edu.tr

 

 

 
  

Eğitim Komisyonu

1- Prof.Dr. Feride Sena SEZEN             

2- Yrd.Doç.Dr. Gülin RENDA

3- Yrd.Doç.Dr. İnci Selin DOĞAN       (Başkan)

4- Yrd.Doç.Dr. Arzu ÖZEL

5- Arş.Gör. Elif Nur GAZİOĞLU

6- Arş.Gör. Büşra YAYLI

7- Arş. Gör. Merve BADEM

 
 
 
Eğitim Komisyonu Yönergesi: 
 
 
 
 
 
İç Kontrol   Komisyonu
 

1- Yrd.Doç.Dr. Sermet YILDIRMIŞ      (Başkan)

2- Doç.Dr. Rezzan ALİYAZICIOĞLU

3- Fakülte Sekreteri  Nurten KAYA    

http://www.ktu.edu.tr/eczacilik-ickontrol

 
 
 
Web Komisyonu
 
1- Prof. Dr. Nurettin YAYLI            (Başkan)
 
2- Doç. Dr. Ahmet YAŞAR             
 
 
 
 
 
 
 
Risk Kriterlerini Belirleme ve Risk Matrislerini Oluşturma Komisyonları
 
1- Doç. Dr. Ahmet YAŞAR                         (Başkan)
 
2- Doç.Dr. Rezzan ALİYAZICIOĞLU      
 
3- Yrd.Doç.Dr. Sermet YILDIRMIŞ
 
4- Yrd.Doç.Dr. Arzu ÖZEL
 
5- Fakülte Sekreteri  Nurten KAYA
 
6- Nadir UZUNAY
 
7- Yusuf ERDOĞAN
 
 
 
Etik Komisyonu
 
1- Prof.Dr. Ufuk ÖZGEN                           (Başkan) 
 
2- Arş.Görv. Sıla Özlem ŞENER
 
 
 
Staj Komisyonu
 
1- Prof. Dr. Feride Sena SEZEN      
 
2- Doç.Dr. Ahmet YAŞAR                    
 
3- Yrd.Doç.Dr. Gülin RENDA         (Başkan)
 
4- Yrd.Doç.Dr. İnci Selin DOĞAN
 
5- Yrd.Doç.Dr. Arzu ÖZEL
 
6- Arş.Gör. Elif Nur GAZİOĞLU
 
7- Arş. Gör. Hasan Erdinç SELLİTEPE
 
 
9- Arş. Gör. Sercan YILDIRIM
 
 
11- Kemal YOLCU
 
 
 
 
Burs Komisyonu
 
1- Prof. Dr. Nurettin YAYLI                        (Başkan)
 
2- Prof. Dr. Feride Sena SEZEN                 
 
 
 
 

Öğrenci Başarı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

1- Doç.Dr. Ahmet YAŞAR                     (Başkan)

2- Yrd.Doç.Dr. Dilek KUL
 
3- Yrd.Doç.Dr. Gülin RENDA 
 
4- Yrd.Doç.Dr. İnci Selin DOĞAN  
 
5- Kemal YOLCU                    
 
 
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
 

 1- Prof. Dr. Feride Sena SEZEN                    (Başkan )

 2- Doç.Dr. Rezzan ALİYAZICIOĞLU   
 
 3- Doç.Dr. Ahmet YAŞAR
 
4- Yrd.Doç.Dr.Sermet YILDIRMIŞ
 
5- Yrd.Doç.Dr. Gülin RENDA
 
6- Yrd.Doç.Dr. İnci Selin DOĞAN
 
7- Yrd.Doç.Dr. Arzu ÖZEL
 
8- Yrd.Doç.Dr. Dilek KUL
 
9- Yrd.Doç.Dr. Fatma AĞIN
 
10- Fakülte Sekreteri Nurten KAYA
 
11- Nadir UZUNAY
 
 
 
 Sayım Kurulu (Komisyonu)
 
ASIL
1- Prof.Dr.Nurettin  YAYLI
 
2- Fakülte Sekreteri Nurten KAYA
 
3- Nadir UZUNAY
 
YEDEK
1- Doç.Dr.Rezzan ALİYAZICIOĞLU
 
2- Yrd.Doç.Dr.Sermet YILDIRMIŞ
 
3- Yusuf ERDOĞAN
 
 
 
ASIL
 
1- Prof.Dr.Nurettin YAYLI
 
2- Yrd.Doç.Dr.Sermet YILDIRMIŞ
 
3- Fakülte Sekreteri Nurten  KAYA
 
YEDEK
 
1- Doç.Dr.Rezzan ALİYAZICIOĞLU
 
2- Nadir UZUNAY
 
3- Yusuf ERDOĞAN
 
 
Hurdaya Ayırma Komisyonu
 
ASIL
 
1- Prof.Dr.Nurettin YAYLI
 
2- Doç.Dr.Rezzan ALİYAZICIOĞLU
 
3- Yrd.Doç.Dr.Sermet YILDIRMIŞ
 
YEDEK
1- Fakülte Sekreteri Nurten  KAYA
 
2- Nadir UZUNAY
 
3- Yusuf ERDOĞAN
 

 

