başvuru

Başvuru için Gerekli Belgeler

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler üniversitenin TÖMER birimine gelerek öğrenci başvuru belgesini doldurmalı, pasaport çıktısını almalı ve kurs ücretini yatırdıktan sonra dekontunu ibraz etmelidir.

  • Başvuru Belgesi
  • Pasaport
  • Banka Dekontu
  • Öğrenci Bilgi Formu

Documents Requiredfor Application

Students who want to enroll must come to the TÖMER unit of the university, fill out the student application form, print out their passport and submit the receipt after paying the course fee.

  • Application Form
  • Passport
  • Bank Receipt
  • Student Information Document