hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak, 17 Ekim 2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Merkez’in kuruluş amacı başta yabancılara Türkçe olmak üzere isteyen herkese yabancı dilleri öğretmek, bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir. Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir.

Kurumumuz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2014-2015 eğitim-öğretim başlamıştır. Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkçe öğrenmek için başvuruda bulunan öğrenci adaylarına öncelikle seviye tespit sınavı uygulayarak onların seviyesini tespit etmekte ve sonra öğrencileri seviyesine uygun sınıflara yerleştirmektedir. Öğrencilere her yıl eylül-temmuz döneminde 2 farklı dönem Türkçe kursu ve yaz kursu olmak üzere toplam 3 dönem Türkçe kursu verilmektedir. Bahsi geçen kurslarda öğrencilere 20 kişilik sınıflarda toplam 960 saat Türkçe dersi verilmektedir.

Kurumumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında "Dünden Bugüne Türkçe'nin Ufukları" başlığıyla 6 Mayıs 2015 tarihinde bir konferans düzenlemiş ve katılımcı olarak Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi davet edilmiş ve sunumlarını yapmışlardır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yine mayıs ayı içerisinde Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile aynı doğrultuda hizmet vermekte olan, alanında saygın bir kurum ve bu kurumun bir temsilcisi ile konferans programı hazırlanmaktadır.