Kuruluş  
Fakültemiz 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümlerimiz kurulmuştur.2005 yılında fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2006 yılında başlanılan binamız 2011 yılında teslim alınmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 28.01.2011 gün ve 4177 sayılı karar ile Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüştür. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına Eczacı diploması verilir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Çağdaş, bilimsel düzeyde, mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanarak araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip eczacılar yetiştirmek; bilim üreten birimlere destek vermek ve üretilen bilginin sağlığa yönelik hizmetlerde sunulmasında görev almaktır. Evrensel standartlarda eczacılar yetiştiren, hasta odaklı eğitime önem veren, güncel eğitim teknolojilerine sahip, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan bilimsel çalışmalarıyla gündemde kalan, bilimsel verilerini hizmete dönüştürebilen bir fakülte olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACI alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Eczacılar kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar. Serbest Eczane açabilirler. Ayrıca ilaç firmalarında ve ilaç sanayisinin çeşitli dallarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Eczacılık Fakültesi
Telefonu      : +90 462 377 8800
Belge Geçer           : +90 462 325 6717
E-Posta      : yayli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://ecz.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Fakültede toplam 10 adet derslik, 5adet öğrenci laboratuvarı, 10 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1001Tıbbı Biyoloji43+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1003Matematik32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1005Genel Kimya - I42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1007Eczacılık Tarihi ve Deontoloji42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1009Eczacılıkta Bilgisayar +Uyg.42+1+0ZorunluTürkçe
ECZ1011FİZİK42+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3020+1+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1000Biyoistatistik42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1002Genel Kimya - II62+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1004Organik Kimya - I63+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1006Lab.Güvenliği ve Teknikleri02+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1008Fizyoloji53+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1010Anatomi43+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDI1002İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :3121+0+0
YIL TOPLAMI :61
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ2001İmmünoloji02+0+0ZorunluTürkçe
ECZ2003Farmasötik Mikrobiyoloji +Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ2011Biyokimya - I32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ2015Genel Patoloji42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ2017Analitik Kimya - I Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ2019Organik Kimya - II32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECZ2005Vitamin ve Koenzimler02+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ2009Halkla İlişkiler32+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ2013İlaç Adlandırması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ2021Davranış Bilimleri ve Meslek Etiği32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :2516+6+0
Bahar Dönemi
ECZ2004Analitik Kimya - II02+3+0ZorunluTürkçe
ECZ2006Biyokimya - II02+2+0ZorunluTürkçe
ECZ2008Farmasötik Kimya - I +Lab.03+3+0ZorunluTürkçe
ECZ2012Farmasötik Botanik +Lab.02+3+0ZorunluTürkçe
ECZ2016İlk Yardım02+0+0ZorunluTürkçe
ECZ2020Farmakoloji - I03+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-102+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECZ2000Besin Analizleri02+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ2002Hastalıkların Biyokimya Temelleri02+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ2014Moloküler Biyoloji02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :016+11+0
YIL TOPLAMI :25
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 303Farmakoloji - II42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 305Farmasötik Kimya-II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 307Farmasötik Teknoloji-II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 309Farmakognozi-I+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 301Doğal İlaç Geliştirme32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 303Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 305İlaç Metobolizması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 307Gıda Toksikolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 311Metabolik İlişkiler ve Regülasyonu32+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ 315Klinik Biyokimya32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+9+0
Bahar Dönemi
ECZ 302İlk Yardım32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 304Farmakoloji-III32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 306Farmasötik Kimya-III+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 308Farmasötik Teknoloji-III+Lab.53+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 310Farmakognozi-II+Lab.53+3+0ZorunluTürkçe
ECZ3000Halk Sağlığı32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-102+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-202+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-302+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 302Zirai ve Veteriner İlaçlar02+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 304Fitoterapi02+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 306Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2420+9+0
YIL TOPLAMI :54
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 401Farmakoloji - IV32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 403Farmasötik Kimya IV+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 405Farmasötik Teknoloji-IV+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 407Farmakognozi - III+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 409Farmasötik Toksikoloji-I +Lab.42+2+0ZorunluTürkçe
ECZ 411Farmasötik Bakım-I32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 401Ters İlaç Reak.ve Risk.Değ.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 405Hastalara İlaç Bilgi Aktarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 411Türkiye Bit.Ecz.Bak.Değ.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 413İlaç Hammadde Üretimi02+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 419Kozm.Derma.Prep.32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+11+0
Bahar Dönemi
ECZ 402Eczacılık Mevzuatı32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 404Biyofarmasötik32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 406Eczacılık İşletmeciliği, Muhasebe32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 408Farmakoterapi32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 410Farmasötik Toksikoloji-II+Lab.63+2+0ZorunluTürkçe
ECZ 412Farmasötik Bakım - II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 402Has.Ecz.İşlet.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 406Polimer Kimyasına Giriş32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 408Enstrimantasyon22+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 410Hasta Akılcı İlaç Kullanımı02+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
5. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 501Araştırma Projesi Dersi-I183+12+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-432+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 501Klinik Toksikoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 507Org.Reak.Mek.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 513Mesleki İngilizce02+0+0Seçmeliİngilizce
ECS 517Eczane Hizmetleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 519Eczane Yönetimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 521Endrüstriyel İlaç Üretimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 525İşletme Finansmanı32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3011+12+0
Bahar Dönemi
ECZ 502Araştırma Projesi Dersi-II183+12+0ZorunluTürkçe
ECZ 504Staj - IV121+14+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :304+26+0
YIL TOPLAMI :60