iletişim

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği Bölümü

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

61080 - Trabzon, TÜRKİYE

Tel: +90 (462) 377 28 17

E-posta: ismetharman@ktu.edu.tr