KTÜ Anasayfa | English | Harita

Fakültemizin kuruluşu 2003 yılındadır ve 2005 yılında fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2006 yılında başlanılan binamız 2011 yılında teslim alınmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölümden oluşmaktadır. Fakültemizde 2 profesör, 7 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına “Eczacı” diploması verilir.

Etkinlikler
Kuruluş  
Fakültemiz 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümlerimiz kurulmuştur.2005 yılında fakülte binalarının yapımı ile ilgili hedeflerin oluşturulması ve projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapımına 2006 yılında başlanılan binamız 2011 yılında teslim alınmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 28.01.2011 gün ve 4177 sayılı karar ile Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüştür. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına Eczacı diploması verilir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2 - Lisans Yerleştirme Seçme Sınavı (LYS)'den yeterli puan,
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Çağdaş, bilimsel düzeyde, mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanarak araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip eczacılar yetiştirmek; bilim üreten birimlere destek vermek ve üretilen bilginin sağlığa yönelik hizmetlerde sunulmasında görev almaktır. Evrensel standartlarda eczacılar yetiştiren, hasta odaklı eğitime önem veren, güncel eğitim teknolojilerine sahip, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan bilimsel çalışmalarıyla gündemde kalan, bilimsel verilerini hizmete dönüştürebilen bir fakülte olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( staj,seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50'dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACI alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Eczacılar kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar. Serbest Eczane açabilirler. Ayrıca ilaç firmalarında ve ilaç sanayisinin çeşitli dallarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Eczacılık Fakültesi
Telefonu      : +90 462 377 8800
Belge Geçer           : +90 462 325 6717
E-Posta      : yayli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://ecz.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Fakültede toplam 10 adet derslik, 5adet öğrenci laboratuvarı, 10 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB191Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 101Tıbbi Biyoloji43+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 103Eczacılıkta Bilgisayar +Uygulama42+1+0ZorunluTürkçe
ECZ 105Eczacılık Tarihi ve Deontoloji42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 107Genel Kimya-I43+0+0ZorunluTürkçe
ECZ1058Genel Kimya - I42+0+0ZorunluTürkçe
FIZ 101Fizik42+0+0ZorunluTürkçe
MAT 101Matematik32+0+0ZorunluTürkçe
TDB 101Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 171İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3423+1+0
Bahar Dönemi
AITB192Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 108Genel Kimya-II62+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 110Organik Kimya-I63+0+0ZorunluTürkçe
TDB 102Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 172İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 102Anatomi42+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 104Biyoistatistik42+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 106Fizyoloji53+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+0+0
YIL TOPLAMI :64
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 201Biyokimya-I32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 203Analitik Kimya-I + Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 205Farmasötik Botanik+Lab.42+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 209Organik Kimya-II32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 211Farmasötik Mikrop+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 201Halkla İlişkiler32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 203Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 205İlaç Adlandırması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 207Davranış Bilimleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 209Aile Planlaması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 211Beslenme Nütrasotikler32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 213İşletme Bilimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 215Genel Patoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+9+0
Bahar Dönemi
ECZ 202Biyokimya - II+Lab.42+2+0ZorunluTürkçe
ECZ 204Analitik Kimya-II+Lab.42+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 206Farmakoloji-I43+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 208Farmasötik Kimya-I+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 210Farmasötik Teknoloji-I+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 202Besin Analizleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 204Moleküler Biyoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 206Kozmetoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 208Laboratuvar Güvenliği32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 210Etkileşmeler ve Toks.Sonuçları32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 212İmmünoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 216Serbest Radikaller ve Antioksidanlar32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+11+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 303Farmakoloji - II42+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 305Farmasötik Kimya-II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 307Farmasötik Teknoloji-II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 309Farmakognozi-I+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 301Doğal İlaç Geliştirme32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 303Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 305İlaç Metobolizması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 307Gıda Toksikolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 309Organik Sentez32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 311Metabolik İlişkiler ve Regülasyonu32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 313Hukukun Temel Kavramları32+0+0SeçmeliTürkçe
ECZ 315Klinik Biyokimya32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+9+0
Bahar Dönemi
ECZ 302İlk Yardım32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 304Farmakoloji-III32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 306Farmasötik Kimya-III+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 308Farmasötik Teknoloji-III+Lab.53+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 310Farmakognozi-II+Lab.53+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 302Zirai ve Veteriner İlaçlar32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 304Fitoterapi02+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 306Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 308İlaçlarda Yapı Tayini32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 310Biyokimyasal İlaç Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 312Bitkisel Ürünlerde Standarti.ve Kromatog.An.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 314Sağlık Hukuku32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 316Halk Sağlığı32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+9+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 401Farmakoloji - IV32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 403Farmasötik Kimya IV+Lab.52+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 405Farmasötik Teknoloji-IV+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 407Farmakognozi - III+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
ECZ 409Farmasötik Toksikoloji-I +Lab.42+2+0ZorunluTürkçe
ECZ 411Farmasötik Bakım-I32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 401Ters İlaç Reak.ve Risk.Değ.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 403Çevresel Toksikoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 405Hastalara İlaç Bilgi Aktarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 407Zehir Bitki-Doğ.Zeh.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 409Modern Farmakognozi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 411Türkiye Bit.Ecz.Bak.Değ.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 413İlaç Hammadde Üretimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 415İlaç Gel.Temel Kav.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 417Ön Form.Kal.Güv.Sağ.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 419Kozm.Derma.Prep.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 421Pazarlama32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+11+0
Bahar Dönemi
ECZ 402Eczacılık Mevzuatı32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 404Biyofarmasötik32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 406Eczacılık İşletmeciliği, Muhasebe32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 408Farmakoterapi32+0+0ZorunluTürkçe
ECZ 410Farmasötik Toksikoloji-II+Lab.63+2+0ZorunluTürkçe
ECZ 412Farmasötik Bakım - II+Lab.63+3+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 402Has.Ecz.İşlet.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 404İlaç Güvenliği ve Farmakovijilans32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 406Polimer Kimyasına Giriş32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 408Enstrimantasyon22+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 410Hast.Akılcı İ.kUL.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 412İlaç Analizleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 414Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 416Recetesiz İlaç (OTC)32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 418Ez.Bitk.Doku Kült.Mol.Bi.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 420Fitofarmasötikler32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 422Yönetim ve Organizasyon32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
5. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
ECZ 501Araştırma Projesi Dersi-I183+12+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-432+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
ECS 501Klinik Toksikoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 503End. Toksikoloji32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 505End.St.Analiz Yön.Sonuç.Kal.Kont.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 507Org.Reak.Mek.32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 509Biyomedikal ve Medikal Ürünler, Cihazlar32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 511İlaç Ruhsatlandırması32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 513Mesleki İngilizce32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 515Eczacılıkta Patent32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 517Eczane Hizmetleri32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 519Eczane Yönetimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 521Endrüstriyel İlaç Üretimi32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 523Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler32+0+0SeçmeliTürkçe
ECS 525İşletme Finansmanı32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3011+12+0
Bahar Dönemi
ECZ 502Araştırma Projesi Dersi-II183+12+0ZorunluTürkçe
ECZ 504Staj - IV121+14+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :304+26+0
YIL TOPLAMI :60
E-Hizmetler KTÜ E-Posta
Personel İzin Takip
KTÜ Maaş Küpürü
Bilimsel Araştırma Projeleri
EBYS
Öğrenci İşleri Öğrenci Girişi
Akademisyen Girişi
Bölüm Girişi
Uzaktan Eğitim Dersleri
KTÜ YÖS
Önemli Bağlantılar Kütüphane
Bilgi Paketi
KTÜ Yayınları
Akademik Takvim
Kurumlar Farabi Hastanesi
Diş Hekimliği Hastanesi
Dış İlişkiler
Teknokent
Sosyal Tesisler
Merkezler Sürekli Eğitim
Uzaktan Eğitim
Yakıt Uyg.Araş.Mrk.


BizeYazın
kturadyo
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye | +90 462 377 3000 | © Copyright KTÜ
Tasarım : KTÜ WSYS
Arkaplan Resmini Gör